Gambiafloden flyter fram i Makasutuskogen.

Gambiafloden flyter fram i Makasutuskogen.

”Bakåtsträvande krafter riskerar att minska Sveriges bistånd”

I skuggan av coronapandemin ökar antalet människor som lämnar Gambia för Europa igen. Samtidigt vill flera rika länder minska sitt bistånd. Det går inte ihop. Bistånd behövs för att unga människor ska se en framtid i sina hemländer, skriver Gambiagrupperna.

Publicerad:

Vi i Gambiagrupperna, som byggt byskolor i Gambia i 40 år, känner föräldrar, vars söner och numera också döttrar, plötsligt är borta. Under perioden 2015–2020 anlände fler än 33 000 gambier irreguljärt till Europa, vilket är en betydande andel av en befolkning på ungefär 2,4 miljoner invånare.

Svårigheterna med att nå Europa, avvisningar och så kallade push-backs, gör att antalet återvändare nu ökar. I Gambia uppfattas återvändande som ett misslyckande, och många återvändare är skuldsatta efter migrationen. Riskerna för socialt utanförskap är uppenbara.

Gambiagrupperna söker nu bidrag från biståndsmyndigheten SIDA, via biståndsorganisationen ForumCiv, för att stödja kompetensutveckling inom vår lokala partnerorganisation Gambia Returnees from the Backway Association (GRB). Organisationen hjälper återvändare tillbaka in i samhället. 

GRB bildades av gambiska migranter i libyska förvar. Där satt de efter att ha stoppats på sin väg till Europa. Nu driver organisationen lantbruk på norra sidan av Gambiafloden, och ger återvändare utbildning.

Vi är hoppfulla och tror att ForumCiv kommer att ge bidrag till en projektförberedande studie, men kan vi räkna med ett långsiktigt projektstöd? Det är osäkert eftersom flera rika länder nu skär i biståndet med hänvisning till kostnader för coronapandemin. 

Storbritannien, som ofta varit modell för utvecklingssamarbete i Afrika, har beslutat om en minskning av biståndet från 0,7 till 0,5 procent av Bruttonationalinkomsten (BNI), vilket gör att hjälporganisationer kommer att tvingas avbryta sin verksamhet. Det kan gå lika illa med det svenska biståndet om bakåtsträvande krafter får som de vill. 

Under året som gått har vi sett flera förslag i riksdagen om en halvering av biståndet fram till 2024. En besparing som föreslås gå till att täcka inhemska kostnader för coronapandemin.

Gambiagrupperna har en modell som fungerar om man vill göra något åt flyktingströmmar och irreguljär migration. Modellen innebär att biståndet används direkt i partnerskap med lokala organisationer för att stärka möjligheterna för människor som lever i fattigdom att själva påverka sina liv. 

Ett bra liv, menar vi, är att unga män och kvinnor kan få jobb i Gambia. Vår samarbetspartner GRB arbetar med att tillrättalägga vilseledande information om hur man tar sig till Europa och vad man kan förvänta sig här. 

Fler unga ska förstå att man kan skapa sin framtid i Gambia, vilket är en grundbult i Gambiagruppernas modell. I en rapport från FN:S utvecklingsorgan, UNDP, från 2014 kritiseras Gambia för sitt sätt att hantera biståndet. Därför behöver våra partnerorganisationer stöd för att kunna ställa krav på sin regering och på myndigheterna i Gambia. 

Efter maktskiftet 2017, då president Yahya Jammeh tvingades bort i en militärkupp, har förutsättningarna förbättrats och möjligheterna att bromsa den irreguljära migrationen till Europa ökat. Ändå hänger vårt projektstöd på en skör tråd.

Enligt den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex har försöken att ta bakvägen till Europa börjat öka igen. Enbart i april i år konstaterades en fyrfaldig ökning jämfört med april föregående år. 

Migrationsvägarna har kastats om, så att allt fler unga gambier väljer den farligare vägen över Kanarieöarna. Kanske också via de spanska enklaverna i norra Afrika. 

Att fler ger sig i väg igen visar på den desperation unga gambier känner med coronaresriktioner, minskad turism, färre arbetstillfällen och ökad fattigdom.

Genom att hålla det svenska biståndet oförändrat visar vi vägen för andra rika länder att garantera en nivå på biståndet. En nivå som skapar utveckling i fattiga länder och som gör att unga människor kan se en framtid i sina hemländer.

Mer läsning