Greta Thunberg har med sitt globala engagemang för klimatet gjort stort genomslag under 2019. Hon är därför biståndsdebattens mäktigaste 2019.

Greta Thunberg har med sitt globala engagemang för klimatet gjort stort genomslag under 2019. Hon är därför biståndsdebattens mäktigaste 2019.

Biståndsdebattens mäktigaste 2019: Topp 10

Här är 2019 års mest tongivande debattörer inom global utveckling och bistånd.

Publicerad:

1. Greta Thunberg

Få människor i världen har lyckats skapa engagemang för klimatet i samma utsträckning som Greta Thunberg. Hon har inspirerat miljontals människor världen över, framförallt unga, att protestera mot att för lite görs för att hantera klimatkrisen – rörelsen Fridays for Future har blivit global. Något som hon också prisats för, bland annat av Amnesty och stiftelsen Right Livelihood och nu också OmVärlden.

Under det senaste året har hon talat inför makthavare och beslutsfattare i bland annat Davos på årets världsekonomiska forum, för EU-parlamentariker i Strasbourg och på FN:s klimatkonferens i New York. Några av hennes tal finns samlade i boken "No One is Too Small to Make a Difference" som hon gav ut i somras. Många börjar nu inse allvaret i det som Greta Thunberg förmedlar och den svenska biståndsdebatten har fått ett allt större klimatfokus.

OECD/DAC (de rika ländernas biståndskommitté) föreslår till exempel att Sverige ska vara ett föregångsland och en röst för klimatfrågan så som man varit för jämställdhet. Greta Thunberg och hennes rörelse har gjort det lättare för Sverige att förhandla i globala klimatfrågor, rapporterar Sveriges Radio.

2. Ulrika Modéer

För ett år sedan blev hon assisterande generalsekreterare och chef för UNDP:s avdelning för externa relationer i New York. Som högsta svensk inom FN-systemet så har Ulrika Modéer stora möjligheter att påverka organisationen att ta större kliv för att nå de globala målen. Förutom att vara en stark röst inom FN så lyfter hon även biståndets viktiga principer både i Sverige och internationellt och är en aktiv röst i debatten på sociala medier. Modéer har hamnat högt upp på listan i flera år och kammade hem förstaplatsen 2017. Många som OmVärlden talat med tycker att hon är den som synts mest under året. I maj utnämndes Modéer till hedersdoktor på Göteborgs Universitet för sitt engagemang för de globala målen.

3. Parul Sharma

Förra årets mäktigaste i biståndsdebatten fortsätter att driva tunga biståndsfrågor med klimatfrågan och mänskliga rättigheter som främsta fokus. Människorättsjuristen Parul Sharma blev i år ny chef på Greenpeace och har gett ut en bok om produktionskedjor och hur vi kan ta ansvar för människors rättigheter och miljön. I olika forum jobbar hon hårt för att få allt fler att förstå sambanden mellan människan och miljön. Hon är en aktiv röst på sociala medier och var även en av dem som fick flest röster i årets webbomröstning om biståndsdebattens mäktigaste.

4. Peter Eriksson

Peter Eriksson är den relativt nya biståndsministern som brinner för demokratifrågan i världen, bland annat genom regeriongens demokratioffensiv, och för klimatet. Han kände inte igen sig i branschens första reaktioner på honom som ett “oprövat kort” i biståndsfrågor. Han har tidigare varit bostads- och digitaliseringminister, språkrör för Miljöpartiet, EU-parlamentariker och är van vid att röra att röra sig i maktens korridorer. Eriksson är inte heller rädd för att säga ifrån. I maj hotade han till exempel Tanzania om indraget bistånd på grund av bristen på respekt för mänskliga rättigheter i landet vilket lett till att den svenska regeringen beslutat om att ta fram en ny strategi för bistånd till landet.

5. Anna Tibblin

Anna Tibblin klättrar en placering jämfört med förra året. Hon har nu varit generalsekreterare för We Effect och Vi-skogen i drygt ett år och har dessförinnan med sig många års erfarenhet från biståndsbranschen. Hon medverkar återkommande i tidningar och radio, bland annat som fast krönikör i p1:s Tankar för dagen, och syns och hörs i debatten på sociala medier. Hon har under 2019 debatterat frågor som att biståndet minskar korruptionen i världen och att Sverige borde stötta palestinier. Klimat och mänskliga rättigheter är några av hennes hjärtefrågor.

6. Georg Andrén

Som ordförande för paraplyorganisationen Concord och generalsekreterare för Diakonia har Georg Andrén under året haft en central roll i den svenska biståndsdebatten. Hans organisationers expertis har synts i och format många stora diskussioner, såsom debatten om avräkningarna, Januariavtalet, EU-budgeten, korruption och biståndets effektivitet samt frågan om biståndets finansiering. Georg Andrén har även vid ett flertal tillfällen försvarat folkrätten i Israel/Palestina efter förslag från L, och KD att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad – en debatt som sedan fått ringar på vattnet på sociala medier. Genom Concord, som samlar Sveriges biståndsorganisationer, skrivs ofta gemensamma debattinlägg som får stort genomslag.

7. Martin Uggla

Martin Uggla har i år tagit sig upp ett par placeringar på listan. Han har länge och ivrigt debatterat om huruvida bistånd ska gå till totalitära regeringar, framförallt med fokus på Belarus. Han tar återkommande debatten med både Sida och UD. Förutom ordförandeskapet i Östgruppen är han också en aktiv bloggare. Blogginläggen har mer än en gång fått viral kraft i sociala medier och debatterats i andra forum. För att vara en liten organsiation i bistånds-Sverige hörs och syns Östgruppen en hel del, mycket tack vare Martin Uggla.

8. Erik Lysén

Erik Lysén har länge engagerat sig i globala frågor inom Svenska kyrkan. För att öka kännedomen om Svenska kyrkans internationella verksamhet bytte i år kyrkans biståndsverksamhet namn till Act Svenska kyrkan där Lysén är chef. Erik Lysén har under året varit en flitig debattör i svenska medier om bland annat funktionella bidragssystem, att höja biståndet och att stärka kyrkans roll i biståndsfrågor. Lysén står upp för internationell rätt, jämställdhet, sexuella minoriteters rättigheter och har även varit en stark röst för Palestina vilket skapat en hel del interna debatter inom Svenska kyrkan.

9. Mariann Eriksson

Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige, har under året skrivit ett flertal debattartiklar och tagit fram kampanjer för kvinnor och flickors rättigheter i världen, bland annat involverade Plan UD i samband med internationella flickdagen i kampanjen #GirlsTakeover. Till den åttonde mars i år så släpptes bland annat en kortfilm om kampen för en mer jämställd värld med Molly Nutley i regissörsstolen. Plan har även varit en drivande aktör bakom den omtalade mens-emojin som lanserades i år. Mens är en fråga som länge var osynliggjord inom utvecklingssamarbetet och den nya emojin fick stor medial spridning och kan ses som en PR- succé och fått gott genomslag.

10. Elisabeth Svantesson

Elisabeth Svantesson är Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson och har under året lyft frågan att Sveriges bistånd måste sänkas. Varför? Jo, Moderaterna menar nu att världen förändras och därför behöver Sverige fokusera mer på välfärd, polis och försvar på hemmaplan. Det har lett till en het debatt, där Svantesson motionerat och debatterat i riksdagen samt tagit debatten medialt. Biståndsfientliga vindar blåser i Sverige och Moderaterna såg i år tillfället att återigen väcka frågan som med jämna mellanrum återkommer i debatten.

Årets bubblare:

Anna Sundström var en av de som fick många röster i OmVärldens webbomröstning. Generalsekreteraren för Olof Palmes internationella center är engagerad i till exempel arbetsrätt, demokratifrågor och nedrustning och uttalar sig ofta i dessa frågor.

Hans Linde är en flitig twitter användare och är som förbundsordförande för RFSU en aktiv röst att räkna med i debatten om kvinnor och sexuella minoriteters rättigheter, både i Sverige och globalt.

Magnus Walan, policyrådgivare på Diakonia och biståndsnestorn som återkommande varit med på OmVärldens lista. Han tipsar och spinner trådar på sociala medier, skapar engagemang för Sydafrika och erbjuder till exempel en komplex bild av korruption i intervjuer och debattartiklar.

Hewan Temesghen är ett namn som vi tror kommer att synas allt mer i biståndsdebatten framöver. Hon fick många röster och har som generalsekreterare på Fairtrade tagit debatten för bättre arbetsvillkor och konsumenternas påverkansmöjligheter, som kampanjen för rättvisare rosor på alla hjärtans dag.

Cecilia Chatterjee-Martinsen fick även hon många röster i webbomröstningen och driver som generalsekreterare på WaterAid vattenfrågan hårt i Sverige. Hon jobbar också aktivt med att påverka företag att arbeta mer hållbart.

Redaktionen

*Texten är korrigerad vad gäller debatten om Israel /Palestina och de politiska partiernas linje i frågan.

Mer läsning