Biståndsminister Matilda Ernkrans.

Biståndsminister Matilda Ernkrans.

”Det svenska biståndet ska följa OECD-DAC:s biståndsregler”

Sju biståndschefer har rasat mot den socialdemokratiska regeringens utspel om att biståndspengar ska användas för återvändande. Nu svarar biståndsminister Matilda Ernkrans på debattartikeln i OmVärlden.

Publicerad:

Självklart ska det svenska biståndet följa OECD-DAC:s direktiv för vad som kan anses vara bistånd. Fokus i Sveriges politik är fattigdomsbekämpning.

Att stater har skyldighet att emot sina egna medborgare grundar sig på folkrättsliga regler. Att folkrätten ska följas är en grundläggande princip i svensk utrikespolitik och något vi ständigt arbetar för i dialog med andra länder. En av de dialogpunkterna är att personer som utvisas från Sverige ska tas emot av de länder de är medborgare i. Så är inte alltid fallet i dag.

Vi använder de verktyg som är mest ändamålsenliga för att nå resultat och tittar nu på om biståndet bidra mer effektivt när det gäller återvändande, givetvis inom ramen för OECD-DAC:s direktiv, där fattigdomsbekämpning står i centrum.

Den socialdemokratiska regeringen anser självklart ska det svenska biståndet ska följa OECD-DAC:s biståndsregler och fokus är fattigdomsbekämpning. Sverige ger relativt sett mest bistånd av alla världens länder. Det är en biståndspolitik som inte alla andra riksdagspartier ställer upp på. 

Regeringen har nu gett Sida ett uppdrag att kartlägga hur de redan nu arbetar med flyktingar och migranter, bland annat stöd för ett säkert återvändande och en hållbar återintegrering. Efter detta ska vi analysera hur svenskt bistånd ytterligare kan stärka arbetet med en säker, ordnad och reglerad global migration. Där ingår alltifrån att främja ett bra återvändande till främjande av migranters rättigheter. 

Jag ser fram emot dialog med civila samhället om detta.

Matilda Ernkrans, biståndsminister (S)

Mer läsning