Mattias Goldmann, klimatdebattör och grundare av 2030-sekretariatet, tycker att Jimmie Åkesson och regeringen borde lära av Costa Rica då det kommer till klimatpolitik.

Mattias Goldmann, klimatdebattör och grundare av 2030-sekretariatet, tycker att Jimmie Åkesson och regeringen borde lära av Costa Rica då det kommer till klimatpolitik.

”Fem lärdomar för Jimmie Åkesson efter semestern i Costa Rica”

Sverigedemokraternas partiledare vilade upp sig i Costa Rica. Det är ett land som hans parti och den svenska regeringen borde hämta klimatinspirationen ifrån, skriver klimatdebattören Mattias Goldmann.

Jimmie Åkesson var åtta dagar på semester i Costa Rica. Han tyckte det var ”fantastiskt”, och det har han rätt i. I fem av de nyckelfrågor Sverigedemokraterna och regeringen står inför, finns viktiga lärdomar från Åkessons resmål.

  1. 100% förnybart energisystem. Costa Rica har samma mål för elmixen som det regeringen nu vill skrota: 100% förnybart. Och omställningen är nästan klar: åtta år i rad har Costa Rica haft över 98% förnybart i sin elmix och var först i Latinamerika med vindkraft. Liksom i Sverige förväntas elanvändningen öka kraftigt men i motsats till Sverige finns en konkret och brett förankrad plan för hur det ska hanteras. Den planerade elmixen för 2034 innebär att vindkraften ökar mest (43%) av alla energislag, bland annat med 14 GW havsbaserad vindkraft,  varav 13 GW flytande. För att engagera medborgarna garanteras de att få sälja förnybar energi till nätet. Ingen kärnkraft planeras; den är inte förbjuden men på en marknad med begränsade subventioner ses den inte som intressant. 

  2. Fossilfri fordonsflotta: 2018, fem år efter Sverige, lanserade Costa Ricas regering målet om en fossilfri fordonsflotta. Liksom i Sverige har elfordon en central roll, men i motsats till Sverige behöver man inte år för år undra över villkoren. Elbilspremien gäller till 2035, med 0% moms 2022 som höjs med en procentenhet per år till 2035. Elbilar som kostar upp till 300 000 kronor betalar ingen skatt alls, dyrare elbilar betalar stegvist högre skatt upp till 600 000 kronor, vilket ger full skatt. Elbilar är helt befriade från tull till 2025, har sedan 75% rabatt till 2027, 50% till 2030, 25% till 2033. Även inköp av begagnade elbilar stimuleras, och företag som byter till elbilar får skatterabatt.

  3. Reduktionsplikt: Costa Rica förbjöd redan år 2022 all oljeexploatering och ökar stegvis andelen förnybart i fossila drivmedel, ungefär som vår nu omdebatterade reduktionsplikt. Biodrivmedel kan de producera själva, vilket ger gröna jobb, minskad klimatpåverkan och minskad oro för oljepriset. Redan 2012 satsade regeringenpå att producera biodrivmedel för att minska importen av olja, bensin och diesel. De införde tidigt B20-krav, alltså 20% förnybart i dieseln, och har sedan 2019 krav på 8-10% etanol i bensinen. Planen för 2034 slår fast att en ökad användning av biodrivmedel ska ske utan palmolja eller storskalig etanol från sockerrör.

  4. Naturskydd. Costa Rica har 28 nationalparker och naturreservat, som totalt täcker nästan 30% av landets yta. De skyddade områdena utvidgas ständigt, också till havs där till exempel Cocos Island-naturreservatets storlek 27-dubblats till 53 000 kvadratkilometer. I Costa Rica ses detta som lönsamt, bland annat eftersom mer grön natur och skyddad biodiversitet gör att man kan satsa på färre men bättre betalande turister. 

  5. Ingen militär. Om Åkesson återvänder till Costa Rica nästa år kan han medverka i firandet av landets 75 år utan militär – dessutom inskrivet i Costa Ricas konstitution. De väldiga belopp som frigörs har satsats på förnybar energi, utbildning och civil brottsbekämpning. Kanske läste Åkesson om den svenska turist som blev bestulen i Costa Ricas huvudstad San José; The Costa Rica Star kan berätta att tack vare att polisen cyklar, kunde de snabbt tas fast tjuven. 

Någon kanske invänder att Åkesson bara var på Costa Rica i åtta dagar och rimligen också måste få ha lite ledigt? Kom då ihåg att Tidöavtalet skrevs på en helg och att de viktigaste delarna löstes under frisläppta former och omvittnat alkoholintag. Åkessons förutsättningar på Costa Rica var långt bättre; mer tid och färre frågor som måste lösas. Dessutom behöver han inte komma på något nytt, bara applicera Costa Ricas framgångsrika färd för fossilfrihet och klimatledarskap på Sverige. 

Mattias Goldmann, klimatdebattör och grundare av 2030-sekretariatet

Mer läsning