Anna Stenvinkel, generalsekreterare på Forum Syd, vill se ett svenskt utvecklingssamarbete som går i täten och bidrar till rättvisa och demokratiska samhällen.

Anna Stenvinkel, generalsekreterare på Forum Syd, vill se ett svenskt utvecklingssamarbete som går i täten och bidrar till rättvisa och demokratiska samhällen.

Forum Syd: Så bör Sida stärka arbetet med demokrati

I en tid när hoten mot demokrati och grundläggande fri- och rättigheter ökar runt om i världen, har svenskt utvecklingssamarbete en central roll att spela. Så här tycker vi att regeringen och Sida ska stärka arbetet med demokrati, skriver biståndsorganisationen Forum Syd.

Publicerad:

Demokratin i världen backar för trettonde året i rad. I dag lever fler människor i länder där utvecklingen går i mer auktoritär riktning än i länder där demokratin går framåt.

321 människorättsförsvarare dödades i 27 olika länder under förra året. I det dödligaste landet Colombia har våldet mot de som försvarar mark och miljö, ofta med kopplingar till fredsprocessen, eskalerat. I Filippinerna utsätts ursprungsfolk för hot och attacker när de försvarar sina traditionella områden. Civilsamhället får allt svårare att verka i många länder.

På FN:s internationella demokratidag är de demokratiska framgångar som vi sett de senaste decennierna och rättigheter som vi tagit för givna under attack runt om i världen.

Regeringen har gett Sida i uppdrag att inventera och stärka arbetet med demokrati i det svenska utvecklingssamarbetet. Uppdraget ska genomföras under hösten och regeringen och Sida måste då prioritera följande.

En fungerande demokrati förutsätter ett aktivt civilsamhälle med en mångfald av aktörer. Civilsamhället har en viktig uppgift i att granska makthavare och utkräva ansvar och transparens. Runt om i världen ser vi nu hur yttrandefriheten hotas och rätten att organisera sig och att mötas begränsas. Därför är stöd till civilsamhällets aktörer, så att de kan fortsätta att verka, centralt för att bidra till en demokratisk utveckling.

Vi ser hur auktoritära och populistiska regimer i skydd av vaga antiterror-lagstiftningar fängslar journalister, övervakar digitala medier och hindrar civilsamhällesorganisationer från att ta emot finansiering från utlandet. Svenskt utvecklingssamarbete måste prioritera åtgärder för att motverka grundorsakerna till det krympande demokratiska handlingsutrymmet för individer och civilsamhället. Detta måste ske i samverkan med utrikespolitik och andra politikområden.

För att kunna fortsätta verka i en allt mer fientlig miljö tvingas organisationer göra snabba anpassningar av sin verksamhet och utveckla nya sätt att arbeta på. Detta skapar nya utmaningar för internationella givare. Svenskt bistånd bör ligga i framkant för att främja en demokratisk utveckling och måste vara tillräckligt flexibelt och ha möjligheter att kunna stödja nya och innovativa sätt att verka bland civilsamhället.

Svenskt utvecklingssamarbete måste stödja organisationer som är särskilt utsatta i sina länder eller regioner. Det kan röra sig om arbete bland ursprungsfolk, kvinnorättsorganisationer, miljögrupper, organisationer som arbetar med HBTQ-frågor eller organisationer som arbetar med särskilt känsliga frågor som korruption och maktmissbruk. Svenskt bistånd måste våga stå upp för dessa grupper när de förföljs eller hotas och bidra med finansiellt stöd så att de kan stärka sin motståndskraft.

I en tid när demokratin på många håll i världen hotas, kritiska röster tystas och rättsstatens principer urholkas måste vi agera.

Denna negativa trend måste vändas. Inga människor ska behöva riskera livet när de försvarar sina rättigheter och inga aktivister ska behöva fängslas för att de uttrycker sina åsikter. Vi vill se ett svenskt utvecklingssamarbete som går i täten och bidrar till rättvisa och demokratiska samhällen där mänskliga rättigheter respekteras och skyddas.

Anna Stenvinkel, generalsekreterare Forum Syd

Mer läsning