Anna Sundström, Generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center.

Anna Sundström, Generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center.

"Global Deal skapar möjligheter!"

Social dialog är kärnan i Global Deal – och en beprövad metod. Sen kan man välja att fokusera på svårigheter eller välja att se möjligheter. Anna Sundström, Generalsekreterare på Olof Palmes Internationella Center, ger Mikael Färnbo svar på tal i en syrlig replik.

Publicerad:

”En del människor tänker i form av problem, andra i form av lösningar.” Det sa en gång den amerikanska juristen och förhandlaren Theodore Woodrow Kheel. I början av 1960-talet spelade han en viktig medlande roll i flera långvariga strejker som lamslog delar av den amerikanska arbetsmarknaden.

Mikael Färnbo sällar sig i sin analys i OmVärlden tyvärr till den första skaran i sin svartmålning av statsminister Stefan Löfvens initiativ Global Deal. Det är beklagligt.

Problembeskrivningen är de flesta överens om. Alltså den om att klyftorna mellan människor växer, om att fattigdom och osäkra levnadsvillkor präglar livet för alltför många samtidigt som åtta superrika människor äger lika mycket som den fattigare halvan av världens befolkning. Om att de största företagen får allt större makt. Om att klyftorna växer inte bara mellan länder utan även inom länder. Ojämlikhetens pris är högt och skapar stora globala utmaningar och banar väg för odemokratiska och populistiska krafter.

När världens ledare antog de nya globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 var det med fast övertygelse om att ojämlikheten måste bekämpas. Globaliseringen är en möjlighet men kräver en jämnare fördelning – leave no one behind.

Ska vi nå målen om att fler människor runtom i världen ska ha trygga och bra jobb (mål 8) och en mer jämlik fördelning av våra ekonomiska resurser (mål 10) behövs dialog och samarbete (mål 17). Social dialog definieras av ILO som alla typer av förhandlingar, samråd eller helt enkelt utbyte av information mellan eller bland företrädare för regeringar, arbetsgivare och arbetstagare om frågor av gemensamt intresse. Det är kärnan i Global Deal. Metoden är beprövad. Att den fungerar visste även Kheel.

Global Deal-initiativet lanserades för ETT år sedan. Att ett tjugotal länder, lika många fackliga organisationer, en rad företag och andra organisationer ställt sig bakom på bara ett år är faktiskt smått fantastiskt. Beslutsprocesser är sällan snabba och hade Färnbo bemödat sig med att kontakta någon av dem som arbetar med Global Deal hade han fått veta att intresset är mycket stort och att fler regeringar, företag och organisationer är på väg att ansluta sig. En anslutning som inte alls ”bara” innebär att man ställer sig bakom en deklaration utan också bidrar med ett antal åtaganden – som kommer att följas upp och rapporteras. Också det hade Färnbo enkelt kunna ta reda på genom att surfa in på hemsidan www.theglobaldeal.com.

Att näringslivsorganisationer varit njugga är sant. Men flera företag har valt att gå före vilket är mycket positivt.

Istället för att fokusera på svårigheterna kan man välja att se möjligheterna. Som den möjlighet till ansvarsutkrävande som skapas för fackföreningsrörelsen och civila samhället i de länder där regeringen ställt sig bakom Global Deal, som möjligheten för företag att göra allvar av fina ord i sina CSR-strategier, möjligheten att Global Deal kan bidra till att nå målen i Agenda 2030. En pusselbit i lösningen till hur vi kan lämna den här världen i alla fall lite mer jämlik.

Anna Sundström
Generalsekreterare
Olof Palmes Internationella Center

Mer läsning