I kölvattnet av Abiy Ahmeds reformer i Etiopien har äldre konflikter kommit upp till ytan som försvårat situationen och därmed utvecklingen mot en stabil demokrati, skriver Act Svenska Kyrkan och PMU.

I kölvattnet av Abiy Ahmeds reformer i Etiopien har äldre konflikter kommit upp till ytan som försvårat situationen och därmed utvecklingen mot en stabil demokrati, skriver Act Svenska Kyrkan och PMU.

Många utmaningar kvarstår för fredspristagaren Abiy Ahmed

Idag tar Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed emot Nobels fredspris. Samtidigt har läget i landet försvårats och gamla konflikter bubblat upp. Etiopien behöver fortsatt omvärldens stöd för att infria förhoppningarna på Afrikas horn, skriver Act Svenska Kyrkan och PMU.

Publicerad:

Vi gläds åt att priset i år går till en person som sedan han svors in som premiärminister i april 2018 arbetat hårt och målinriktat för demokrati, fred och försoning i landet. Stora demokratiska reformer har genomförts i Etiopien under denna relativt korta tid och fredspristagaren har potential att vara en förebild inte bara för Etiopien utanför hela Afrika.

Abiy Ahmeds vision av det nya Etiopien inkluderar bland annat tankar om att alla folkgrupper ska vara representerade och inkluderade i styrelsen av landet – något som tidigare inte varit fallet. Han har även uppmärksammats för fredsprocessen med Eritrea och för att varit en del i samtalen mellan demokratiaktivister och regimen i Sudan.

Demokratiska övergångsprocesser av den här storleken innebär dock många utmaningar, och inrikespolitiskt måste nu Abiy Ahmed ta stora och positiva steg då läget under det senaste halvåret i Etiopien har blivit allt svårare. I kölvattnet av reformerna har äldre konflikter kommit upp till ytan som försvårat situationen och därmed utvecklingen mot en stabil demokrati.

Vi har under hösten fått allt fler oroande signaler från våra partnerorganisationer i landet om att spänningarna mellan både etniska och religiösa grupper ökar. Säkerhetssituationen i landet är svår att förutse och våra partner rapporterar om en ökande osäkerhet kring huruvida regeringen kan upprätthålla rättssäkerheten i landet i takt med de senaste månadernas tilltagande oroligheter.

Till exempel vittnar partnerorganisationer om att de känner sig osäkra när de lämnar Addis Abeba för att ta sig ut på landsbygden. I slutet av oktober i år dödades omkring 80 personer i sammandrabbningar i utkanten av Addis Abeba och på flera andra platser i landet. Konflikter som dessa har en blandning av etniska och religiösa förtecken, men i bakgrunden finns också arbetslöshet och liten tilltro på en trygg framtid.

Det är viktigt att Abiy nu som premiärminister visar att han är en modig ledare för hela landet och att han fördömer alla typer av våld. Demokrati och tillit tar tid att bygga. Det kräver uthållighet och måste ske på alla nivåer i ett samhälle. I Etiopien är kyrkorna bland de absolut starkaste civilsamhällesaktörerna generellt och därför mycket viktiga aktörer i demokratibyggandet. Etiopien är också ett land av central betydelse i östra Afrika och på Afrikas horn, och därmed en av nycklarna till stabilitet i hela regionen.

Det finns därför många anledningar till att svenska aktörer från olika håll – civilsamhället, företag och myndigheter – behöver sluta upp för att bidra till en demokratisk och fredlig utveckling i landet.

Vi uppmanar regeringen och Sida att bjuda in till breda strategisamtal om hur vi kan samverka för att stödja de processer för demokrati, fred och försoning som har påbörjats. Vi anser också att det är av största vikt att UD fördjupar samtalen kring dessa frågor i samband med att Abiy Ahmed tar emot Nobels fredspris. Detta är ett stort erkännande för hans arbete och uthållighet med att bygga det nya Etiopien – men han behöver vårt och omvärldens stöd i sitt fortsatta arbete.

Peter Karlsson Sjögren,
chef för Afrikaenheten, Act Svenska kyrkan

Ove Gustafsson
programchef, PMU

Mer läsning

Gebre Selassie Araya, tigrean som bor i Malmö har inte längre någon kontakt med sin familj i Tigray.

“Det är inget annat än ett folkmord”

Förföljelse, godtyckliga gripanden och försvinnanden. Situationen för etniska tigreaner i Etiopiens huvudstad Addis Abeba blir allt svårare. ”Hatpropagandan mot tigreaner började efter att Abiy Ahmed tilldelades Nobels fredspris. Han säger öppet att tigreaner är ett ogräs som måste utrotas, säger Gebre Selassie Araya som växte upp i Tigray men nu bor i Malmö.