Humanitära insatser räcker inte. För att vara en trovärdig aktör i arbetet för fred kan inte vapen eller annat krigsmateriel sättas i händerna på Turkiet, skriver Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Janine Alm Ericson.

Humanitära insatser räcker inte. För att vara en trovärdig aktör i arbetet för fred kan inte vapen eller annat krigsmateriel sättas i händerna på Turkiet, skriver Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Janine Alm Ericson.

Miljöpartiet: Stoppa vapenexporten till Turkiet

För oss gröna är det självklart: inga svenska vapen ska sättas i händerna i Erdogans Turkiet, och det är upp till oss att få till ett omedelbart stopp för det. Det är att stå upp medmänskligheten.

Publicerad:

Människor drivs bort från sina hem, barn tvingas på flykt och föräldrar skiljs från sina barn. Det som sker i gränslandet mellan Turkiet och Syrien nu till följd av Turkiets invasion är inte bara ett brott mot folkrätten, det förstör livet för många som lever i området. Världssamfundet måste kraftigt markera mot det som sker. Europa borde möta de människor som nu flyr för sina liv med medmänsklighet och humanitärt stöd – inte med nya vapenleveranser till regimen som för kriget framåt.

Att EU:s utrikesministrar inte har kunnat enats om ett gemensamt vapenembargo mot Turkiet är skamligt. Det är i situationer som den här som alla medlemsländer behöver agera tillsammans för fred och stabilitet i världen. Humanitärt stöd till hela området behövs, och kurderna behöver tillsammans med andra minoriteter och lokalbefolkningen värnas. Alla internationella institutioner har en viktig roll att spela för att stå upp för anständigheten på plats.

Men humanitära insatser räcker inte. För att vara en trovärdig aktör i arbetet för fred kan inte vapen eller annat krigsmateriel sättas i händerna på Turkiet. Länder som Finland, Tyskland och Frankrike har redan infört ett eget stopp för vapenexporten mot Turkiet och nu är det dags att Sverige följer deras exempel.

Sverige ska inte exportera vapen, eller annat som används för krigföring eller förtryck till odemokratiska länder och till länder i krig. Den utveckling som under de senaste dagarna skett genom Turkiets invasion i Syrien är oerhört allvarlig och ställer krav på omvärlden att agera.

För oss gröna är det självklart: inga svenska vapen ska sättas i händerna i Erdogans Turkiet, och det är upp till oss att få till ett omedelbart stopp för det. Det är att stå upp medmänskligheten.

Janine Alm Ericson, gruppledare och utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet

Mer läsning