Centerpartiets Rickard Nordin och Emma Wiesner är kritiska till Moderaternas inställning till naturgas.

Centerpartiets Rickard Nordin och Emma Wiesner är kritiska till Moderaternas inställning till naturgas.

”Moderaternas politik gynnar gasen från Putin”

Moderaterna kallar sig grön höger, men när de uttalar sig i klimatfrågor blir det tydligt att det bara är tomma ord. Nu senast ställer de sig positiva till att grönklassa fossilgas, vilket – förutom att vara direkt miljöskadligt – enbart gynnar Rysslands president Vladimir Putin, skriver Centerpartiets Emma Wiesner och Rickard Nordin.

I förra veckan släppte EU-kommissionen sitt förslag till taxonomi – listan som bestämmer vilka investeringar ska klassas som hållbara med syfte att enklare kunna stimulera fler gröna investeringar. Tyvärr var resultatet ett stort dråpslag för klimatet.

Förutom kärnkraften så gav EU-kommissionen grönt ljus för fossilgas att räknas som hållbart och grönt. Det är helt orimligt att gas ska klassas på samma sätt som förnybart. EU har vikt sig för gaslobbyn. Än mer förvånande är att Tomas Tobé och Moderaterna har svalt förslaget med hull och hår. M var snabbt ute och kommenterade att de tycker att det är positivt.

På vilket sätt är det positivt? Även om man är för kärnkraft går det inte se mellan fingrarna och samtidigt släppa igenom fossilgas. Så som förslaget är utformat kan du nämligen inte att plocka russinen ur kakan – antingen röstar man för eller emot hela förslaget. Att därmed tillåta investeringar i fossilt, och till och med grönklassa dem, är rent förkastligt för alla partier som på riktigt värnar klimatet.

Centerpartiet har varit tydliga från början. Ett förslag till taxonomi som inkluderar fossilgas är ett förslag som vi kommer att rösta nej till i Europaparlamentet. Att klassa fossilgas som hållbart går på tvären mot ett grönt Europa, och emot själva syftet att rikta investeringar i en förnybar riktning. Det försvårar för Europa att nå klimatmålen, i stället behöver vi ny energi till Europa, energi som är klimatsmart och grön. Då håller det inte att EU-kommissionen ger grönt ljus och subventioner till fossilgas – påhejade av Moderaterna – samtidigt som energi från det svenska skogsbruket knappt anses vara hållbar.

Förutom klimatet finns det även en säkerhetspolitisk risk med Moderaternas agerande, de spelar Putin rakt i händerna. En stor del av den gas som kommer till Europa kommer från Ryssland. Många länder i EU är och har i åratal varit beroende av rysk gas för uppvärmning och el. Att Europa inte helt och hållet står för sin egen energiproduktion gör oss sårbara för Putins nycker. Det visar inte minst Putins senaste hot att kapa gasen till EU, nu när EU överväger sanktioner efter Rysslands upptrappning mot Ukraina.

Naturgasen är dessutom den bakomliggande orsaken till de senaste månadernas skenade energipriser i Europa. När naturgaspriserna mer än femdubblats på kort tid så har det stor effekt också på det svenska elpriset. Att då förespråka och välkomna mer av samma medicin, större gasberoende, blir närmast absurt.

För att minska utsläppen, bemöta en ökad energiefterfrågan och stärka oberoendet behöver vi istället fokusera på att bygga ut den lokala energiproduktionen såsom kraftvärme, vattenkraft, vindkraft och solceller samt öka vår energilagringsförmåga. Fördelen är att den kan byggas ut snabbt och just där den behövs. EU ska inte ge ekonomiskt stöd eller uppmuntra till att säkra Putins gasflöden längre in i EU.

Moderaterna kan grönmåla sin logotyp hur många gånger som helst, men deras resonemang när det gäller klimatfrågor håller inte. Det är tydligt att Moderaterna i sin iver att gynna kärnkraft har fastnat med foten på (den fossila) gasen – vilket enbart gynnar Ryssland och Putin.

Emma Wiesner, Europaparlamentariker Centerpartiet
Rickard Nordin, energi- och klimatpolitisk talesperson Centerpartiet

Mer läsning