"Låt aborter vara säkra och lagliga" står det på ett plakat vid en demonstration i St Paul, Minnesota, USA, i maj 2019.

"Låt aborter vara säkra och lagliga" står det på ett plakat vid en demonstration i St Paul, Minnesota, USA, i maj 2019.

Nordiska riksdagsledamöter till Trump: upphäv munkavleregeln

På årsdagen för USA:s beslut att stoppa allt bistånd till icke-amerikanska organisationer som arbetar med säker abort kräver riksdagsledamöter från fyra nordiska länder att Donald Trump river upp beslutet.

Publicerad:

Bästa president Donald Trump

Vi, riksdagsledamöter från Sverige, Norge, Danmark och Finland, tror på varje individs rätt att bestämma över sin kropp, sitt liv och sin framtid. Alla kvinnor och flickor har rätt till den information och den vård de behöver för ett hälsosamt liv, inklusive en god sexuell och reproduktiv hälsa.

Idag, den 23 januari, är det årsdagen av återinförandet av den så kallade munkalveregeln (Mexico City Policy), vilken stryper allt bistånd till icke-amerikanska organisationer som på något sätt arbetar med säker abort. Policyn har en rad negativa effekter på människors hälsa och kränker flickors och kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter.

På treårsdagen av undertecknandet uppmanar vi er, president Donald Trump, att omedelbart upphäva policyn.

USA är den största statliga givaren av bistånd till reproduktiv hälsa i världen. Landet har en viktig roll att spela i den globala ansträngningen för att utrota mödradödlighet, inte minst genom att förebygga osäkra aborter och stödja tillgången till sexuell och reproduktiv hälsovård.

Munkavleregel innebär en ökad risk för oönskade graviditeter och osäkra aborter. Den begränsar tillgången till ett brett utbud av hälsotjänster som; tillgång till preventivmedel, mödrahälsa, ungdomsmottagningar, vatten och sanitet och hiv-/aids-prevention och behandling.

Färre aktörer kan ge hälsoservice till de mest utsatta och marginaliserade grupperna, även i länder där abort är tillåtet. En mer omedelbar effekt är förhindrat samarbete mellan organisationer och aktörer inom sjukvårdssystemet. Inte nog med detta, samstämmig forskning visar att restriktiv tillgång till laglig och säker abort leder till ett högre antal osäkra aborter.

Vi, riksdagsledamöter i Sverige, Norge, Danmark och Finland, är djupt oroade över de skadliga effekterna av munkavleregeln på människors liv och hälsa och dess inverkan på livsavgörande arbete inom hälsosektorn. Policyn äventyrar de många globala framsteg som över decennier gjorts inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, liksom de många investeringar och långsiktiga åtaganden som nordiska, och andra, aktörer gjort inom området.

President Donald Trump: Vi uppmanar Er att omedelbart dra tillbaka Mexico City Policy och istället se till att alla kvinnor och flickor, ungdomar och vuxna kan få sin rätt till hälsa, liv och välbefinnande uppfylld.

Vänligen,

Sara Heikkinen Breitholtz (Socialdemokraterna) för riksdagens tvärpolitisk grupp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (ordförande)

Heidi Nordby-Lunde (Høyre) för norska stortingets tvärpolitisk grupp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (ordförande)

Saara Hyrkkö (De Gröna), för finska riksdagens tvärpolitisk grupp för sexuella rättigheter och utveckling (ordförande)

Karen Ellemann (Venstre), för danska folketingets tvärpolitiska grupp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (ordförande)

Mer läsning

Sarah Afrasiabi

"En kvinna är inte någons ägodel!"

Hedersmord står för 25 procent av alla mord i Iran. Det på grund av en patriarkal kultur som råder i det iranska samhället. ”Hur många fler kvinnor måste offras, hur många sörjande mödrar och hur många föräldralösa barn måste vi se, innan denna hederskultur får ett slut?”, skriver Sarah Afrasiabi från organisationen  #I_am_christian_too.

EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen

”Vaccinrättvisa är en geopolitisk nödvändighet”

Som Team Europe måste vi infria löftet om att stödja låg- och medelinkomstländer genom att dela med oss av över 250 miljoner doser före årets slut. Så här långt har EU-länderna endast delat med sig av ungefär 50 miljoner doser. Nu är det dags att fullgöra detta åtagande, skriver EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen.