Unga flyktingar som flyr sina hemländer för EU måste få sina rättigheter garanterade även under covid-19. Här plockar turkisk kustbevakning i oktober 2019 upp flyktingar på väg över havet till Grekland. 

Unga flyktingar som flyr sina hemländer för EU måste få sina rättigheter garanterade även under covid-19. Här plockar turkisk kustbevakning i oktober 2019 upp flyktingar på väg över havet till Grekland. 

"Överge inte barn och unga på flykt under covid-19"

Spridningen av covid-19 kan få dödliga konsekvenser för barn och unga på flykt. Därför bör de och andra marginaliserade människor inkluderas i Sveriges krisplan, skriver 21 ungdomsrörelser.

Publicerad:

Covid-19 sätter barn och unga i livsfara vid EU:s gräns. Sveriges relationer med omvärlden och vårt moraliska ansvar står på spel när hanteringen av smittan får dödliga konsekvenser. Ungdomsrörelsen kräver att Sverige står upp för asylrätten när pandemin fortsätter att breda ut sig.

I spåret av virusets spridning hotas asylrätten i Europa. Land efter land tar tillfället i akt att stänga sina gränser. Sveriges flyktingkvot dras in för att hindra spridningen av viruset.

Flyktingpaket bordläggs i Bryssel. Det trots att Folkhälsomyndigheten och WHO gör bedömningen att covid-19 inte behöver innebära restriktioner för resor. Samtidigt riskerar covid-19 att spridas okontrollerat i EU:s angränsande flyktingläger.

Istället för åtgärder mot smittspridning och virustester skickar Sverige och EU mer pengar till gränskontroller. Alla barn och ungas rätt till hälsa och effektiv behandling ignoreras.

Flyktingsituationen är alltjämt akut längs Europas gränser, inte minst mellan Turkiet och Grekland. Omkring 5 500 minderåriga saknar föräldrar och befinner sig just nu på de grekiska öarna.

Barn som inte längre bara är på flykt från krig utan också befinner sig i extrem utsatthet under en rasande pandemi. Helt fråntagna rätten att söka asyl eller att ta sig till en fristad.

Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson, ansvarig för migrationspolitiken, beskrev för två veckor sedan att många barn försvinner från lägren utan att vi vet vart de tar vägen. Precis som Ylva Johansson vädjar vi till EU:s medlemsländer att visa medmänsklighet och ta emot barnen.

“Det nya coronaviruset prövar vårt land, vårt samhälle och oss som medmänniskor”. Så sa statsminister Stefan Löfven i sitt tal till nationen.

Att sätta covid-19 i perspektiv står inte i motsättning till myndigheternas riktlinjer mot ökad smittspridning. Pandemin kommer under en lång tid framöver att vara ett reellt hot mot mänsklig säkerhet. Trots det måste vi klara av att hålla flera saker i huvudet samtidigt och lyfta blicken mot omvärlden.

Asylrätten och mottagandet av barn och unga i nöd upprätthåller principiella grundfundament i vad det innebär att vara människa och moraliskt sammanknuten med medmänniskor i nöd. Genom goda relationer med världens länder gör vi global koordinering och akuta åtgärder möjliga i kriser.

Humanitära kriser ska inte ställas mot varandra. Men tyvärr tvingar kriser och tillgängliga resurser ibland fram svåra ställningstaganden. Med det sagt finns det inga skäl att överge barn och unga på flykt under covid-19.

Det finns inga skäl att stänga gränserna för asylsökande. När det snart kan finnas ett tillgängligt diagnosverktyg för att bekräfta vem som har eller har haft covid-19, alternativt är immun mot det. Då är det barn och unga vid EU:s murar, jämte vårdsektorn, som bör stå först i kö att testas för att minska smittspridning. Pandemin är, varken nu eller senare, skäl att urholka asylrätten.

Ungdomsrörelsen kräver att barn och ungas rättigheter upprätthålls, särskilt i tider av stor osäkerhet. Fortsättningsvis är det centralt att unga människor och marginaliserade grupper inkluderas i Sveriges krishantering. Detta för att smittspridningshanteringen inte ska få oanade konsekvenser.

Om något illustrerar covid-19 att vi alla behövs och att unga kan komma att spela en fundamental roll för att viktiga samhällsfunktioner ska fortsätta fungera. Vi kräver därför att Sverige står upp för:

✓ Familjeåterförening för alla barn, oavsett skyddsgrund

✓ Permanenta uppehållstillstånd för barn som huvudregel

✓ Lagliga vägar för människor att ta sig till Sverige och Europa

✓ Garanti att alla barns egna asylskäl tas i beaktande i asylprocessen

Ungdomsorganisationer som står bakom artikeln:

LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Ensamkommandes Förbund

Equmenia

Gröna Studenter

Grön Ungdom

Judiska ungdomsförbundet i Sverige

Junis

Rädda Barnens ungdomsförbund

Röda Korsets ungdomsförbund

RFSL Ungdom

Svenska Kyrkans Unga

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

Sveriges Ungdomsråd

Tamam: Vänskap Utan Gränser

Ung Vänster

Unga Feminister

Unga Hörselskadade

Ungdomens Nykterhetsförbund

Ung Pirat

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

KFUM

Mer läsning

Vaccinering mot covid-19 i USA.

Avsnitt 125: Vaccin till alla

Trots stora vetenskapliga framgångar med att få fram vaccin mot covid-19 råder en kraftig global snedfördelning mellan vilka som får vaccinet. Gäster i OmVärldens sommarpodd är Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa, och Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.