Karl-Anders Larsson.

Karl-Anders Larsson.

Replik: Budgetstöd har missförståtts

Att EBA:s rapport om budgetstöd ensidigt skulle utgå från ett ekonomiskt perspektiv stämmer inte. Budgetstöd har missförståtts och missbrukats och därför blivit oanvändbart – trots att det har stor potential. Det skriver Karl-Anders Larsson, fd Sida-ekonom.

Publicerad:

Luis Larrea kritiserar, i en debattartikel i OmVärlden den 1 november, EBA:s rapport om budgetstöd för att ensidigt utgå från ett ekonomiskt perspektiv. Det stämmer inte. Däremot är det en studie av budgetstödet som en biståndsform som givarna har missförstått och missbrukat och som därför blivit oanvändbar, trots att den har potential att i vissa avseenden vara mer effektiv än traditionellt projektbistånd.

Problemet är att budgetstödet fick en speciell roll för politisk belöning/bestraffning. Rapporten argumenterar för att budgetstödet har en viktig roll, men att det inte kan användas för att uppnå alla mål samtidigt.

Långsiktigt biståndssamarbete med ett land innebär till största delen stöd till landets regering. Det kan ske genom olika program och i olika former. Allt samarbete måste bygga på en dialog om grundläggande frågor, till exempel demokrati och mänskliga rättigheter. Men denna dialog ska inte fokuseras på ett speciellt program eller en speciell biståndsform. Budgetstöd bör inte ses isolerat och kortsiktigt, utan som en biståndsform bland andra.

Rapporten rekommenderar också att budgetstöd kompletteras med stöd till institutionsutveckling, både inom förvaltningen och det civila samhället.

Det stämmer inte att budgetstöd lätt kan gömmas undan. Tvärtom är det den mest synliga formen av bistånd eftersom det kan följas i den statliga budgetprocessen. Det finns heller inga belägg för att budgetstöd ersätter statens egna intäkter, tvärtom har det normalt medfört ökade budgetutgifter och i många fall även ökade skatteintäkter eftersom det kopplats till reformering av den offentliga finansiella styrningen.

Budgetstöd kan inte lösa alla problem, men det borde kunna vara en viktig biståndsform även i framtiden.

Mer läsning

EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen

”Vaccinrättvisa är en geopolitisk nödvändighet”

Som Team Europe måste vi infria löftet om att stödja låg- och medelinkomstländer genom att dela med oss av över 250 miljoner doser före årets slut. Så här långt har EU-länderna endast delat med sig av ungefär 50 miljoner doser. Nu är det dags att fullgöra detta åtagande, skriver EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen.