Elsa Håstad.

Elsa Håstad.

Replik: Missvisande om Sidas arbete i Vitryssland

Sida arbetar på svenska regeringens uppdrag för att stödja en demokratisk utveckling i Vitryssland. Det är missvisande att som Martin Uggla tala om ”svenska biståndsmiljoner till Lukasjenkas diktaturregim”.

Publicerad:

Utöver demokratiutveckling arbetar Sida med Vitrysslands närmande till EU genom ekonomisk utveckling, en hållbar miljö, energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Det gör vi genom en mängd olika insatser från stöd till kvinnliga företagare till avloppsrening.

Det projekt som Martin Uggla skriver om handlar om att stödja vitryska företagares möjligheter att verka. Det är med statliga aktörers involvering som vi kan påverka lagstiftningen, curriculum på universitet, att regelverk och internationella överenskommelser efterföljs och därmed säkerställa att medborgarnas rättigheter tillgodoses.

Vi tror på att föra dialog där vi får möjlighet att framföra synpunkter och därigenom bidra till ett demokratiskt samhälle med starka aktörer.

Vi arbetar tillsammans med FN som i sin tur har avtal med det vitryska skattedepartementet för att säkerställa deltagande, engagemang och att överenskomna åtaganden uppfylls, det vill säga inga pengar överförs och inget avtal mellan Sida och vitrysk part har ingåtts.

Vi tror att samarbetet gör att vitryska företagare får en enklare vardag vilket bidrar till ekonomisk utveckling och pluralism i samhället.

Elsa Håstad, avdelningschef med ansvar för Sidas arbete i Östeuropa och Latinamerika

Mer läsning