Bodil Valero, EU-parlamentariker för Miljöpartiet: "Istället för att bygga murar vill vi gröna skapa lagliga vägar in för människor på flykt".

Bodil Valero, EU-parlamentariker för Miljöpartiet: "Istället för att bygga murar vill vi gröna skapa lagliga vägar in för människor på flykt".

Satsa på freden - militarisera inte EU

Efter att EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget presenterats riskerar pengar som varit öronmärkta för civilt fredsarbete att istället gå till militära användningsområden. Bodil Valero (MP) menar att det är dags för EU att sluta bygga murar.

Publicerad:

När EU fick Nobels fredspris 2012 var det många med mig som tog sig en funderare. Vad hade EU egentligen bidragit med för freden det året? Vilken militär konflikt hade man stoppat? Nobelkommittén motiverade sitt pris med just avsaknaden av krig. EU hade över tid hjälpt förändra en kontinent i krig till en där väpnad konflikt mellan grannar tycktes närmast otänkbar. Visst har Europa sett konflikter även på senare dagar men inga EU-länder har någonsin attackerat varandra och inget nytt storkrig har startat. Det i sig är en seger för freden.

Inom fredsforskningen är EU-samarbetet ett väl citerat exempel på vad som brukar kallas liberal fred, det vill säga att handel och nära samarbete mellan länder på ett systematiskt sätt undergräver orsakerna till konflikt. Varför skjuta på den som köper mina varor, på den som pendlar över gränsen, på de som delar våra värderingar?

Insikten om att samarbete bygger fred och att grundorsakerna till konflikt måste motverkas kom ur erfarenheterna från två världskrig på vår kontinent. Men när missbruk av EU-medel avslöjas och röster nu höjs för att militarisera EU-budgeten och kapa det civila fredsarbetet verkar de insikterna ha glömts bort.

Den danska tidningen Politikken avslöjade nyligen att pengar som skulle gått till att stödja bygget av demokratiska institutioner i kandidatlandet Turkiet istället gått till att med krigsfordon övervaka och förstärka den flyktingmur som Turkiet rest mot Syrien, och där flera flyktingar skjutits. I samma anda togs nyligen beslut att luckra upp reglerna för instrumentet som bidrar till fred och stabilitet (IcSP) så att pengar som skulle gått till civilt fredsarbete istället kan användas som bidrag till andra länders militär.

Med kommissionens förslag till ny långtidsbudget, som presenterades 3 maj, riskerar sådant agerande att göras permanent. I förslaget bryts helt ny mark för att lägga försvarsrelaterade utgifter i EU-budgeten. De så kallade utrikesinstrumenten, budgetposterna för EU:s utrikespolitik, föreslås slås samman till ett ”superinstrument”. Om det blir verklighet skulle det innebära att pengar som tidigare varit öronmärkta för civilt fredsarbete och mänskliga rättigheter riskerar att användas till militära användningsområden, inklusive gränsbevakning mot flyktingar.

Vi gröna lade ett ändringsyrkande till parlamentets yttrande för att rädda kvar fredspengarna, men en majoritet, inklusive samtliga borgerliga svenska EU-parlamentariker röstade emot.

Som om inte det vore nog innehåller förslaget till långtidsbudget dessutom enorma subventioner till vapenindustrin. En miljard euro om året föreslås till det så kallade försvarsindustriprogrammet från år 2020. Pengar som hade kunna gjort stor nytta för till exempel freden, på annat håll.

Enligt EU-fördraget får inte pengar ur EU-budgeten läggas på militära utgifter, men det verkar kommissionen, en majoritet av medlemsländerna och EU-parlamentets konservativa majoritet inte bry sig om. Så kan vi inte ha det - fördraget måste givetvis följas.

Vi gröna menar att det är dags för EU att hitta tillbaka till ursprungstanken och utveckla EU som ett fredsprojekt. Istället för att kapa fredsanslagen vill vi tredubbla dem - istället för att bygga murar vill vi skapa lagliga vägar in för människor på flykt.

EU är ett unikt lyckat fredsexperiment. Tillsammans har vi lyckats bevara freden på en kontinent som tidigare präglats av krig. Istället för vapen och murar är det de insikterna vi ska exportera i form av konfliktförebyggande och civilt fredsarbete. Målet är det samma nu som då: konflikterna ska hindras från att uppstå från första början.

Bodil Valero, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och säkerhetspolitisk talesperson för gröna partigruppen i EU-parlamentet.

Mer läsning