Sverigedemokraternas talesperson för utrikesfrågor Aron Emilsson och partiets biståndsansvarige Mats Nordberg svarar på kritiken från Socialdemokrater för tro och solidaritet som kritiserat SD och M för att vilja slakta det svenska biståndet.

Sverigedemokraternas talesperson för utrikesfrågor Aron Emilsson och partiets biståndsansvarige Mats Nordberg svarar på kritiken från Socialdemokrater för tro och solidaritet som kritiserat SD och M för att vilja slakta det svenska biståndet.

SD svarar på biståndskritik från S

Vi vill inte minska biståndet för att sänka skatterna utan för att höja pensionerna, reparera vägar och återta mycket av det som Socialdemokraterna försummat under sina åtta år vid makten, skriver Sverigedemokraterna Aron Emilsson och Mats Nordberg i en replik på en debattartikel från Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Den 7 september skriver socialdemokraterna Sara Kukka Salam och Jesper Enerot i Omvärlden att SD och M vill slakta biståndet för att finansiera skattesänkningar. 

Att slakta något är rimligen att helt avsluta det, något som varken SD eller M vill. 

Sverigedemokraterna vill göra biståndet effektivare, det står helt klart att Sveriges bistånd ofta missar målet och ibland faktiskt bidrar till att göra världen sämre istället för bättre. Det tydligaste exemplet är Afghanistan, som efter talibanernas fall 2001 i många år var Sveriges största mottagare av bistånd.

Trots flera rapporter som beskrev hur biståndet ledde till omfattande korruption fortsatte pengaregnet. Just korruptionen runt biståndsmedlen har beskrivits som ett av de viktigaste skälen till att betydande delar av Afghanistans befolkning tappade förtroendet för den västvänliga regeringen och var beredd att acceptera talibanernas återkomst. 

Sverigedemokraterna är för ökad hjälp i krisområdenas närhet, bistånd och nödhjälp. Därmed är vi inte emot bistånd som sådant, men vi anser att Sveriges bistånd behöver effektiviseras och ges nya mål.

Vi tror att katastrofbistånd och åtgärder som skapar och bevarar fred måste vara högsta prioritet, liksom etablerande och drift av flyktingläger i krigszoners närhet för att möjliggöra återflytt när kriserna upphör.

Vi tror inte att bistånd i sig kan skapa demokrati, men däremot att ökat välstånd och goda handelskontakter med demokratiska länder kan göra det. Därför vill vi satsa på infrastruktur som järnvägar, vägar och framförallt elproduktion i fattiga länder. Dessa behövs för att kunna etablera förädlande industrier och komma bort från att bara leverera råvaror, vilket tyvärr många av de fattigaste länderna lever av i dag. Detta är i dag Kinas biståndsstrategi och vi tror att demokratiska länder bör agera på ett liknande sätt för att öka demokratiernas anseende i tredje världen. Det finns dessutom både behov och utrymme att såväl reformera som effektivisera det svenska biståndet.

Sverigedemokraterna vill ställa krav på mottagarländerna av svenskt bistånd. Kriminella regeringar som förtrycker sina medborgare eller för krig mot andra länder bör inte få vårt bistånd. Dessutom bör mottagarländer acceptera att ta emot dem av sina medborgare som uppehåller sig utan tillstånd i Sverige. Det är fullt rimligt att Sverige ställer krav när vi  ger av våra skattebetalares pengar.

Slutligen vill vi inte minska biståndet för att sänka skatterna som Salam och Enerot skriver. Vi vill sänka biståndet för att höja fattigpensionärernas pensioner, för att hålla järnvägar i skick och reparera eftersatta vägar, det vill säga för att återta mycket av det som socialdemokraterna försummat under sina åtta år vid makten.

Aron Emilsson (SD)
Talesperson för utrikesfrågor

Mats Nordberg  (SD)
Biståndsansvarig