Svenska och nordiska erfarenheter visar att breda, inkluderande trygghetssystem är långsiktigt hållbara eftersom de genererar ett starkt stöd hos befolkningen och därmed politisk legitimitet och stabil finansiering. Väl utformade trygghetssystem stärker också kvinnors rättigheter och jämställdhet, skriver Erik Lysén och Gunnel Axelsson Nycander, chef respektive policyrådgivare för Act Svenska kyrkan.

Svenska och nordiska erfarenheter visar att breda, inkluderande trygghetssystem är långsiktigt hållbara eftersom de genererar ett starkt stöd hos befolkningen och därmed politisk legitimitet och stabil finansiering. Väl utformade trygghetssystem stärker också kvinnors rättigheter och jämställdhet, skriver Erik Lysén och Gunnel Axelsson Nycander, chef respektive policyrådgivare för Act Svenska kyrkan.

Sidas sociala stöd missar de mest utsatta

Sidas riktade kontantstöd har dålig träffsäkerhet och lämnar en stor del av de allra fattigaste utanför, visar en ny studie. Sverige bör i stället satsa på generella bidragssystem som vi vet fungerar, skriver Erik Lysén och Gunnel Axelsson Nycander från Act Svenska kyrkan.

Publicerad:

Social trygghet, eller välfärd som det ofta kallas i Sverige, är en av de nödvändiga byggstenarna för att minska fattigdom och ojämlikhet. Det är därför oerhört positivt att Sidas stöd till olika typer av kontanta stöd har vuxit kraftigt de senaste åren. Det ger miljoner människor bättre hälsa och ökad makt över sitt liv.

Tyvärr tas inte de svenska erfarenheterna av en generell välfärdsmodell till vara i tillräckligt hög grad. De sociala bidragsprogrammen, i främst afrikanska länder, som Sida stödjer är inte generella utan riktade till särskilt fattiga grupper.

Stöden har dålig träffsäkerhet

Act Svenska kyrkan och Development Pathways presenterar i dag en studie som jämför hur väl olika sociala trygghetsprogram i 23 olika låg- och medelinkomstländer når de allra fattigaste. Resultatet är tydligt: Strikt behovsprövade socialbidrag lämnar en stor del av de allra fattigaste utanför. I flera fall är träffsäkerheten inte bättre än slumpvis urval.

Varför fungerar då inte att rikta stödet till de mest utsatta? I länder med utbredd fattigdom är det i princip omöjligt att avgöra vilka som tillhör de allra fattigaste. Delvis beror det på missuppfattningen att fattigdom skulle vara ett statiskt tillstånd, när människors inkomster i själva verket går upp och ner under livet.

I länder med stor informell ekonomisk sektor finns det ingen metod som felfritt uppskattar människors tillgångar. Dessutom är alla urvalsmetoder resurskrävande och känsliga för missbruk och korruption. Generella bidrag som går till hela befolkningen inom en viss kategori, såsom allmänna pensioner eller barnbidrag, utesluter däremot ingen.

Ingen ska lämnas utanför

Ett övergripande åtagande i Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför – alla grupper ska få ta del av utvecklingens framsteg, och de som är mest utsatta ska prioriteras. Vår studie visar att Sidas insatser för att stödja de mest utsatta – i praktiken ofta flickor och kvinnor – riskerar att äventyra åtagandet om att ingen ska lämnas utanför.

Zimbabwe ingår inte i studien, eftersom det saknas data av tillräckligt god kvalitet där. Men Act Svenska kyrkans samarbetspartner i landet bekräftar studiens slutsatser och pekar dessutom på hur alla urvalsmekanismer missbrukas i landets hårt politiserade samhällsklimat. Zimbabwes kristna råd får höra många vittnesmål om hur olika stöd går till andra än de mest utsatta.

Svenska och nordiska erfarenheter visar att breda, inkluderande trygghetssystem är långsiktigt hållbara eftersom de genererar ett starkt stöd hos befolkningen och därmed politisk legitimitet och stabil finansiering. Väl utformade trygghetssystem stärker också kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Erfarenheten av generella välfärdssystem

Sverige ska inte tvinga på andra länder en viss modell. Men utvecklingsländerna utsätts redan för starkt inflytande från bland annat IMF och Världsbanken som genom lånevillkor och råd främjar behovsprövade välfärdsmodeller. Den nordiska välfärdsmodellen ska inte kopieras i sin helhet till något annat land, men goda exempel och utmaningar både kan och bör delas. Dessutom är goda erfarenheter av breda system långt ifrån bara nordiska i dag. Allmänna barnbidrag eller pensioner har införts i länder som Bolivia, Mongoliet och Kenya.

Regeringen och Sida bör tillsammans med sina nordiska kollegor omsätta lärdomarna från våra länder. Det innebär att dela det vi vet har fungerat – inkluderande välfärdssystem med legitimitet hos befolkningen och bred politisk uppslutning. Då kan stödet till sociala trygghetssystem bli effektivt och långsiktigt och, i enlighet med Agenda 2030, inte lämna någon utanför.

Erik Lysén, Chef för Act Svenska kyrkan

Gunnel Axelsson Nycander, Policyrådgivare, Act Svenska kyrkan

Mer läsning

Sarah Afrasiabi

"En kvinna är inte någons ägodel!"

Hedersmord står för 25 procent av alla mord i Iran. Det på grund av en patriarkal kultur som råder i det iranska samhället. ”Hur många fler kvinnor måste offras, hur många sörjande mödrar och hur många föräldralösa barn måste vi se, innan denna hederskultur får ett slut?”, skriver Sarah Afrasiabi från organisationen  #I_am_christian_too.

EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen

”Vaccinrättvisa är en geopolitisk nödvändighet”

Som Team Europe måste vi infria löftet om att stödja låg- och medelinkomstländer genom att dela med oss av över 250 miljoner doser före årets slut. Så här långt har EU-länderna endast delat med sig av ungefär 50 miljoner doser. Nu är det dags att fullgöra detta åtagande, skriver EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen.