Geske Dijkstras är professor i Governance and Global Development vid Erasmus Universitetet i Rotterdam och författare till EBA-rapporten "Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence".

Geske Dijkstras är professor i Governance and Global Development vid Erasmus Universitetet i Rotterdam och författare till EBA-rapporten "Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence".

Slutreplik: Rapporten om budgetstöd är baserad på fakta

Min rapport är en genomgång av alla studier och utvärderingar om budgetstöd som hittills publicerats, och inte enbart baserad på en studie av ”författaren, och några andra utvärderingar” som Luis Larrea skriver.

Publicerad:

Luis Larrea skriver att min rapport om budgetstödets effektivitet, skriven för Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA), ger en ensidig bild. Den antas endast se till budgetstödets ekonomiska effekter, vilka är positiva, men inte beakta politiska aspekter.

Han är av en annan mening, i synnerhet vad gäller min rekommendation att dialogen om demokrati och mänskliga rättigheter ska hållas skild från tillhandahållandet av budgetstöd.
Enligt Larrea kan bistånd för fattigdomsbekämpning endast vara effektivt om de fattiga har en röst, och om demokrati och mänskliga rättigheter respekteras. Detta skulle betyda att budgetstöd ska vara knutet till insatser för att stärka demokratirättigheter och andra medborgerliga rättigheter.

Min rekommendation är dock baserad på de fakta som presenteras i rapporten. Rapporten är en genomgång av alla studier och utvärderingar om budgetstöd som hittills publicerats, och inte enbart baserad på en studie av ”författaren, och några andra utvärderingar” som Larrea skriver.

De tre huvudsakliga slutsatserna i rapporten är:

1) Budgetstöd har varit mycket effektivt för fattigdomsbekämpning.

2) Kombinationen av budgetstöd och tekniskt bistånd har stärkt den offentliga ekonomiska förvaltningen och andra institutioner som är viktiga för att upptäcka korruption.

3) Budgetstöd har inte varit effektivt för att förbättra politiska system eller förhållandena för mänskliga rättigheter i ett land.

Detta visar, för det första, att rapporten faktiskt beaktar institutionella och politiska effekter. För det andra - vilket är ännu viktigare - så visar den att även om Larrea skulle ha rätt när han uppger att respekt för demokrati och mänskliga rättigheter är nödvändigt för fattigdomsbekämpning (vilket kan ifrågasättas – det finns många länder där demokratirättigheter och andra medborgerliga rättigheter är kringskurna men som är framgångsrika vad gäller fattigdomsbekämpning och/eller med att öka tillgången till sociala tjänster, till exempel Kina, Kuba och Rwanda) tyder forskningsrönen på att det inte fungerar att knyta denna politiska dialog till budgetstödet.


Mer läsning