Anders L. Petterson och Gabrielle Gunneberg på Civil Rights Defenders kräver att biståndsminister Peter Eriksson står upp för mänskliga rättigheter och demokrati.

Anders L. Petterson och Gabrielle Gunneberg på Civil Rights Defenders kräver att biståndsminister Peter Eriksson står upp för mänskliga rättigheter och demokrati.

Sverige måste kräva respekt för mänskliga rättigheter i Tanzania

När biståndsminister Peter Eriksson besöker Tanzania i veckan måste han klart och tydligt meddela president Magufuli att Sverige inte accepterar en utvecklingssamarbetspartner som inte respekterar sin befolknings mänskliga rättigheter, skriver Civil Rights Defenders.

Publicerad:

Biståndsminister Peter Eriksson besöker i veckan Tanzania och Moçambique. Tanzania är ett av Sveriges viktigaste biståndsländer och Sverige är en av de största givarna till landet med cirka 800 miljoner kronor i årligt stöd. De långtgående och goda relationerna mellan Sverige och Tanzania uppmärksammas ofta i diplomatiska sammanhang. Det är nu dags att Sverige använder dessa goda relationer och biståndspengarna för att kräva respekt för mänskliga rättigheter.

Utrymmet och möjligheterna för journalister, bloggare, politisk opposition och människorättsorganisationer att jobba fritt och oberoende har kraftigt minskat över de senaste åren i Tanzania. Landet som tidigare ansågs vara en mästare i biståndsklassen med relativt stabila demokratiska institutioner, har under de senaste åren sedan valet 2015 haft en chockerande, kraftigt negativ utveckling.

Mänskliga rättigheter försämras

När borgmästaren i Dar es-Salaam i november 2018 meddelade att en särskild polisstyrka skulle jaga homosexualla reagerade världens medier och UD kallade svenska organisationer som arbetar med Tanzania till ett möte. Ett nytt, ökat stöd till en ledande människorättsorganisation i landet är ett positivt exempel på snabbt agerande från den svenska regeringens håll. Avgörande för att vända den negativa utvecklingen i Tanzania är nu ett fortsatt högt tryck på landets president John Magufuli.

Civil Rights Defenders skrev tillsammans med 37 andra organisationer tidigare i maj ett brev till FN:s råd för mänskliga rättigheter. I brevet pekade vi på en rad försämringar för mänskliga rättigheter i Tanzania, bland annat lagförändringar som gör det möjligt för staten att hota oberoende journalister och kraftigt begränsa yttrande- och mötesfriheten.

Den tillfälliga nedstängningen i februari i år av tidningen the Citizen och försvinnandet av journalisten Azory Gwanda 2017, och avsaknaden av en oberoende utredning av hans försvinnande, lyftes i brevet som andra exempel på hur utrymmet krymper och mänskliga rättigheter undermineras. Vidare kritiserade vi i brevet Tanzania för att chefen för den Uganda-baserade och Sida-stödda organisationer CIPESA, Dr Wairagala Wakabi, inte släpptes in i landet för att delta på en konferens i början av maj tidigare i år.

Sverige måste stå upp för civilsamhället

Brevet debatterades i förra veckan i Tanzanias parlament. Företrädare för den sittande regeringen anklagade de undertecknande organisationerna för att sprida ”billig propaganda” och menar att organisationerna som skrivit under utnyttjas av ”några makter”. Därför är det av största vikt att biståndsminister Peter Eriksson och hans kollegor på UD står upp för den kritik som civilsamhället riktar mot Tanzanias regering. Kritik som är baserad på våra konkreta erfarenheter av arbete för mänskliga rättigheter i landet.

Utan respekt för mänskliga rättigheter och demokrati kommer inte Sveriges biståndssatsningar komma det tanzaniska folket till gagn på sikt. Därför måste Sverige och Peter Eriksson fokusera ministerbesöket i veckan på respekt för mänskliga rättigheter. När biståndsministern lämnar Tanzania ska det står klart för president Magufuli att Sverige inte accepterar en utvecklingssamarbetspartner som inte respekterar sin befolknings mänskliga rättigheter. 40 år av utvecklingssamarbete mellan Sverige och Tanzania bör ha skapat så pass goda relationer att det budskapet kan förmedlas klart och tydligt.

Anders L. Petterson, Executive Director, Civil Rights Defenders

Gabrielle Gunneberg, Programchef Afrikaprogrammet, Civil Rights Defenders

Mer läsning