Demokratisk tillbakagång, utbrett våld, klimatförändringar och ojämlik gör att människor flyr Centralamerika, via Mexiko till USA, men Sverige har möjlighet att mildra orsakerna, skriver fem biståndschefer. 

Demokratisk tillbakagång, utbrett våld, klimatförändringar och ojämlik gör att människor flyr Centralamerika, via Mexiko till USA, men Sverige har möjlighet att mildra orsakerna, skriver fem biståndschefer. 

”Sveriges Latinamerikastrategi missar målet”

Regeringens nya regionala strategi för samarbete i Latinamerika missar målet. Den saknar beskrivningar av hur Sverige kan bidra till förändring, som till exempel i superkrisens Centralamerika, skriver företrädarna för fem svenska biståndsorganisationer.

Publicerad:

Vi välkomnar att regeringen i går den 6 maj antog en regional strategi för samarbete med Latinamerika. Det innebär att Sverige ökar sitt engagemang i världens mest ojämlika region.

Även om strategin är både efterlängtad och har en god inriktning, så missar den målet – nämligen att beskriva hur vi kan bidra till förändring. Bra utvecklingssamarbete behöver tydliga prioriteringar; det räcker inte att beskriva utmaningar utan att samtidigt visa hur och var Sverige kan göra skillnad.

Därför vill vi lyfta Centralamerika. Vi vill lyfta det som utvecklats till en superkris, där alla frågor Sverige prioriterar i utrikespolitiken så tydligt kommer samman; klimat, jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter, hållbar ekonomisk utveckling, säkerhet, migration och biologisk mångfald.

Sverige har också ett starkt mervärde i Centralamerika. Här har många och olika sorters svenska aktörer arbetat under lång tid. Det handlar om ett historiskt engagemang med stöd till fredsprocesserna på 1980- och 1990-talen, men också om erfarenheter av nya och innovativa insatser, som stödet till anti-korruptionsmyndigheten i Guatemala och en stor mängd samarbeten med det civila samhället.

Men varken Centralamerika eller svenskt mervärde nämns i den nya strategin. Vi menar att det är en missad möjlighet. Vi tror nämligen att det är just här, i superkrisens Centralamerika, som svenska aktörer har störst förutsättningar att arbeta tillsammans för förändring. Låt oss utveckla våra insatser i Centralamerika till ett flaggskepp för svenskt bistånd!

Länderna i Centralamerika tillhör de som drabbas allra hårdast av klimatkrisen. De två orkaner som på kort tid drabbade regionen i november i fjol var de kraftigaste som någonsin uppmätts. För de sex miljoner invånare som drabbades var de ett tydligt tecken på att klimatförändringarna medför en ny, svårare verklighet.

Regionen är mycket hårt ansatt av organiserad brottslighet, ofta kopplat till narkotikahandel, och med våldsnivåer som kan liknas vid inbördeskrig. Kvinnor och flickor är extremt utsatta, med mycket höga nivåer av mäns våld mot kvinnor i nära relationer och flest mord på kvinnor i världen.

Respekt för demokrati och mänskliga rättigheter backar i alla länder. Så sent som förra veckan avsattes konstitutionsdomstolen i El Salvador, vilket stärker presidentens grepp om makten och ytterligare försvagar demokratin.

Situationen förvärras av coronakrisen, som leder till än högre arbetslöshet och där människor som redan levde på marginalen nu knuffas ut i mer extrem fattigdom. Hungern ökar i hela regionen och på platser där få tidigare trott att människor skulle sakna mat. Coronakrisen nämns inte heller i strategin, trots att effekterna av pandemin kommer att påverka regionen under många år framöver.

De olika kriserna förstärker varandra och leder till att människor drivs på flykt till USA, inte bara i hopp om ett bättre liv, utan för att överleva. Många av de som lämnar är barn och unga som vill komma bort från våld och fattigdom och inte kan se några framtidsutsikter i regionen.

Migrationen från Centralamerika är också en av USA:s president Joe Bidens största inrikespolitiska utmaningar; stöd till en inkluderande ekonomisk och demokratisk utveckling i Centralamerika är därför en av USA-administrationens prioriteringar. Det förnyade amerikanska intresset för demokrati, mänskliga rättigheter och arbete mot korruption, ger också nya samarbetsmöjligheter för den svenska regeringen.

Våra fem organisationer har lång erfarenhet av att arbeta i Centralamerika. Vi arbetar med civilsamhällsorganisationer på plats. Vi vet att nyckeln till hållbar utveckling är förändring som ägs av människor själva.

Ett effektivt bistånd handlar därför inte enbart om överföring av kunskap och resurser – utan om politik. Bistånd måste bidra till att förändra orsakerna till fattigdom, inte bara till att lindra symptom och effekter.

Utmaningarna är extrema för människorna i superkrisens Centralamerika. Men det finns också möjligheter.

En ny generation växer fram; bättre utbildad och med uttalade krav på demokratisering, transparens och uppfyllande av rättsstatens principer. Ungdomsrörelser, urfolksorganisationer och miljöförsvarare står ofta i första ledet – vilket innebär stora risker för den egna säkerheten. Även kvinnorörelserna har vuxit sig starka i kampen mot världens hårdaste abortlagar.

Sverige gör skillnad. Men det är inte bara vad vi gör som spelar roll, utan hur vi gör det. Därför har våra fem organisationer ingått en allians kring Centralamerika. Vi bjuder nu upp regeringen, Sida och andra aktörer till dialog

Vi vill inte att strategin stannar vid diplomatiska samtal och biståndsprojekt – utan att vi tillsammans, som en samlad svensk kraft, jobbar för politisk förändring i en av de regioner i världen där läget just nu är som svårast. Sveriges samlade stöd till Centralamerika har aldrig varit viktigare än idag.

Erik Lysen, internationell chef, Act Svenska kyrkan
Lena Ingelstam, generalsekreterare, Diakonia
Martin Nihlgård, generalsekreterare, Individuell Människohjälp
Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige
Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect

Mer läsning