EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen

EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen

”Vaccinrättvisa är en geopolitisk nödvändighet”

Som Team Europe måste vi infria löftet om att stödja låg- och medelinkomstländer genom att dela med oss av över 250 miljoner doser före årets slut. Så här långt har EU-länderna endast delat med sig av ungefär 50 miljoner doser. Nu är det dags att fullgöra detta åtagande, skriver EU-kommissionärerna Stella Kyriakides och Jutta Urpilainen.

Publicerad:

Sedan krisens början har Europa tagit sitt ansvar gentemot världssamfundet på största allvar. Vårt motto har aldrig varit ”EU först”. Tvärtom har vi hela tiden verkat för vaccinsolidaritet och har förbundit oss att uppnå målet om en 70-procentig vaccinationsgrad i världen senast i slutet av september 2022.

I realiteten har många låginkomst- och lägre medelinkomstländer långt kvar innan de kan uppnå detta mål. I vår systervärldsdel Afrika, till exempel, har bara 4 procent av befolkningen vaccinerats.

Detta ställer oss inför en utmaning utan motstycke – men tillsammans kan och måste vi ta itu med den.

EU-länderna är i ett läge där vi kan bidra avsevärt till att rädda liv och sätta stopp för pandemin i hela världen. Detta har i stor utsträckning blivit möjligt tack vare framgången med EU:s vaccinstrategi. Vi har byggt upp en diversifierad vaccinportfölj med över 4,2 miljarder doser säkra och effektiva livräddande vacciner för EU:s invånare och för människor i hela världen.

EU och dess medlemsstater, som agerar gemensamt som Team Europe, har åtagit sig att verka för vaccinrättvisa och vaccinsolidaritet. Som världens apotek och världens största exportör av vaccin kommer vi att fortsätta att hjälpa resten av världen. Så här långt har vi exporterat hälften av de vacciner som har producerats i EU – 900 miljoner doser.

Genom vårt bidrag på över 3 miljarder euro till Covax är vi ledande inom detta globala initiativ som ska säkerställa rättvis tillgång till covid-19-vaccin i över 140 länder.

Som Team Europe måste vi, och i synnerhet EU-länderna, infria löftet om att stödja låg- och medelinkomstländer genom att dela med oss av över 250 miljoner doser före årets slut. Så här långt har EU-länderna endast delat med sig av ungefär 50 miljoner doser. Nu är det dags att öka ansträngningarna och fullgöra detta åtagande. EU-kommissionen kommer att göra sin del genom att mobilisera resurser för en ny donation av ytterligare 200 miljoner doser senast i mitten av nästa år.

I Europa är vi på väg mot återhämtning efter pandemin. Men situationen är bräcklig, covid-19 följer inga gränser och så länge pandemin fortsätter rasa är den globala återhämtningen ojämn. Ju mer den globala vaccinationstäckningen försenas, desto mer ökar risken för att nya smittsammare och farligare varianter ska dyka upp. Ingen kan känna sig trygg förrän alla är trygga. Detta är inte bara en kliché. Vaccinrättvisa är inte bara moraliskt rätt, den är en förutsättning för god folkhälsa och en geopolitisk nödvändighet.

Utöver donationer investerar vi i lokal tillverkning av vacciner och läkemedel i Afrika för att ta itu med de strukturella behoven och flaskhalsarna i vaccinationskampanjerna och för att stärka beredskapen och insatskapaciteten i denna världsdel.

Team Europe spelar en nyckelroll när det gäller att kämpa för global vaccinsolidaritet, stoppa pandemin och återuppbygga och förbättra. Detta inbegriper att stärka den globala strukturen för hälsosäkerhet och den globala beredskapen för hälsorisker. Det är en prioritering för oss och en integrerad del av den europeiska hälsounionen.

Ett konkret exempel är inrättandet av den europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser, Hera, som kommer att bidra till att stärka det internationella samarbetet och de globala krisinsatserna mot framtida gränsöverskridande hot mot människors hälsa.

Vi kan bara övervinna pandemin om vi gör det tillsammans. 

Och vi kan bara göra oss bättre förberedda för nästa kris om vi samarbetar globalt.

Jutta Urpilainen, EU-kommissionär med ansvar för internationella partnerskap

Stella KyriakidesEU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet

Mer läsning