Go to main navigation
DSC_1840-webb3.jpg

Ylva Bergman, Chris Coulter, Mats Utas och Robert Egnell.

Foto: Julia Björne

OMVÄRLDEN PODD

Avsnitt 23: Att göra skillnad – om utveckling i sviktande stater

Hur skapar man förändring för utsatta människor i områden som präglas av politisk instabilitet och osäkerhet? Situationen i länder som Afghanistan, Syrien och Somalia gör att många ifrågasätter världens förmåga till konfliktlösning.
– Det är ovärdigt att ge upp, men jag kastas mellan hopp och förtvivlan, säger Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare, i ett nytt avsnitt av OmVärlden Podd.

I början av april besökte FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson Stockholm i samband med den internationella dialogen för freds- och statsbyggande. Där antog ett 40-tal länder den så kallade Stockholmsdeklarationen - om hur man ska arbeta för att stärka fred och förebygga konflikter, bland annat handlar det om hur bistånd ska bli mer effektivt i det sammanhanget.

I detta avsnitt av OmVärlden Podd diskuterar vi Stockholmsdeklarationen, hur man arbetar konfliktförebyggande och hur man varför det är så svårt att skapa en långsiktigt fredlig utveckling.

Deltar gör Mats Utas, forskare och konfliktexpert vid Uppsala Universitet, Robert Egnell, professor vid Försvarshögskolan, och Chris Coulter, sakkunnig i fred- och säkerhetsfrågor vid Utrikesdepartementet.

Podden ”Att göra skilllnad – om utveckling i sviktande stater” innehåller även intervjuer med Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare och Emilia Pires, före detta finansminister i Östtimor och speciellt sändebud för G7+. Ylva Bergman leder samtalet och Björn Widmark är producent.