Go to main navigation
Podd kopia.jpg

Med journalisterna Mats Wingborg, Petter Bolme och Agneta Carleson. Ylva Bergman, OmVärldens chefredaktör, modererar.

Foto: OmVärlden

OmVärlden podd

Avsnitt 43: Storföretagens nya roll i biståndet

Det senaste decenniet har det skett ett paradigmskifte i hur svenskt bistånd samverkar med privata företag. OmVärlden har tillsammans med Arbetet Global granskat storföretagens nya roll och nu berättar journalisterna bakom granskningen om en av de största förändringarna inom biståndet på decennier.

Idag är det få som ifrågasätter att näringslivets roll inom global utveckling. En stark och inkluderande ekonomi är viktig för fattigdomsbekämpning och regional stabilitet. Internationella kaffeproducenter skapar arbetstillfällen och nya tekniska lösningar underlättar för ungdomar att hitta jobb. Samtidigt så är biståndspengar som är avsatta för privata företag en känslig fråga.

Att som privat företagare få ta del av biståndspengar är en stor affärsfördel, framför allt i instabila marknader. Sida säger att man är ”mycket restriktiv när det gäller stöd direkt till enskilda företag” för att undvika snedvriden konkurrens.

OmVärldens och Arbetet Globals granskning visar hur det nya samarbetet med storföretagen ser ut. En fråga som uppstår är om samverkan med företag är effektivt för att bekämpa fattigdom eller om det mest berikar företagen? 

Bristande transparens

– Generellt har det varit svårt att få insyn i hur de olika formerna av företagssamverkan fungerar i praktiken. Företagen är vana vid affärssekretess och bristfällig transparens är ett stort problem, säger Magnus Walan, policyrådgivare på Diakonia i granskningen.

Flera internationella företag som flyttat produktion till utvecklingsländer har återkommande kopplats till skandaler om giftiga utsläpp, landgrabbing eller dåliga arbetsförhållanden. En återkommande kritik är också att det kan uppstå konflikter mellan företagens strävan efter vinst och målet att minska fattigdomen.

En annan kritik är att facken inte varit med i nätverket med storföretagen och att fackliga rättigheter är en förutsättningen för en mer rättvis värld. När det gäller att facken inte var med i Swedish Leadership for Sustainable Development (SLSD, storföretagens nätverk) är det något som den före detta Sida-chefen, Charlotte Petri Gornitzka, senare sagt att hon ångrat

"Borde initiera fler samarbeten"

Att företagen måste vara med för att nå de globala målen råder det ingen tvekan om. Näringslivet måste ta en del av kostnaderna för att de globala målen ska nås. Enligt uträkningar från FN fattas 1 400 miljarder dollar årligen i bistånd till låg- och medelinkomstländer, 

Mål 12 – av de 16 mål som FN:s medlemsländer enats om att leva upp till innan år 2030 – pekar ut hållbar konsumtion och produktion som ett specifikt krav, vilket inkluderar Corporate Social Responsibility (CSR) – alltså det ansvar som företagen själva ska ta för att främja hållbarhet och socialt ansvar.

– Biståndet borde söka upp företag för att initiera fler samarbeten så de ser affärsnyttan. De kan få ungdomar i jobb och satsa på bättre produkter. I mötet uppstår både kunskap och drivkrafter, säger Charlotte Petri Gornitzka, tidigare generaldirektör för Sida och nu ordförande i OECD-ländernas biståndskommitté (DAC) i ett tidigare avsnitt av OmVärlden Podd.

I år väntas beslut om ett nytt förslag inom OECD/DAC om hur företagens roll i utvecklingssamarbetet kan se ut. Möjligen kan att exportkrediter räknas in framöver.

Björn Widmark