Go to main navigation
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige

Charlotte Rydh, generalsekreterare för branschorganisationen Giva Sverige, oroar sig för svaga insamlingsresultat i spåren av covid-19. 

Foto: Giva Sverige

podd

Avsnitt 102: En insamlingsbransch i kläm

Branschorganisationen Giva Sverige larmar om minskad insamling till bistånd, samtidigt ökar branschens chefslöner. OmVärlden podd möter Giva Sveriges generalsekreterare Charlotte Rydh.

 

Du hittar också OmVärlden podd i din podd-app!

Tidigare i våras slog insamlingsorganisationerna branschorganisation Giva Sverige larm om att allmänhetens gåvor till ideella organisationer kommer minska under coronapandemin. När Giva Sveriges generalsekreterare deltar i OmVärlden podd fördjupar hon sig i detta.

— Insamlingsorganisationerna drabbas nu dubbelt. De ser ökade behov eller efterfrågan på stöd, samtidigt som de ser minskade intäkter. Det som minskar först och omedelbart är företagens bidrag och gåvor. Privatpersonernas givande kommer minska också, men senare, säger Charlotte Rydh.

Redan före pandemin noterade Giva Sverige att insamling till organisationer som arbetar med internationella utvecklingsfrågor stagnerat. Enligt organisationens årliga sammanställningar har givandet ökat, men i stort planat ut 2017-2018, en tendens som lär hålla i sig även 2019, förutspår Charlotte Rydh. 

Den ökning i givande som Giva Sverige registrerat över åren visar också att svenskarnas engagemang för internationella frågor minskat.

— När vi ställer frågor får vi svar att folk engagerar sig i saker hemma i Sverige, som utsatta barn, forskning, sjukdomar som kan drabba sig själv och sin familj. Det ger en signal om vad som kan komma, säger Charlotte Rydh.

I podden kommenterar Charlotte Rydh också biståndsbranschens chefslöner, som enligt OmVärldens sammanställning ökat kraftigt sedan 2013. Från Giva Sveriges synvinkel är ökningen i sig inte så konstig.

— Tittar man på er tabell så är kanske inte ökningarna i sig så intressanta, utan var nivåerna ligger på idag. Krasst är det inte så att någon av de här nivåerna egentligen är exceptionell i relation till vad de här organisationerna har för omsättning och verksamhet, säger hon. 

Charlotte Rydh tycker det är viktigt att biståndsorganisationernas chefer står upp för att det är okej att ta betalt, även om de också brinner för de frågor de jobbar för.

— Vi pratar om en sektor där man arbetar för de mest utsatta i världen, och om frågor som handlar om vilket samhälle vi ska ha, med solidaritet och medmänsklighet. Varför ska det vara mindre betalt än om du sitter på Indiska, MQ eller Ericsson?

Se hur lönerna i branschen har utvecklats här

Erik Halkjaer