Go to main navigation
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och Sveriges nationella samordnare för genomförandet av Agenda 2030, Gabriel Wikström.

Gabriel Wikström är Sveriges nationella samordnare för genomförande av Agenda 2030. Han ser gärna att svenska politiker ger en tydlig bild av hur de vill att samhället ska se ut om tio år. Här med Isabella Lövin, miljö- och klimatminister.

Foto: Erik Halkjaer

podd

Avsnitt 104: "Sverige behöver gå från ord till handling"

Gabriel Wikström säger att det är dags att Sverige ökar takten i arbetet med att uppnå ett mer hållbart samhälle till år 2030. OmVärlden podd möter Sveriges nationella samordnare för genomförandet av Agenda 2030.

 

Du hittar också OmVärlden podd i din podd-app!

Det är tio år kvar till världens länder ska ha uppnått de 17 globala målen för hållbar utveckling och klimatmålen från Paris. Sammantaget kallas målen för Agenda 2030, och de gäller även Sverige.

Gabriel Wikström är försiktig när han uttalar sig om hur Sverige ligger till i arbetet med Agenda 2030, men säger att det är dags att gå från ord till handling. Det finns ingen tid att förlora.

– Man har inte ställt om organisationerna i tillräcklig utsträckning inom till exemplen kommuner och regioner för att jobba med agenda 2030 på det sätt som man borde göra. Och man har i hög utsträckning, tror jag, behandlat det som ytterligare stuprör, ett sidoprojekt när det faktiskt är så att Agenda 2030 ska ligga till grund för allt arbeta man gör, i såväl offentlig sektor som i andra delar av samhället, säger Gabriel Wikström i OmVärlden podd.

Regeringen tillsatte honom som nationell samordnare för Agenda 2030 i februari i år. Han hann knappt börja arbeta innan covid-19 slog till globalt. 

Den pågående pandemin gör att Gabriel Wikström startar i en uppförsbacke, men han säger också att det skulle kunna vara en fin nedförsbacke. 

– I samband med coronahanteringen och den ekonimiska krisen har världens regeringar har börjat göra saker som man tidigare inte trodde var möjligt, på gott och ont. Ont är naturligtvis de stora nedstängningarna av samhällen och isolering av människor som skadar både människors hälsa och ekonomi. Gott är att vi förmår göra saker på ett helt nytt sätt. Det här skulle kunna innebära att vi lyfter blicken och börjar se vad som var möjligt efter pandemin ooch helt enkelt förmår tänka att Agenda 2030 är möjlig.

Att världen måste börja arbeta i en tydligare riktning mot Agenda 2030 råder det ingen tvekan, om vilket inte minst coronapandemin visar. Den kris som pågår parallellt, klimatkrisen låter inte heller vänta på sig.

Gabriel Wikström beskriver en värld som inte satsar på, och försöker uppnå Agenda 2030, som en värld som blivit för varm, som rubbat jordens klimat med katastrofala följder. Enorma skogsbränder som de vi såg i Australien förra året, utbredd torka, svält och människor på flykt.

– Det är den akuta risken, men i agendas andra delar finns flera andra risker, som att människor fortsätter att leva i fattigdom, utan skolgång och möjlighet till ekonomisk utveckling. 

För Sveriges del handlar det framför allt om att jobba med ökade sociala och ekonomiska klyftor, menar Gabriel Wikström. 

– Sverige har gått från det absolut mest jämlika landet i världen till att klyftorna ökat. Följden är att människor upplever att de inte lever i samma land och inte delar samma utmaningar med varandra. Barn och ugna som inte har någon framtidstro vänder sig bort från samhället och politiken. I de mest extrema formera leder det till gängkriminalitet och dödsskjutningar, men det minskar också tilliten till andra människor och minskar vår förtmåga att lösa de problem vi står inför tillsammans.

I juni lägger regeringen fram en proposition för genomförandet av Agenda 2030 och Statskontoret presenterar en utredning om hur svenska koinnuner och regioner ställt om för att arbeta med Agendan. Gabriel Wikström hoppas att dessa två saker kan leda till ett ökat intresse för arbetet i Sverige. 

Erik Halkjaer