Go to main navigation
sarah-isaacs.jpg

Suleiman Henry vill vara en förebild för sin son och visa att han stödjer sin fru och familjen.

Foto: Sarah isaacs

OMVÄRLDEN PODD

Avsnitt 34: Manlighet i förändring?

Kan bistånd förändra könsroller? Sida har längre drivit jämställdhet som en viktig faktor inom utvecklingssamarbetet och idag har Sverige en feministisk utrikespolitik. Men vilken roll spelar männen i arbetet med jämställdhet? OmVärlden har träffat Vidar Vetterfalk, internationell projektledare från Män för Jämställdhet och Linnea Halvarsson, rådgivare för genusbaserat våld på Kvinna till Kvinna.

Lyssna på OmVärlden Podd på iTunes!

Redan 1983 antog Sida en första handlingsplan för "kvinnoinriktat bistånd" och jämställdhet har varit prioriterat sedan 1996, då ett särskilt biståndsmål om jämställdhet antogs. Sedan dess har jämställdhetsarbetet successivt förstärks och ses idag som en förutsättning för att genomföra Agenda 2030 och de 17 mål som världen enades om 2015 för att bekämpa fattigdom.

Globalt har det skett flera framgångar på jämställdhetsområden, fler flickor går i skolan idag, lagstiftning mot diskriminering och våld har förändrats till kvinnors förmån på flera ställen och mödradödligheten har gått ned. Samtidigt är utvecklingen ojämn och stora utmaningar kvarstår, det könsrelaterade våldet är omfattande, och kvinnor saknar både rättigheter och politiskt inflytande i många länder.

Behovet av trygga rum

Idag är jämställdhet och genus något som efterfrågas i många länder. Vidar Vetterfalk berättar att organisationen ibland måste anpassa kontexten efter det land man verkar i och poängterar att det aldrig är så att en svensk organisation kommer och pådyvlar andra sin uppfattning, utan att man befinner sig i ett land för att det finns en efterfrågan.

Men både han och Linnea Halvarsson konstaterar att det är känsliga frågor som kan komma upp, och att det finns behov av trygga rum där män, eller kvinnor, kan prata fritt och att både män och kvinnor är fastlåsta i normer och förväntningar som finns kring hur de ska vara.

– De frågeställningar som män tar upp i dessa rum återkommer överallt; de är globala. Det kan handla om att någon önskar att hans pappa funnits mer med, eller att någon vill ge mer till sitt barn än vad han själv fick, säger han.

Just pappagrupperna har varit en framgång när det gällt att få män att engagera sig och titta på sin könsroll. Däremot har det varit svårare att engagera män för kvinnor skull.

– Det ingår sällan i mansbilden att engagera sig för sin egen skull, att ta hand om sig själv.  Men det är lättare att göra det för barnens skull, säger Vidar Vetterfalk.

Samtidigt påpekar bägge hur viktigt det är att ha kvinnors rättigheter framför ögonen när man arbetar med män, annars finns risken att det kantrar över och på sikt kan medföra risker för kvinnor, eller inte leda till ökad jämställdhet.

– Det är jättebra att det sker på manliga initiativ runt om i världen. Men det finns en risk att det skapar spänningar när den feministiska mansrörelsen blir hyllad för att de säger samma sak kvinnorörelsen sagt i 40 år, säger Linnea Halvarsson.

I den här podden deltar Linnea Halvarsson, rådgivare för genusbaserat våld på Kvinna till Kvinna, Ylva Bergman, chefredaktör, OmVärlden och Vidar Vetterfalk, Män för Jämställdhet.

 


Ylva Bergman