Go to main navigation
Mikael Söderbäck, Erik Halkjaer och Jonas Borglin

Foto: Felicia Karlsson

UTVECKLINGSSAMTALET

Avsnitt 4: Kan bistånd och näringsliv samverka?

Samverkan mellan näringsliv och bistånd är en historia inte helt fri från slitningar. När nu nya hållbara utvecklingsmål ska tas fram efter millenniemålen finns det en uttalad önskan att näringslivet måste spela en större roll än tidigare. Om detta, och mycket annat talar konsulten och den tidigare Sidamedarbetaren Mikael Söderbäck och chefen för Näringslivets internationella råd, Jonas Borglin, i avsnitt fyra av Utvecklingssamtalet. Samtalsledare är OmVärldens chefredaktör Erik Halkjaer.

– Företagande är i grund och botten en förutsättning för att skapa utveckling. Men det ska vara rätt typ av företagande och rätt typ av ansvarsfullt företagande för att skapa rätt påverkan i några av de här miljöerna, säger Jonas Borglin.

Han menar också att man just nu håller på att bredda utvecklingsagendan och inkluderar områden som står närmare näringslivet än tidigare. Det medför att man framöver kommer behöva titta på hur man ska hitta effektiva modeller för samarbeten, trots att man inom biståndet historiskt kanske haft svårt att komma överens med företagare.

De gamla slitningarna branscherna emellan ska inte heller överdrivas, menar Mikael Söderbäck. Det kan till och med vara av godo, säger Jonas Borglin i ett samtal som även gör historiska jämförelser och återblickar och också tar upp transparens, mätning av effekter och utvärdering av näringslivsbistånd.

Detta fjärde avsnitt hakar på flera av de tidigare avsnitten av Utvecklingssamtalet. Så har du inte hört de tidigare avsnitten gör gärna det. I nästa avsnitt tar OmVärldens tidigare chefredaktör Mats Sundgren, med gäster, oss med till Tunisien och ett gammalt biståndsprojekt. Vad hände egentligen sen?

Text: Erik Halkjaer