Go to main navigation
Podd kopia.jpg

Foto: OmVärlden

Avsnitt 40: Kan hon rädda biståndet?

Biståndet ska i grunden hjälpa andra som har det svårare – men innefattar det stöd till flyktingar i Sverige, stöd till kommersiella företag och att militärer utbildas i mänskliga rättigheter? 

Vi har pratat med en av biståndsvärldens mäktigaste – Charlotte Petri Gornitzka – om biståndets roll för global utveckling. I oktober tog hon över som ordförande i OECD-ländernas biståndskommitté – DAC – efter att ha varit generaldirektör på Sida i sex år.

Kritiken mot biståndet som en katalysator för utveckling kommer från många håll. Även om Sverige fortsätter driva frågan om biståndet som en viktig faktor så har dess roll försvagats i förhållande till andra politiska realiteter och allt mer hur biståndspengar används för staters egna säkerhetspolitiska intressen.

Charlotte Petri Gornitzka svarar på några av biståndsbranschen nu viktigaste frågor: hur ska biståndet användas, vad gäller för flyktingavräkningar, vilken roll spelar DAC för hur länderna definierar bistånd, ska bistånd kunna användas för att stoppa flyktingar, och vilken roll får storföretagen och facken i framtiden?

Innan Gornitzka började på Sida var hon generalsekreterare för Internationella Rädda Barnen (2008-2010), generalsekreterare för Rädda Barnens riksförbund (2003–2008) och informationschef och biträdande generalsekreterare på Svenska Röda Korset (1998–2003).