Go to main navigation
omvarlen_podd3.png

Det behövs en radikal förändring inom biståndet, säger Henrik Fröjmark, humanitär policyrådgivare på Act Svenska kyrkan.

PODD

Avsnitt 86: En revolution för bättre bistånd

Våra biståndspengar skulle kunna räcka längre och göra större skillnad.

För det behövs en radikal förändring, en revolution, av hur biståndet fungerar, menar Henrik Fröjmark, humanitär policyrådgivare på Act Svenska kyrkan.

Gapet ökar mellan behoven i världen och den finansiering som finns. För att minska gapet måste biståndet göras effektivare. 

Nyligen riktade Riksrevisionen kritik mot Sida, bland annat vad gäller just effektiviteten. Det sades att man måste bli bättre på att länka samman det humanitära arbetet med det mer långsiktiga utvecklingssamarbetet.

Henrik Fröjmark, humanitär policyrådgivare på Act Svenska kyrkan, har i över tio år undersökt hur detta kan göras och hur våra humanitära insatser ibland missar målet.

Axel Kronholm