Go to main navigation
to own a human.png

Foto: Kollage av Engin Akyurts foto/Pexels

OmVÄRLDEN PODD

Avsnitt 37: Att äga en människa

Närmare 46 miljoner människor uppskattas att leva i modernt slaveri. Många är skuldslavar och tvingas arbeta av en skuld som kanske inte ens finns. Bonded Labor Liberation Front Society (BLLFS) i Pakistan har hjälpt tusentals att bli fria.

Runt om i världen tvingas människor att arbeta under fasansfulla former. Barn och vuxna tvingas arbeta i tegelbruk, kolgruvor eller som bönder. En del arbetar som livegna tjänare, andra tvingas till trafficking eller att strida i en väpnad styrka. Men skuldslaveri, så kallat bonded labour, är den vanligaste formen av modern slaveri. Människor tvingas arbeta för att betala av en skuld och utnyttjas av skrupelösa jordägare eller företagare.

OmVärlden Podd handlar denna gång om skuldslaveri och vi har talat med organisationen Bonded Labour Liberation Front, en internationell organisation som arbetar mot slaveri genom påverkansarbete, hålla utbildningar och ge rättsligt stöd till utsatta. Vi har valt att göra podden på engelska för att sprida informationen om slaveri även bland de som inte förstår svenska.

Minst 11.7 miljoner människor bedöms vara slavar i Sydostasien, enligt ILO, och majoriteten av dem är skuldslavar. De tvingas arbeta för att betala tillbaka ett lån som de tagit, kanske från en rik person som driver en fabrik. Personen luras till att arbeta för väldigt lite eller inget i lön och lyckas aldrig betala av skulden. Nästa generation ärver ofta skulden, vilket gör att många barn föds in i slaveriet. Ibland kan en familj fortsätta betala av en skuld som sedan länge är visar sig vara avbetald. Flera av de drabbade är analfabeter.

Medverkande i podden är Atiqa Shadid Khan, från Bonded Labor Liberation Front Society (BLLFS) i Pakistan och Ylva Bergman, chefredaktör OmVärlden.