Stora delar av sitt liv har Jan Eliasson jobbat inom FN, med allt från mäkling och humanitär hjälp till att leda generalförsamlingen och tjänstgöra som vice generalsekretare. 

Stora delar av sitt liv har Jan Eliasson jobbat inom FN, med allt från mäkling och humanitär hjälp till att leda generalförsamlingen och tjänstgöra som vice generalsekretare. 

Avsnitt 107: Jan Eliasson om 75 år med FN

Få andra svenskar kan mäta sig med Jan Eliasson när det kommer till erfarenhet av FN-arbete. Detta avsnitt av OmVärlden podd spänner över 75 år, men blickar även framåt för FN:s tidigare vice generalsekreterare hoppas på en renässans för diplomatin.

Publicerad:

PODD

Avsnitt 107: Jan Eliasson om 75 år med FN

Podd-spelaren kommer från Libsyn. Inga personliga data sparas vid användning.

Du hittar också OmVärlden podd i din podd-app!

Jan Eliasson var ungefär åtta år när han första gången hörde orden Förenta Nationerna, eller FN. Det var i samband med Koreakriget, men också då Dag Hammarskjöld utsågs till generalsekreterare.

– Det var ett ögonblick av nationell stolthet. Jag nåddes också av nyheten om Dag Hammarskjölds död på min 21-årsdag, under en militärövning i skärgården, säger Jan Eliasson när han tar emot OmVärlden i sin trädgård.

Jan Eliasson är född den 17 september 1940. FN föddes knappt fem år senare, när FN-stadgarna skrevs under den 26 juni 1945. Sedan dess har de två följts åt genom livet.

Redan som utbytesstudent i USA lade sig Jan Eliasson i en diskussion mellan två medresenärer som diskuterade Cypernfrågan. Gymnasisten Jan Eliasson föreslog en lösning med mer rättigheter till den turkiska minoriteten, varpå de två kamraterna föreslog att han borde jobba för FN.

På den vägen var det. Mindre än 20 år senare handplockade dåvarande statsminister Olof Palme diplomaten Jan Eliasson för att bistå i medlingen av konflikten mellan Iran och Irak, 1980. Sedan dess har han varit undergeneralsekreterare för humanitära frågor, medlat i Darfurkonflikten, varit ordförande i FN:s generalförsamling och varit vice generalsekreterare, under dåvarande generalsekreterare Ban Ki-Moon.

"FN har åldrats väl"

I detta avsnitt av OmVärlden podd ser Jan Eliasson tillbaka på ett FN som trots allt åldrats väl, säger han själv. Han ser många motgångar men lyfter också flera framgångar.

– FN är en spegling av världen som den borde vara, men också en spegel av världen som den är. Många frågar sig varför FN inte löser vissa saker, men FN speglar också relationer på marken, motsättningar i en region, mellan länder. FN:s muskler är inte tillräckligt starka för att lösa upp alla knutar, säger Jan Eliasson.

Han radar upp framgångar som avkoloniseringen, Namibias självständighet, invasionen av Kuwait och öppnandet av en humanitär korridor i Sudan, vilket sedan ledde till många andra humanitära korridorer. Uttrycket är myntat av Jan Eliasson själv.

Till det största misslyckande lägger han den fortfarande pågående Syrienkonflikten, men också Palestina- och Israelkonflikten. Hans dröm är ett FN som kan förebygga konflikter, snarare än att försöka avsluta dem när de redan pågått för länge.

Han var med och förhandlade fram de 17 globala målen för hållbar utveckling, som skulle kunna bryta ner silon mellan olika FN-organ och aktörer som jobbar med utveckling, enligt Jan Eliasson.

– Tyvärr har covid lagt sin tunga hand över dem. Det är jobbigt, säger han men lyfter också hoppet för diplomatin, att människor framöver ska välja diplomatiska lösningar och internationellt samarbete inom FN, framför krig och konflikt.

Erik Halkjaer

Mer läsning