I OmVärlden podd pekar demokratiambassadör Rosaline Marbinah och Hayaat Ibrahim, tf generalsekreterare för Institutet mot mutor, på korruptionens hot mot de globala målen.

I OmVärlden podd pekar demokratiambassadör Rosaline Marbinah och Hayaat Ibrahim, tf generalsekreterare för Institutet mot mutor, på korruptionens hot mot de globala målen.

Avsnitt 114: Korruption hotar demokratin

Korruption och svaga demokratier riskerar att stjälpa den globala hållbarhetsagendan. Det säger Hayaat Ibrahim, från Institutet mot mutor, och demokratiambassadör Rosaline Marbinah, i det senaste avsnittet av OmVärlden podd.

Publicerad:

PODD

Avsnitt 114: Korruption hotar demokratin

Podd-spelaren kommer från Libsyn. Inga personliga data sparas vid användning.

När organisationen Transparency International nyligen publicerade sitt index över korruption i världen hamnade Sverige på tredje plats, av 180 länder. Hayaat Ibrahim, som är tillförordnad generalsekreterare för Institutet mot mutor, tycker ändå inte att det finns anledning att luta sig tillbaka i Sverige.

– Vi är på inget sätt befriade från korruption i Sverige. Tvärtom har vi den problematiken även här. Korruption här ser kanske inte likadan ut som i andra delar av världen. Typisk svensk korruption är favorisering, jäv, vänskapskorruption, men vi ser också väldigt aktiva bolag med närvaro på olika internationella marknader där vi ser globala leverantörsled där många produkter som vi köper hem har led till marknader med hög grad av korruption, säger hon i OmVärlden podd.

När svenska företag i leverantörsleden kommer in på marknader med hög grad av korruption ökar riskerna för övergrepp på de mänskliga rättigheter, brott mot miljöregelverk och att arbetsvillkoren på lokala marknader är sämre eller bryter mot internationella konventioner och avtal. Just därför menar Hayaat Ibrahim att antikorruptionsarbete också är en viktig del av arbetet med en hållbar utveckling.

Antikorruption är inget eget mål av de 17 globala målen för en hållbar utveckling, eller Agenda 2030, men det utgör ett delmål, inom ramen för mål 16. Hayaat Ibrahim ställer sig kritisk till att det delmålet bara handlar om att minska korruptionen, inte radera den helt. Därför har Institutet mot mutor, Transparency International och flera andra organisationer lyft antikorruption som mål 0.

– Mål noll för att korruption är en grundförutsättning för att lösa hållbar utveckling, och uppfylla målen. Flera organisationer uppskattar kostnaden för korruption i världen till 35 000 miljarder kronor och FN indikerar att det finansiella gapet för att uppfylla hållbarhetsagendan och alla mål som ingår där ligger på 25 000 miljarder kronor, så det krävs inte jättemycket för att förstå att löser vi korruptionsproblematiken så har vi ganska mycket resurser över för att lyckas med hållbarhetsagendan, säger Hayaat Ibrahim.

Demokrati för att uppnå globala målen

I podden deltar även Rosaline Marbinah, som är ordförande för LSU, demokratiambassadör och särskild representant för ungdomar och säkerhet inom Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa (OSCE). Liksom Hayaat Ibrahim saknar ett större fokus på korruption i arbetet med de globala målen, saknar Rosaline Marbinah en större förståelse för att demokrati är nödvändigt för att uppnå målen.

– Jag förstår att FN inte har uttalat sig om detta, i och med vilka stater som har uttalat sig om den här agendan. Det är korrupta stater och det är diktaturer, men det är felaktigt att inte ha det som riktigt. Demokrati innebär allas lika värde och makt åt folket, och när alla får tillträde till en sån makt skapar man sin rättvisa för sig själv och för andra. Det innebär, i utopin, ingen fattigdom, jämställdhet, jämlikhet och utbildning och alla de andra målen, säger hon.

Den pågående pandemin visar också hur korruption slår mot sköra samhällen och svara demokratier, men även starka demokratier som Sverige. Likaså har pandemin slagit hårt mot demokratin och det är allt mer tydligt hur korruption blir ett hot mot människors tillgång till vård och vaccin, men även mot demokrati och säkerhet.

I samtalet med OmVärldens chefredakör lyfter Hayaat Ibrahim och Rosaline Marbinah vilket arbete som görs inom OSCE för att bekämpa korruption och stärka demokrati, vad unga människor kan göra och hur de kan engagera sig, och även hur den svenska regeringen bör agera. Både Hayaat Ibrahim och Rosaline Marbinah saknar konkreta handlingsplaner på sina områden inom den svenska regeringen.

Erik Halkjaer

Förtydligande: Hayaat Ibrahim säger vid ett tillfälle i podden att korruption är en grundförutsättning för att kunna lösa hållbar utveckling. Hon menar naturligtvis antikorruption.Och det korrekta namnet på Institutet mot mutors Näringslivskod är "Kod mot korruption i näringslivet", inget annat.

Mer läsning