AP-fonderna är långt ifrån hållbara, i enlighet med Parisavtalet och de 17 globala målen.

AP-fonderna är långt ifrån hållbara, i enlighet med Parisavtalet och de 17 globala målen.

Avsnitt 122: Dina ohållbara pensioner

De allmänna pensionsfonderna säljer av sina fossila innehav, men AP-fonderna äger fortfarande 15,7 miljarder kronor i fossila bolag. OmVärlden podd handlar denna gång om hållbarhet i de statliga AP-fonderna. 

PODD

Avsnitt 122: Dina ohållbara pensioner

Podd-spelaren kommer från Libsyn. Inga personliga data sparas vid användning.

I detta avsnitt samtalar OmVärldens chefredaktör Erik Halkjaer med Hanna Dahlström, kanslichef för FIAN Sverige, och Svetlana Gross, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, om hållbara pensioner. Samtalet fokuserar på det allmänna pensionssparandet i form av AP-fonderna.

Enligt en skrivelse från regeringen till riksdagen har Första till Fjärde AP-fonderna minskat sina innehav i bolag från 16 till 4 miljarder kronor sedan 2019, då fonderna fick nya direktiv om hållbarhet. Samtidigt har Sjunde AP-fonden fortfarande 11 miljarder kronor i fossila innehav, då fonden inte innefattas av samma direktiv som de andra AP-fonderna.

– FIAN är en del av ett nätverk som heter Schyssta pensioner, det vill säga pensioner som respekterar miljön och som inte kränker mänskliga rättigheter. För två år sedan kom ett nytt regelverk och vi var med i arbetet inför detta och försöker följa upp hur det går. Vi anser fortfarande att staten, eller AP-fonderna, brister i sina åtaganden, säger Hanna Dahlström i podden.

I maj skrev bland annat Hanna Dahlström, tillsammans med en rad andra företrädare för civilsamhället, en debattartikel i OmVärlden. I artikeln uppmanar undertecknarna AP-fonderna att sälja av alla fossila innehav.

Organisationerna bakom artikeln välkomnar ökade krav på hållbarhet för AP-fonderna, men ser ett hinder i att fondernas främsta syfte är så hög avkastning som möjligt. Hållbarhet kommer först i andra hand.

– Fossila innehav bör avyttras eftersom de bolagen inte respekterar Parisavtalet, utan snarare ytterligare förvärrar klimatkrisen. Ur FIAN Sveriges perspektiv handlar det också om samma bolag som kränker mänskliga rättigheter och som försvårar människors möjligheter att överleva, säger Hanna Dahlström.

Svetlana Gross doktorerar i finansbranschens omställning till hållbarhet, vid Mistra Center for Sustainable Markets, på Handelshögskolan i Stockholm. Hon säger i podden att det är viktigt att komma ihåg att Parisavtalet 2015, då världens länder kom överens om att bromsa klimatförändringarna, inte på något sätt begränsar utvinning eller användning av fossila bränslen.

– Till skillnad från andra avtal, som kanske förbjuder olika saker, så gör inte Parisavtalet det. Inte ens i särskilt känsliga områden som Arktis. Så AP-fonderna bryter inte mot någon lag eller något avtal. Samtidigt får vi komma ihåg att vi använder oss av lika mycket fossila bränslen idag som när vi skrev under avtalet. Det finns  en stor efterfrågan, och många företag som utvinner och prospekterar, och det är en stor industri som rent ekonomiskt betyder mycket för många länder, säger Svetalana Gross.

Att det fortfarande görs stora satsningar på fossila energikällor på den globala marknaden gör också att de olika AP-fonderna agerar olika. Medan Första till Fjärde AP-fonden avyttrar fortsätter Sjunde AP-fonden att investera i dessa bolag.

– Fondernas uppdrag är inte bara att leverera avkastning, utan högsta möjliga avkastning för våra pensioner, och så länge det finns fossila bolag på den globala marknaden så går det inte att rensa bort dem, säger Svetlana Gross. 

Inom kort kommer regeringen stärka hållbarhetskraven även på Sjunde AP-fonden, men såväl Hanna Dahlström som Svetlana Gross är pessimistisk när det kommer möjligheterna att AP-fonderna ska bli mer hållbara med det nuvarande regelverket. I dagarna kommer även Riksrevisionen med en granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete, där kritik riktas mot hur de lever upp till social hållbarhet. Något som också tas upp i podden.

Mer läsning

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect, Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan, Charlotta Norrby, generalsekreterare SMR och Lena Ingelstam, generalsekreterare Diakonia skriver tillsammans med ytterliggare åtta andra under debattartikeln där de kräver att civilsamhället får plats vid bordet när toppmötet för katastrofriskreducering hålls i maj.

"Människor som drabbas hårdast av katastrofer måste vara en del av lösningen”

Alltför få länder ger civilsamhället en plats vid bordet när åtgärder för att förebygga och minska katastrofer diskuteras. Därmed utelämnas viktig kunskap och det katastrofriskreducerande arbetet tappar relevans och kvalitet. När toppmötet för katastrofriskreducering hålls i maj måste Sverige kliva fram och kräva att fler stater inkluderar civilsamhället.