Avsnitt 40: Kan hon rädda biståndet?

Biståndet ska i grunden hjälpa andra som har det svårare – men innefattar det stöd till flyktingar i Sverige, stöd till kommersiella företag och att militärer utbildas i mänskliga rättigheter?

Publicerad:

Vi har pratat med en av biståndsvärldens mäktigaste – Charlotte Petri Gornitzka – om biståndets roll för global utveckling. I oktober tog hon över som ordförande i OECD-ländernas biståndskommitté – DAC – efter att ha varit generaldirektör på Sida i sex år.

Kritiken mot biståndet som en katalysator för utveckling kommer från många håll. Även om Sverige fortsätter driva frågan om biståndet som en viktig faktor så har dess roll försvagats i förhållande till andra politiska realiteter och allt mer hur biståndspengar används för staters egna säkerhetspolitiska intressen.

Charlotte Petri Gornitzka svarar på några av biståndsbranschen nu viktigaste frågor: hur ska biståndet användas, vad gäller för flyktingavräkningar, vilken roll spelar DAC för hur länderna definierar bistånd, ska bistånd kunna användas för att stoppa flyktingar, och vilken roll får storföretagen och facken i framtiden?

Innan Gornitzka började på Sida var hon generalsekreterare för Internationella Rädda Barnen (2008-2010), generalsekreterare för Rädda Barnens riksförbund (2003–2008) och informationschef och biträdande generalsekreterare på Svenska Röda Korset (1998–2003).

Mer läsning

Bara den 30 april registrerade Indien fler än 3 miljoner fall av covid-19 och 3 500 dödsfall. Här förs en kvinna till universitetssjukhuset i Kolkata.

Avsnitt 123: Pandemin förlamar Indien

Var tionde vuxen indier har fått den första dosen vaccin, men i OmVärlden podd tar statsvetaren Sten Widmalm och generalsekreteraren för organisationen Pratham Sverige, Ingrid Eelde Koivisto, upp de många utmaningar som Indien står inför i skuggan av pandemin.