Avsnitt 5: Sidas bästa fiskebistånd

Gick det för snabbt i det svenska biståndets barndom? Och var det politikens fel? Det tycks gälla för ett av Sveriges allra första biståndsländer, Tunisien. Sverige satsade stort men strul och förseningar ledde till att projekten i staden Kelibia snabbt fick stämpeln ”skandal”.

Tunisien var ett av de första svenska biståndsländerna. Inte minst blev det ett favoritland för svenska socialdemokrater, som vallfärdade till landet för att möta landsfadern, president Bourgiba, och den unge radikale planeringsministern Ben Salah. Sverige bestämde sig för att satsa stort på bistånd till staden Kelibia, framför allt på en fiskeskola.

Harmonin blev inte långvarig. Svenskarna och tunisierna var oeniga om nästan allt och den så kallade "Kelibiaskandalen” var ett faktum. Skandalen klingade så småningom av men den negativa bilden av det svenska biståndet till Tunisien hängde kvar länge. Idag anses ändå fiskeprojektet som mycket lyckat, kanske Sidas bästa fiskebistånd. Hur gick det till? Hur vändes en skandal till framgång?

I OmVärldens utvecklingssamtal möter vi Anna Wieslander, som bland annat varit chef för SIDA:s kursgård. Hon arbetade i Kelibia två år i slutet på 1960-talet. I sin bok Var kom skruvmejseln ifrån? gör hon ett återbesök i Kelibia och talar med vänner och kollegor och om hur de uppfattade det svenska biståndet.

Den andre deltagaren, Börje Wallberg, har varit chef för personalutbildningen på SIDA. Han var biståndsattaché i Tunisien 1976-79 och skrev sedan tunisienbiståndets historia. Vi hör också bohusfiskaren Christer Alexandersson som arbetade i fem år som lärare på fiskeskolan. De tre ger uttryck för den passion för Tunisien som många av dem som arbetade i landet känner. Missa inte det spännande utvecklingssamtalet!

Har du missat de fyra tidigare avsnitten av Utvecklingssamtalet hittar du dem här. I nästa veckas podd pratar OmVärldens webbredaktör Victoria Gillberg, med gäster, om det ökade motståndet mot sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa i Sverige och globalt.

Programledare är Mats Sundgren.