Go to main navigation
xi jinping.jpg

Xi Jinping, generalsekreterare för Kinas kommunistiska parti och Folkrepubliken Kinas president.

Foto: Wikimedia commons / Kremlin.ru

INTERVJU

Jojje Olsson:"Sverige och EU behöver visa Kina var gränsen går"

Bortförandet av svenska medborgaren Gui Minhai oroar Europa. Kinakännaren Jojje Olsson skriver i sin nya bok om varför Sverige och EU måste markera skarpare mot Kinas agerande.

Jojje Olssons nya bok ”De kidnappade Kinasvenskarna”om Gui Minhai och Peter Dahlin, kunde inte ha utkommit mer lägligt. Förutom att skildra bortförandet och behandlingen av de två svenska medborgarna berättar Olsson i boken om den auktoritära utvecklingen i Kina under Xi Jinpings ledning och om kommunistpartiets maktutövning utanför landets gränser.

Just som boken fick sina första hyllande recensioner i DN och Expressen utspelades en vass ordväxling mellan Sveriges utrikesminister, Kina och Tysklands ambassadör i Peking. Margot Wallström krävde i en tweet att Gui Minhai skulle släppas, varpå Kina kallade hennes uttalande för "oansvarigt". Tysklands ambassadör Michael Clauss svarade i samband med detta i Süddeutsche Zeitung att Europa står bakom Sverige.

– Att Kinas myndigheter behandlar en EU-medborgare på detta vis saknar tidigare motsvarighet. Det finns en utbredd rädsla för att dessa brott mot internationella lagar, samt vägran att tillåta konsulär hjälp, även kan drabba andra EU-medborgare i framtiden, sa ambassadören.

Tror på gemensam handling

Jojje Olsson tror att det är just genom gemensamma ställningstaganden och påtryckningar som Europa komma framåt i fallet Gui Minhai.

– Kina är känsligt för gemensamma uttalanden och fördömanden. Man har tidigare jobbat hårt för att stoppa sådana ställningstaganden. Bland annat har man tidigare lyckats övertala enskilda EU-länder som Grekland och Ungern att stoppa gemensamma kritiska resolutioner från unionen. Kina jobbar hårt på att bygga upp sin ”soft power” just nu, med ambition att öka sitt politiska och kulturella inflytande i världen, och då är man känslig för kritik.

Lyssna på OmVärlden Podd: "Kina hårdnar"

Jojje Olsson säger också att den tyska ambassadörens uttalande visar på en tydlig oro bland europeiska länder att en för svag reaktion på Kinas övergrepp kan sätta fler EU-medborgare i fara.

– Deng Xiaoping hade ett ordstäv som handlade om att "ta sig över floden genom att vada mellan okända stenar", att känna sig fram helt enkelt. Och det är det som nu sker: hur långt kan Kina gå när det gäller att bryta internationella lagar och regler, när det gäller att pådyvla omvärlden sitt eget system, innan protesterna blir för stora? Om det inte kommer ett starkt ställningstagande från Sverige och från EU i fallet Gui Minhai finns det risk att Kina uppfattar situationen som att de kan behandla andra EU-medborgare likadant utan att konsekvenserna blir allt för stora.

Känner sig inte säker

Trots att Gui Minhai fördes bort redan 2015 var det först i början av det här året som utrikesminister Margot Wallström krävde honom fri i ett offentligt uttalande. Jojje Olsson tolkar de senaste veckornas händelser som att svenska UD insett att den så kallade tysta diplomatin inte bär frukt. Han kritiserar också svensk media och civilsamhälle för att inte ha engagerat sig tillräckligt i frågan.

– Journalister och aktivister verkar i alla fall i ett tidigt skede ha sett Gui Minhai som en kines som skrev på kinesiska i Kina, och därför inte engagerat sig tillräckligt i hans sak. Men den bristen på engagemang gjorde det enklare för svenska myndigheter att hantera frågan i tysthet, säger han.

Jojje Olsson har själv blivit bannlyst från Kina på grund av sin rapportering och verkar i dag från Taiwan. Fallet Gui Minhai har dock visat att Kina inte drar sig för att agera mot kritiker också utanför landets gränser. Gui Minhai befann sig i Thailand när han fördes bort av kinesiska myndigheter. Hans dotter, Angela, som intervjuas i Jojje Olssons bok, har av svensk polis avråtts från att besöka Asien i dagsläget.

– Det är anmärkningsvärt att vi i dag alltså har en situation där svenskar avråds från att besöka en rad länder för att de riskerar att utsättas för liknande behandling av Kina. Personligen känner jag inte heller att jag skulle vara säker om jag reste till Hongkong eller ens till Thailand, säger Jojje Olsson.

Axel Kronholm