Biståndsvalet 2022

NYHET

Sveriges coronabistånd tas från liggande budget utan extra medel

Tvärtemot vad svenska medier rapporterat har regeringen inte tillfört extra biståndsmedel för att bekämpa covid-19. De 210 miljoner kronor som hittills satsats tas från Sida, UD och Socialdepartementet.

När regeringen satsar pengar på globala insatser för att bekämpa covid-19 tas mer än hälften av resurserna från Sida.

NYHET

Sverigedemokraterna vill halvera biståndet

I sin vårbudgetmotion föreslår Sverigedemokraterna att biståndets andel av bruttonationalinkomsten halveras. ”Hela utgiftsområdet karaktäriseras av slöseri”, skriver partiet i motionen.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill se mindre pengar till Sveriges bistånd. 

NYHET

Centerpartiet till minska biståndet till EU

Svenska EU-parlamentariker från åtta partier är i stort sett eniga om att EU:s bistånd ligger på rätt nivå. Det framkommer i OmVärldens enkät.

NYHET

Moderaterna vill slopa utvecklingsbiståndet – nollvision till 2030

Att skrota enprocentsmålet är inte tillräckligt tycker den moderata partiledningen som föreslår slopat svenskt utvecklingsbistånd till år 2030. ”Rena galenskapen”, säger biståndsminister Peter Eriksson (MP).

Den moderata partiledningen tycker att fattigdom bäst bekämpas med ökat handel och tillväxt – inte bistånd.

NYHET

Moderaterna vill dra ner på svenskt bistånd

Moderaterna vill överge det svenska enprocentsmålet för biståndet. Förslaget innebär en sänkning på 30 miljarder kronor de närmaste fyra åren, skriver Dagens Nyheter.

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson hos Moderaterna.

27 träffar