Go to main navigation

Alla artiklar om Agenda 2030:

Fler teman och ämnen hittar du här

 • den 9 april 2021
  I en ny rapport lanserar Centerpartiet ett "liberalt alternativ till internationell utvecklingspolitik för Sverige". Partiet står fast vi enprocentmålet, men vill se mer fokus och effektivare resultat, säger riksdagsledamot Magnus Ek (C).
 • den 22 mars 2021
  Vid ett regeringsskifte vill Moderaterna fokusera biståndet på global hälsa, förvaltning och humanitära insatser. Det skriver partiets riksdagsledamöter Hans Wallmark, Magdalena Schröder och Europaparlamentariker Tomas Tobé i en replik på Socialdemokraternas debattartikel.
 • den 16 februari 2021
  OmVärlden podd möter doldisen som blev minister, Per Olsson Fridh. Med ansvar för internationellt utvecklingssamarbete vill han prioritera arbetet med covid-19, klimatförändringarna, demokrati, migration och en mer hållbar socioekonomisk utveckling.
 • den 16 februari 2021
  För att öka takten med att nå de globala målen inleder FN:s utvecklingsprogram, UNDP, ett samarbete med Norrsken Foundation. Tillsammans ska de hitta 20 startups som kan bidra till en hållbar utveckling.
 • den 9 februari 2021
  Korruption och svaga demokratier riskerar att stjälpa den globala hållbarhetsagendan. Det säger Hayaat Ibrahim, från Institutet mot mutor, och demokratiambassadör Rosaline Marbinah, i det senaste avsnittet av OmVärlden podd.
 • den 26 januari 2021
  Isabella Lövin lämnar regeringen efter mer än sex år. I OmVärlden Podd berättar hon om hur världen förändrats sedan 2014 och hur såväl globalt utvecklingsarbete som klimatavtal kämpar i uppförsbacke. En resa som tagit henne från de allra fattigaste till maktens korridorer.
 • den 25 januari 2021
  Utrikeshandelsminister Anna Hallberg har tagit emot 21 070 underskrifter från kampanjen Visa handlingskraft, som vill se en lag som kräver att företag respekterar mänskliga rättigheter och miljö i all sin verksamhet.
 • den 21 januari 2021
  Fem år efter att Chile införde en lag för att minska försäljningen av ohälsosamma livsmedelsprodukter har landets läskkonsumtion minskat med knappt 25 procent. Nu tar fler länder efter.
 • den 19 januari 2021
  Med ett pandemitungt år bakom oss börjar vi detta år i uppförsbacke, med en rad utmaningar. Ett vaccin ger hopp, men är ingen mirakelkur. OmVärldens chefredaktör Erik Halkjaer listar tio saker som kommer kräva vår uppmärksamhet under året.
 • den 28 december 2020
  OmVärldens tidigare chefredaktör Ylva Bergman reagerar på att tidningens nuvarande redaktion valt att inte publicera listan Mäktigast i biståndsdebatten. Något chefredaktör Erik Halkjaer skrev i sin ledare.
 • den 16 december 2020
  Frågan om hållbara köpvanor hamnade snabbt i skuggan av pandemin. Huruvida covid-19 kommer ändra vår konsumtion är för tidigt att säga, men steg har tagits mot en mer hållbar konsumtion. Del två i Omvärldens uppföljning av årets utvecklingspolitiska utmaningar.
 • den 8 december 2020
  Inför utdelningen av Nobels fredspris lyfter forskare inom programmet Agriculture for Food Security 2030 vikten av att Sverige satsar mer bistånd till småskaligt jordbruk. ”Katastrofbistånd räddar liv vid akut nöd, men utrotar inte hunger”, skriver de.
 • den 8 december 2020
  Efter nio år av mäktigast i biståndsdebatten publicerar OmVärlden i år ingen lista. Chefredaktör Erik Halkjaer efterlyser en debatt om hur Sverige ska bidra till att världens länder uppnår de globala målen för hållbar utveckling.
 • den 6 december 2020
  Regeringen bör rapportera Sveriges genomförande av Agenda 2030 vartannat år, istället för en gång per mandatperiod. Det föreslår ett enigt utrikesutskott i riksdagen. Yttrandet ska nu behandlas av finansutskottet.
 • den 3 december 2020
  Regeringen kritiseras för otydlighet i sina instruktioner till biståndsmyndigheten Sida. Det framgår av en översyn gjord av Statskontoret och Ekonomistyrningsverket, som även saknar tydlighet kring Agenda 2030 i Sidas strategier.
 • den 24 november 2020
  De senaste 35 åren har den andel av biståndet som Sverige lägger på jordbruksutveckling minskat från 9 till 2,6 procent. Det framgår av en ny rapport som rekommenderar regeringen att vända på utvecklingen.
 • den 17 november 2020
  I norra Europas längsta korridorer möter OmVärlden podd Svenska Unescorådets generalsekreterare Anna-Karin Johansson, för ett samtal om vikten av yttrandefrihet och utbildning för att nå de globala målen för hållbar utveckling.
 • den 13 november 2020
  Den svenskbaserade kycklingkoncernen Scandi Standard, med bland annat Kronfågel, rapporterar inte alla utsläpp i sina leverantörsled. Det anser det internationella investerarnätverket FAIRR och stämplar koncernen som ett högrisk-företag.
 • den 4 november 2020
  Sverige är långt från att uppnå målen i Agenda 2030. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har inget hänt på flera områden, framför allt vad det gäller ojämlikhet. ”Den ökar på flera områden”, säger Sara Frankl, på SCB.
 • den 26 oktober 2020
  Företagen spelar en viktig roll för att uppnå en mer hållbar global utveckling, men tycks ha svårt att ta hållbarhet på allvar. I OmVärlden podd säger Lindex hållbarhetschef, Anna-Karin Dahlberg att bland annat modeindustrin har ”stor påverkan, potentiellt negativ, på miljö och människors liv”.
 • den 11 oktober 2020
  Regeringen har för låg ambitionsnivå i arbetet med Agenda 2030. Ska Sverige gå i bräschen behövs bättre verktyg, mer feminism och mer samarbete med civilsamhället, skriver Vänsterpartiets talespersoner för ekonomi-, miljö-, utrikes- och biståndspolitik.
 • den 29 september 2020
  Trots att Sverige och FN lovat att ingen ska lämnas utanför i arbetet med hållbar utveckling för alla fattas beslut om insatser mot den pågående pandemin utan ett äldreperspektiv. Det skriver Prudence Woodford-Berger, ordförande i PRO Global.
 • den 27 september 2020
  Samtidigt som Exportkreditnämnden (EKN) lovat att fasa ut alla garantier till kolindustrin har de ökat det senaste året, enligt en ny rapport. EKN förklarar ökningen med att de samlar in information på nytt sätt.
 • den 22 september 2020
  Få andra svenskar kan mäta sig med Jan Eliasson när det kommer till erfarenhet av FN-arbete. Detta avsnitt av OmVärlden podd spänner över 75 år, men blickar även framåt för FN:s tidigare vice generalsekreterare hoppas på en renässans för diplomatin.
 • den 22 september 2020
  Louise Burenby har blivit utvald till att representera Sveriges unga i FN. Hon har ett gediget engagemang i ungdomsrörelsen och brinner för frågor som rör mänskliga rättigheter.
 • den 18 september 2020
  Antalet människor som lever i sköra och instabila stater i världen ökar. 57 av dessa stater kommer allt längre ifrån att uppnå de globala målen, men samtidigt ökar biståndet de får från världens rika länder, enligt OECD.
 • den 17 september 2020
  Det är på grund av sekretess svårt att kontrollera stora delar av Försvarsmaktens klimatarbete. "Det finns ingen anledning till det", säger en av författarna bakom Svenska Freds granskning av hur Försvaret rapporterar sin klimatpåverkan.
 • den 15 september 2020
  När regeringen presenterade sin klimatsatsning på 10 miljarder kronor inkluderades ett globalt högnivåmöte för hållbar utveckling i Sverige år 2022. Totalt satsas 20 miljoner kronor på förberedelserna.
 • den 10 september 2020
  En ny studie visar att många företag "grönmålar" sitt hållbarhetsarbete genom att bara fokusera på det som de redan gör bra. Företagen är dåliga på att presentera meningsfulla och mätbara hållbarhetsmål.
 • den 3 september 2020
  När det svenska civilsamhället granskar regeringens politik för global utveckling blir det lite ros, men mest ris. Regeringens politik motverkar i viss mån till och med en mer hållbar global utveckling, menar företrädare.
 • den 1 september 2020
  Tidigare EU-kommissionären Cecilia Malmström, kandiderar till posten som generalsekreterare för OECD. Hon vill att medlemsländerna satsar på en mer hållbar ekonomisk politik och lever upp till biståndslöften.
 • den 1 september 2020
  2020 skulle bli ett superår för jämställdheten med flera stora globala forum. På grund av coronapandemin har konferenserna senarelagts till nästa år och superåret skjutits upp.
 • den 25 augusti 2020
  Initiativet Sweden Local2030 Hub ska bidra till samverkan och erfarenhetsutbyte kring Agenda 2030 mellan lokala aktörer i och utanför Sverige. Det är ett initiativ från FN och leds inledningsvis av tankesmedjan Global Utmaning.
 • den 2 juli 2020
  I pandemins spår har miljontals människor världen över förlorat sina jobb. Fackförbundet Visions ordförande Veronica Magnusson uppmanar regeringen att stärka det fackliga utvecklingssamarbetet inom biståndet.
 • den 2 juli 2020
  Sverige ligger bäst till att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling, men bromsas av inkomstklyftor, smutsiga hav och ohållbar konsumtion och produktion. Den pågående pandemin har också satt käppar i hjulen.
 • den 29 juni 2020
  Sverige är fortsatt bäst när det gäller effektiviteten bland världens biståndsgivarländer. Sveriges klimatavtryck, vapenexport och brist på solidaritet gentemot utländska studenter drar dock ner snittbetyget.
 • den 26 juni 2020
  Regeringen har hittills inte varit tillräckligt tydlig med hur Sverige ska uppnå Agenda 2030. Det skriver Statskontoret i en ny utredning och föreslår att landets länsstyrelser får en tydligare roll i genomförandet.
 • den 22 juni 2020
  För att uppnå Agenda 2030 måste alla politikområden samordnas. Det skriver Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, som med en ny proposition vill att alla hästar drar åt samma håll.
 • den 18 juni 2020
  Riksdagen ska involveras mer i arbetet med Agenda 2030. Det föreslår regeringen i sin proposition för genomförande av Agenda 2030. ”Ett viktigt och avgörande steg”, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.
 • den 16 juni 2020
  Gabriel Wikström säger att det är dags att Sverige ökar takten i arbetet med att uppnå ett mer hållbart samhälle till år 2030. OmVärlden podd möter Sveriges nationella samordnare för genomförandet av Agenda 2030.

Visar 1 av 40 av totalt 133