Go to main navigation

Alla artiklar om Agenda 2030:

Fler teman och ämnen hittar du här

 • den 14 december 2018
  Hon är människorättsjuristen som följer sitt samvete och vill att lärare, kommuner och alla som jobbar för en mer hållbar värld ska få större uppskattning – men det måste sättas större press på företagen.
 • den 27 november 2018
  Den privata sektorn är en viktig del i det globala hållbarhetsarbetet men inte utan risk. – Vi är medvetna om riskerna men alla aktörer behövs, säger Ulrika Modéer som numera har sin bas på UNDP i New York.
 • den 26 oktober 2018
  Världen måste växla spår. Forskningen är enig – skog och jordbruk sida vid sida kan rädda klimatet och minska världens hunger. Det visar en ny rapport från Agroforestry Network.
 • den 23 oktober 2018
  På FN-dagen lanserar människorättsorganisationen Civil Rights Defenders seriestrippar för att öka ungas engagemang för mänskliga rättigheter.
 • den 15 oktober 2018
  Många av de globala målen riskerar att inte nås. Däribland mål 6, att alla ska ha rent vatten och sanitet. Vi hoppas därför att Sveriges kommande regering driver på för att världen ska öka takten, skriver WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.
 • den 15 oktober 2018
  Bristen på rent vatten påverkar livet för en stor del av jordens befolkning, särskilt kvinnor och flickor. Världen har nu bara tolv år på sig att säkra vattentillgången för två miljarder människor – om de globala målen ska uppfyllas.
 • den 29 september 2018
  Klimatkris, långvariga konflikter och enorma humanitära katastrofer. Världens behov av ett välfungerande internationellt samarbete är i dag stort. Samtidigt har ett skandaltyngt FN haft svårt att leverera. Men nu har länderna enats om en reformplan.
 • den 27 september 2018
  Att Trump talade i FN i veckan är det nog få som missat - men det har hänt mer än så. OmVärlden listar några av veckans viktiga frågor, möten och strategier.
 • den 19 september 2018
  Dagens unga är den största ungdomsgenerationen någonsin. Våra ödesfrågor är också världens ödesfrågor – och Agenda 2030 i förlängningen vår överlevnadsguide. Nu måste unga få ta plats i arbetet med de globala målen, skriver Henrietta Flodell, Sveriges ungdomsrepresentant till FN.
 • den 13 september 2018
  Både det biståndspolitiska ramverket och handlingsplanen för Agenda 2030 saknar bred förankring i riksdagen. De kan lätt bli offer i den komplicerade regeringsbildningen. Ryckigheten Sveriges politik för global utveckling riskerar därmed att fortsätta.
 • den 28 augusti 2018
  Stora brister vad gäller vatten och sanitet i skolan, visar ny global rapport från Unicef och WHO. Över 600 miljoner barn saknar exempelvis tillgång till skoltoalett.
 • den 8 augusti 2018
  En hyllad bild – men också en bild som visar brist på mångfald. Det offentliga Sverige står inför en utmaning att förstå mångfaldsgrunderna och måste lära sig av näringslivet, skriver människorättsjuristen Parul Sharma.
 • den 20 juni 2018
  Kalla mig nörd, men när regeringens handlingsplan för Agenda 2030 kom förra veckan var det lite som julafton mitt i juni. Julklappen kom – och allt jag fick var sida efter sida om vad regeringen redan gör. Det skriver Mikael Botnen Diamant, konsult i utvecklingsfrågor.
 • den 15 juni 2018
  Regeringen antog i veckan en ny handlingsplan för hur Sverige ska uppnå FN:s globala mål för en hållbar utveckling till år 2030. Men planen saknar förankring i riksdagen. Moderaternas Sofia Arkelsten lovar att skrota den om de vinner valet i höst.
 • den 17 maj 2018
  Från kommunikationschef på Bris till vd på Hungerprojektet. Silvia Ernhagen är digitaliseringsexperten som har bytt sakfråga men som vill fortsätta göra skillnad.
 • den 14 maj 2018
  En del politiska beslut i Sverige riskerar att undergräva mänskliga rättigheter i andra länder. Det visar civilsamhällets granskning av regeringens politik för global utveckling.
 • den 4 maj 2018
  I veckan samlas forskare och beslutsfattare i Stockholm för att diskutera hur ett av de svåraste hållbarhetsmålen ska kunna nås. Frågorna som ska diskuteras är stora: hur bygger man fred som håller?
 • den 24 april 2018
  Måns Nilsson är ekonomen som blev inspirerad av miljö- och utvecklingsfrågor och bytte bana. Efter många år i branschen är han sedan förste april Stockholm Environment Institutes nya VD.
 • den 23 april 2018
  Förändringstakten går för långsamt om världen ska nå de globala målen. Det står klart inför det årliga FN-forumet för finansiering av utveckling som börjar i dag. För att öka takten måste bland annat skatteflykten stoppas och kortsiktigheten i det finansiella systemet brytas. Det skriver Penny Davies, senior policyrådgivare på Diakonia.
 • den 9 april 2018
  Stödet till fattiga länder ökade under förra året, medan flyktingavräkningarna minskade. Det visar nya siffror från OECD-DAC.
 • den 3 april 2018
  Polisen protesterar mot kvinnovåld i Uganda, stor nedgång för barnäktenskap världen över – och äntligen har sköldpaddorna hittat tillbaka till Mumbai – efter 20 år. OmVärlden listar fem goda nyheter från mars du inte får missa.
 • den 1 april 2018
  Trots spridda protester från personer som Parul Sharma rör sig utvecklingen obönhörligt mot allt större integration mellan bistånd och näringsliv. Men går det verkligen att förena företagens egenintresse med biståndets allmänintresse?
 • den 31 mars 2018
  När företagens roll i Agenda 2030-delegationen skulle växa lämnade hon uppdraget som ordförande. Nu talar Parul Sharma för första gången ut i OmVärlden. Hon förklarar att hållbarhet och företagande varken handlar om bistånd eller handelsfrämjande.
 • den 29 mars 2018
  Vår kunskap om att allt fler människor får det bättre i världen ökar, vi har större koll på den globala barnadödligheten och hur många som kan läsa. Men fortfarande råder en negativ världsbild – och Agenda 2030 är det få som känner till.
 • den 14 februari 2018
  En barndom full av lek och möjlighet att utvecklas – så har barnen det i Norge och Slovenien. Men alltför många barn har någon gång upplevt våld, det vill världens ledare nu ändra på.
 • den 7 februari 2018
  Till sommaren lanseras produkter tillverkade av nedsmält metall från gamla vapen. IM:s satsning Humanium Metal blir till bland annat klockor och hörlurar.
 • den 4 december 2017
  OmVärlden och Alkompis har träffat branschen för att prata om Agenda 2030. Hör Carin Jämtin, generaldirektör på Sida, berätta mer om hur Sida arbetar med de globala målen.
 • den 30 november 2017
  Det kommer att krävas en mindre revolution för att uppnå de ambitiösa mål som världen enats om att arbeta mot fram till år 2030. Vissa har tappat hoppet, medan andra kämpar vidare.
 • den 29 november 2017
  ”Leave no one behind” är mottot för de globala målen som 193 länder har skrivit på. Vad är svårigheterna och fördelarna med Agenda 2030? OmVärlden och Al Kompis har frågat representanter för Agenda 2030 – allt från ministrar till tjänstepersoner.
 • den 6 november 2017
  Libanon ska redan ha börjat skicka tillbaka flyktingar till Syrien. Repatrieringen sker utan närvaro av internationella observatörer, och det är oklart om syrierna återvänder frivilligt.
 • den 18 oktober 2017
  Knappt fyra av tio svenskar har koll på vad Agenda 2030 är. Har du? Gör OmVärldens quiz och lär dig mer!
 • den 10 oktober 2017
  Få svenskar känner till de globala målen för hållbar utveckling, vilket försvårar arbetet med att uppnå dem. Två år in i Agenda 2030 saknas fortfarande breda folkbildningsinsatser i Sverige.
 • den 10 oktober 2017
  Klockan tickar – om snart tolv år ska vi ha utrotat fattigdomen och uppnått jämställdhet i världen. Mikael Botnen Diamant är orolig. Fattar Sverige att Agenda 2030 handlar om oss..?
 • den 22 augusti 2017
  Om jorden ska räddas och bli hållbar krävs ett helt nytt sätt att tänka och att se på framgång och rikedom – både på det individuella planet, och för företag och nationer – och det är redan på gång, menar Achim Steiner, ny chef för UNDP, och Isabella Lövin, biståndsminister och vice statminister.
 • den 7 juli 2017
  Är Almedalsveckan ett folkuniversitet? Eller en mingelplats för en elit utan insikt i vanliga människors liv? Svaret är förstås både och. Det går att tillbringa en vecka i Almedalen utan ett endaste glas rosévin – och det går att dricka rosévin varenda dag!
 • den 6 juli 2017
  Ett så radikalt och genomgripande policydokument som Agenda 2030 borde genomsyra hela politikerveckan i Almedalen. Men så är det inte. Den intresserade är istället hänvisad till GIFomaten utanför Sida-tältet. Det skriver Mikael Färnbo, reaktionssekreterare på OmVärlden.
 • den 1 juni 2017
  Den så kallade Agenda 2030 innebär första gången som världens länder har enats kring en global agenda för hållbar utveckling. Vi har talat med Parul Sharma, ordförande för svenska Agenda 2030-delegationen, om vad målen innebär och hur de kommer påverka svensk politik.
 • den 1 juni 2017
  Den ohållbara konsumtionen är Sveriges största utmaning om vi ska nå de globala målen som världens länder enats om i FN. Det konstaterar Agenda 2030-delegationen som i dag överlämnade sin utredning till regeringen.
 • den 28 mars 2017
  Allianspartierna vill att Riksdagen skrotar regeringens policyramverk för utvecklingssamarbete till förmån för Alliansens tidigare biståndspolitiska plattform. Här svarar Isabella Lövin på försöken: "Oansvarigt att alliansen bedriver sandlådepolitik i en mycket allvarlig global situation."
 • den 1 februari 2016
  När den svenska regeringen startar arbetet med att nå de Globala Målen (2030-agendan) står näringslivet i fokus. Målen kommer inte bara att göra världen bättre, de kommer också att stärka Sveriges globala konkurrenskraft och skapa fler jobb. Åtminstone om den svenska regeringen får bestämma.
 • 1(current)
 • 2

Visar 1 av 40 av totalt 41