Go to main navigation

Alla artiklar om Agenda 2030:

Fler teman och ämnen hittar du här

 • den 29 september 2020
  Trots att Sverige och FN lovat att ingen ska lämnas utanför i arbetet med hållbar utveckling för alla fattas beslut om insatser mot den pågående pandemin utan ett äldreperspektiv. Det skriver Prudence Woodford-Berger, ordförande i PRO Global.
 • den 27 september 2020
  Samtidigt som Exportkreditnämnden (EKN) lovat att fasa ut alla garantier till kolindustrin har de ökat det senaste året, enligt en ny rapport. EKN förklarar ökningen med att de samlar in information på nytt sätt.
 • den 22 september 2020
  Få andra svenskar kan mäta sig med Jan Eliasson när det kommer till erfarenhet av FN-arbete. Detta avsnitt av OmVärlden podd spänner över 75 år, men blickar även framåt för FN:s tidigare vice generalsekreterare hoppas på en renässans för diplomatin.
 • den 22 september 2020
  Louise Burenby har blivit utvald till att representera Sveriges unga i FN. Hon har ett gediget engagemang i ungdomsrörelsen och brinner för frågor som rör mänskliga rättigheter.
 • den 18 september 2020
  Antalet människor som lever i sköra och instabila stater i världen ökar. 57 av dessa stater kommer allt längre ifrån att uppnå de globala målen, men samtidigt ökar biståndet de får från världens rika länder, enligt OECD.
 • den 17 september 2020
  Det är på grund av sekretess svårt att kontrollera stora delar av Försvarsmaktens klimatarbete. "Det finns ingen anledning till det", säger en av författarna bakom Svenska Freds granskning av hur Försvaret rapporterar sin klimatpåverkan.
 • den 15 september 2020
  När regeringen presenterade sin klimatsatsning på 10 miljarder kronor inkluderades ett globalt högnivåmöte för hållbar utveckling i Sverige år 2022. Totalt satsas 20 miljoner kronor på förberedelserna.
 • den 10 september 2020
  En ny studie visar att många företag "grönmålar" sitt hållbarhetsarbete genom att bara fokusera på det som de redan gör bra. Företagen är dåliga på att presentera meningsfulla och mätbara hållbarhetsmål.
 • den 3 september 2020
  När det svenska civilsamhället granskar regeringens politik för global utveckling blir det lite ros, men mest ris. Regeringens politik motverkar i viss mån till och med en mer hållbar global utveckling, menar företrädare.
 • den 1 september 2020
  Tidigare EU-kommissionären Cecilia Malmström, kandiderar till posten som generalsekreterare för OECD. Hon vill att medlemsländerna satsar på en mer hållbar ekonomisk politik och lever upp till biståndslöften.
 • den 1 september 2020
  2020 skulle bli ett superår för jämställdheten med flera stora globala forum. På grund av coronapandemin har konferenserna senarelagts till nästa år och superåret skjutits upp.
 • den 25 augusti 2020
  Initiativet Sweden Local2030 Hub ska bidra till samverkan och erfarenhetsutbyte kring Agenda 2030 mellan lokala aktörer i och utanför Sverige. Det är ett initiativ från FN och leds inledningsvis av tankesmedjan Global Utmaning.
 • den 2 juli 2020
  I pandemins spår har miljontals människor världen över förlorat sina jobb. Fackförbundet Visions ordförande Veronica Magnusson uppmanar regeringen att stärka det fackliga utvecklingssamarbetet inom biståndet.
 • den 2 juli 2020
  Sverige ligger bäst till att uppnå de 17 globala målen för hållbar utveckling, men bromsas av inkomstklyftor, smutsiga hav och ohållbar konsumtion och produktion. Den pågående pandemin har också satt käppar i hjulen.
 • den 29 juni 2020
  Sverige är fortsatt bäst när det gäller effektiviteten bland världens biståndsgivarländer. Sveriges klimatavtryck, vapenexport och brist på solidaritet gentemot utländska studenter drar dock ner snittbetyget.
 • den 26 juni 2020
  Regeringen har hittills inte varit tillräckligt tydlig med hur Sverige ska uppnå Agenda 2030. Det skriver Statskontoret i en ny utredning och föreslår att landets länsstyrelser får en tydligare roll i genomförandet.
 • den 22 juni 2020
  För att uppnå Agenda 2030 måste alla politikområden samordnas. Det skriver Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete, som med en ny proposition vill att alla hästar drar åt samma håll.
 • den 18 juni 2020
  Riksdagen ska involveras mer i arbetet med Agenda 2030. Det föreslår regeringen i sin proposition för genomförande av Agenda 2030. ”Ett viktigt och avgörande steg”, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.
 • den 16 juni 2020
  Gabriel Wikström säger att det är dags att Sverige ökar takten i arbetet med att uppnå ett mer hållbart samhälle till år 2030. OmVärlden podd möter Sveriges nationella samordnare för genomförandet av Agenda 2030.
 • den 9 juni 2020
  Bistånd i all ära, men världen behöver fler ansvarsfulla företagare, modigare fondplacerare och tuffare konsumenter. Ska världen resa sig efter covid-19 är det du och jag som måste skärpa oss, skriver OmVärldens chefredaktör.
 • den 5 juni 2020
  Svenska fondbolag säger sig ta kampen för klimatet. De skriver brev till brasilianska lagstiftare och lägger förslag på årsstämmor, men det räcker inte, tycker Greenpeace, som vill se tuffare tag.
 • den 7 maj 2020
  Världens migrantarbetare skickar i spåren av covid-19 hem allt mindre pengar, men i Sverige har intresset för penningförsändelser ökat. Samtidigt har priserna gått upp under pandemin.
 • den 24 april 2020
  Den 25 april är Internationella malariadagen, men det finns ingen anledning att fira. Trots högt uppsatta mål dör fortfarande nästan lika många i malaria idag som 2014.
 • den 5 april 2020
  Covid-19 sätter hårt tryck på hälsovården i alla världens länder, framför allt i de fattigare. Det är länder där den globala skatteflykten dränerat sjukvården, skriver biståndsorganisationerna Diakonia och Oxfam Sverige.
 • den 31 mars 2020
  Spridningen av coronaviruset får förödande konvekvenser för länder världen över. Sveriges ambassadör för global hälsa, Anders Nordström, ser en lösning i de globala målen för hållbar utveckling.
 • den 5 mars 2020
  Jämlikheten mellan könen har inte förbättrats de senaste åren. Det skriver FN:s utvecklingsorgan UNDP i en ny rapport. Anmärkningsvärt är att Sverige sticker ut som ett land där fördomarna om kön ökar.
 • den 25 februari 2020
  Arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling går trögt i Sverige. Därför utser regeringen en ny nationell samordnare och lägger fram en proposition i riksdagen.
 • den 17 februari 2020
  Bill och Melinda Gates stiftelse Gates Foundation fyller 20 år och kör ända in i kaklet för att rädda liv. Därför satsar de bland annat 100 miljoner US dollar på att bekämpa coronaviruset.
 • den 17 februari 2020
  Antal fall av mässlingen och polio i världen ökar kraftigt. Trots detta tror vaccinationsalliansen Gavis vd Seth Berkeley att det är möjligt att nå det globala målet att göra vacciner tillgängliga för alla till år 2030.
 • den 3 februari 2020
  Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete anklagar Moderaterna och Sverigedemokraterna för att sprida myter och driva en agenda för att minska biståndet. I OmVärlden podd åker de norrländska lovikkavantarna av.
 • den 3 februari 2020
  Del fem i OmVärldens utvecklingspolitiska spaning tittar på jämställdhet. 25 år efter att världens länder antog en progressiv plan för att stärka kvinnors rättigheter är motståndet större än någonsin. Därför talas det i år om ett superår för jämställdhet.
 • den 30 januari 2020
  Utrikeshandelsminister Anna Hallberg välkomnar utredning om bindande krav för mänskliga rättigheter gällande företags utlandsinvesteringar.
 • den 27 januari 2020
  När jämställdhetsminister Åsa Lindhagen frågades ut i FN:s råd för mänskliga rättigheter fick hon delvis beröm, men också kritik. Bland annat när det gäller kvinnors rättigheter, diskriminering och hbtq-personer.
 • den 26 januari 2020
  Del fyra i OmVärldens utvecklingspolitiska spaning är hållbar konsumtion och produktion. År 2019 etablerades begrepp som kläd-, flyg- och köttskam. Mycket talar för att frågan om konsumtionens roll i vårt sätt att leva på kommer att bli än mer aktuell 2020.
 • den 20 januari 2020
  Tre av fyra danskar känner till de 17 globala målen för hållbar utveckling, vilket kan jämföras med knappt varannan svensk. Thomas Ravn-Pedersen, chefredaktör för den danska sajten Verdens Bedste Nyheder förklarar varför Danmark lyckas bättre än Sverige i arbetet med de globala målen.
 • den 20 december 2019
  Positiv ökning för världens bergsgorillor, skog ska skyddas i Centralamerika och seger för kvinnors rättigheter i Slovakien. Det är några av decembers goda nyheter.
 • den 3 december 2019
  Miljöorganisationer i Afrika kräver att regeringar i både rika och fattiga länder måste börja leva upp till sina löften om att bekämpa klimatförändringarna. – Vi är trötta på att dessa konferenser har förvandlats till ritualartade årliga sammankomster, säger Mithika Mwenda vid Pan-afrikanska alliansen för klimaträttvisa.
 • den 3 december 2019
  Klimattoppmötet i Madrid är igång! Men vad är det man ska enas om? OmVärlden listar de fem viktigaste förhandlingspunkterna.
 • den 22 november 2019
  Svenska kyrkan menar att Sidas stöd till social trygghet inte når de allra fattigaste. Istället för kontantstöd tycker de att vi bör stödja generella bidrag som riktas till alla medborgare. Men fattigdom har ingen enskild lösning utan kräver en kombination av olika stöd och reformer. Det skriver Ulrika Lång, tf. chef på Sidas enhet för rättvisa och fred, i en replik.
 • den 21 november 2019
  Fler EU-givare struntar i mottagarländernas egna mål i biståndet. Det visar Concord Europas granskning av det europeiska biståndet.

Visar 1 av 40 av totalt 112