Go to main navigation

Alla artiklar om FN:

Fler teman och ämnen hittar du här

 • den 23 juni 2020
  För åtta år sedan förutspådde FN att Gaza skulle kollapsa år 2020. Våldsamma gränsdemonstrationer, militära attacker, utbredd fattigdom och indraget bistånd till trots strävar Gazaborna vidare. OmVärlden återvänder till Gaza i jakt på kollapsen.
 • den 18 juni 2020
  Aldrig någonsin har så många människor befunnit sig på flykt som nu. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR rörde det sig i slutet av 2019 om 79,5 miljoner människor, och allt färre av flyktingarna kan återvända hem.
 • den 17 juni 2020
  Fredrika Andersson ska representera Sveriges unga på klimatmötet COP26. Hon vill att Sverige intar mer av ett ungdomsperspektiv. ”Att vi inte ligger i linje med Parisavtalet är ett svek mot kommande generationer."
 • den 16 juni 2020
  Gabriel Wikström säger att det är dags att Sverige ökar takten i arbetet med att uppnå ett mer hållbart samhälle till år 2030. OmVärlden podd möter Sveriges nationella samordnare för genomförandet av Agenda 2030.
 • den 10 juni 2020
  Årets Global Rights Index visar att demokrati och mänskliga rättigheter i arbetslivet krymper världen över. Sveriges regering måste tillsammans med facket bidra till att vända trenden, skriver LO, TCO, Saco och Union to Union.
 • den 10 juni 2020
  Arabvärlden tycks ha klarat sig bra i den rådande pandemin, men FN:s utvecklingsorgan UNDP tror mörkertalen är extremt stora. Regionens ekonomi och politiska utveckling ska redan ha påverkats i hög grad.
 • den 9 juni 2020
  Bistånd i all ära, men världen behöver fler ansvarsfulla företagare, modigare fondplacerare och tuffare konsumenter. Ska världen resa sig efter covid-19 är det du och jag som måste skärpa oss, skriver OmVärldens chefredaktör.
 • den 20 maj 2020
  Utvecklingen i världen kan i år för första gången sedan 1990 gå bakåt. Orsaken är framför allt covid-19. Det skriver FN:s utvecklingsorgan UNDP i en ny rapport.
 • den 20 maj 2020
  Sveriges regering bör ta fram en handlingsplan för FN:s agenda för unga, fred och säkerhet. Det skriver 30 representanter för Sveriges unga civilsamhälle.
 • den 9 maj 2020
  Coronaviruset sprids snabbt i Somalia och behovet av internationellt bistånd är stort. Redan före pandemin väntade landet på utlovade pengar, som ännu inte kommit, säger lokala biståndsarbetare.

Visar 1 av 10 av totalt 95