Go to main navigation

Alla artiklar om skatteflykt

Illustration: Tova Jertfelt
Fler teman och ämnen hittar du här

 • den 8 april 2021
  Under pandemin har Europas miljardärer blivit 1 000 miljarder US dollar rikare. Samtidigt väntas antalet fattiga i världen öka med en halv miljard. Finansminister Magdalena Andersson tycker en global bolagsskatt är ett intressant förslag för hur klyftorna kan bekämpas.
 • den 26 februari 2021
  En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat för att multinationella företag offentligt ska redovisa vad de betalar i skatt i sina verksamhetsländer. Sverige röstade emot. ”Det är tragiskt”, säger Penny Davies på biståndsorganisationen Diakonia.
 • den 22 april 2020
  I Danmark får inte företag som utnyttjar skatteparadis ta del av statens ekonomiska Coronahjälp. Något sådant villkor ställs inte i Sverige, men de danska kraven är sannolikt tandlösa, enligt Tax Justice Network.
 • den 5 april 2020
  Covid-19 sätter hårt tryck på hälsovården i alla världens länder, framför allt i de fattigare. Det är länder där den globala skatteflykten dränerat sjukvården, skriver biståndsorganisationerna Diakonia och Oxfam Sverige.
 • den 1 november 2018
  Nu ska riksrevisionen få världens bräckliga stater att satsa på skatt. Helena Lindberg, riskrevisor, ser det som en viktig väg framåt för de mest utsatta länderna.
 • den 31 oktober 2018
  Utvecklingsländer missar hundratals miljarder dollar årligen på grund av storbolags skatteplanering och skatteflykt. Men tack vare läckor och en ökande press får företagen nu betala tillbaka stora summor. I Kenya har skattemyndigheten krävt tillbaka motsvarade över 700 miljoner kronor i skatt.
 • den 30 oktober 2018
  Om fattigdom ska minska krävs mer effektiva skattesystem. Det har det internationella samfundet kommit överens om – och Sverige har skyndat till undsättning. I Botswana står skatteflykt och effektivitet i fokus.
 • den 29 oktober 2018
  Tack vare ett samarbete med IMF har Senegal förbättrat sitt skattesystem med ökade intäkter som följd – och infrastruktursatsningar har varit en av nycklarna till framgången. Men fattigdomen har inte minskat.
 • den 30 maj 2018
  Varje år förlorar utvecklingsländer miljarder i skatteflykt. För att vända skutan och låta skatterna komma medborgarna till del – istället för att hamna i korrupta politikers fickor eller på stormrika företagares bankkonto – så satsar nu biståndet på att stärka ländernas interna system.
 • den 14 juni 2017
  Stora internationella företag kan få nya undantag för hur de ska redovisa sina skatter. Det slog två EU-utskott fast igår. Kritiker menar att det kan slå hårt mot utvecklingsländer som redan förlorar tusentals miljarder per år på grund av skatteflykt.