Go to main navigation

Alla artiklar inför valet 2018:

Fler teman och ämnen hittar du här

 • den 15 augusti 2018
  Frågar man biståndsminister Isabella Lövin (MP) är Sverige bäst i klassen. Väljarna har dock inte verkat särskilt imponerade. Under mandatperioden har Miljöpartiets väljarstöd pendlat dramatiskt och varit nere runt 4 procent. OmVärlden frågade språkröret om det osäkra opinionsläget.
 • den 15 augusti 2018
  Frågar man biståndsminister Isabella Lövin (MP) är Sverige bäst i klassen. Väljarna verkar dock inte vara särskilt imponerade. Efter fyra år i regeringsställning har Miljöpartiets väljarstöd nästan halverats. OmVärlden frågade språkröret hur det kunde bli så.
 • den 14 augusti 2018
  Alliansen har influerats av israelisk propaganda i sin syn på biståndet till Palestina. Det säger Kenneth G Forslund, utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna, som själv var aktuell till posten som biståndsminister 2014.
 • den 14 augusti 2018
  Alliansen har influerats av israelisk propaganda i sin syn på biståndet till Palestina. Det säger Kenneth G Forslund, utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna, som själv var aktuell till posten som biståndsminister 2014.
 • den 13 augusti 2018
  Biståndsbegreppet har tänjts ut för långt anser Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt, som vill att bistånd varken ska finansiera flyktingmottagande eller militära insatser.
 • den 13 augusti 2018
  Biståndsbegreppet har tänjts ut för långt anser Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt, som vill att bistånd varken ska finansiera flyktingmottagande eller militära insatser.
 • den 10 augusti 2018
  Bistånd till flyktingläger “i krisens närområde” är en del av politiken för strypt invandring. Det säger Sverigedemokraternas vice ordförande Julia Kronlid som även har förståelse för Trumps gag rule och anklagar regeringen för att indirekt stödja palestinska terrorister.
 • den 10 augusti 2018
  Bistånd till flyktingläger “i krisens närområde” är en del av politiken för strypt invandring. Det säger Sverigedemokraternas vice ordförande Julia Kronlid som även har förståelse för Trumps gag rule och anklagar regeringen för att indirekt stödja palestinska terrorister.
 • den 9 augusti 2018
  Regeringens feministiska utrikespolitik är ett PR-trick som döljer tillbakagången för de mänskliga rättigheterna i världen. Det anser Sofia Damm, utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna.
 • den 9 augusti 2018
  Regeringens feministiska utrikespolitik är ett PR-trick som döljer tillbakagången för de mänskliga rättigheterna i världen. Det anser Sofia Damm, utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna.
 • den 8 augusti 2018
  Regeringen har ett okritiskt förhållningssätt till Palestina, anser Liberalernas utrikespolitiske talesperson Fredrik Malm. Han tycker också att de globala målen är för vaga och att vapenexporten till Saudiarabien ska stoppas.
 • den 8 augusti 2018
  Regeringen har ett okritiskt förhållningssätt till Palestina, anser Liberalernas utrikespolitiske talesperson Fredrik Malm. Han tycker också att de globala målen är för vaga och att vapenexporten till Saudiarabien ska stoppas.
 • den 7 augusti 2018
  Mer bistånd bör kanaliseras via Sida i stället för FN, anser Centerpartiet. Fattigdomsbekämpning bör dessutom prioriteras före allt annat. – Vi ska inte göra allt för alla, säger Kerstin Lundgren, utrikes- och biståndspolitisk talesperson.
 • den 7 augusti 2018
  Mer bistånd ska kanaliseras via Sida i stället för FN, anser Centerpartiet. Fattigdomsbekämpning bör dessutom prioriteras före allt annat och svenska värderingar ska vägleda biståndet.
 • den 6 augusti 2018
  Alliansens största parti vill prioritera det humanitära biståndet, ställa hårdare krav på Palestina och använda bistånd i koordinerade militärinsatser med FN eller NATO.
 • den 6 augusti 2018
  Alliansens största parti vill prioritera det humanitära biståndet, ställa hårdare krav på Palestina och använda bistånd i koordinerade militärinsatser med FN eller NATO.
 • den 11 juni 2018
  Globala frågor blir allt viktigare för världens framtid – men de båda blocken är otydliga med vad de ser som effektiv biståndspolitik – och regeringen saknar fortfarande en handlingsplan för hur de globala målen ska uppnås.
 • den 14 maj 2018
  En del politiska beslut i Sverige riskerar att undergräva mänskliga rättigheter i andra länder. Det visar civilsamhällets granskning av regeringens politik för global utveckling.
 • den 9 maj 2018
  Efter att EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget presenterats riskerar pengar som varit öronmärkta för civilt fredsarbete att istället gå till militära användningsområden. Bodil Valero (MP) menar att det är dags för EU att sluta bygga murar.
 • den 7 maj 2018
  Förra veckan presenterade Socialdemokraterna en ny inriktning på sin migrationspolitik med fokus på bland annat villkorat bistånd. Kritiken lät sig inte vänta – både internt och från civilsamhället.
 • den 25 april 2018
  Biståndet ska kunna dras in till länder som inte tar emot medborgare som utvisats från Sverige. Det säger Jimmie Åkesson i en intervju med tidskriften Kvartal.
 • den 16 april 2018
  Positivt att ramen ligger fast och framförhållningen i biståndet ökar – men skepsis till fortsatta avräkningar för flyktingmottagande och en hel del frågetecken kring biståndets ökade fokus på privata investeringar. Så tas vårbudgeten emot av några av biståndsbranschens företrädare.
 • den 16 april 2018
  Regeringen minskar det internationella biståndet med 43 miljoner kronor i vårbudgeten på grund av valutaförändringar och ökat kärnstöd till FN:s migrationsorganisation. Samtidigt aviseras en miljardhöjning för anslaget till Världsbankens utlåning för privata investeringar.
 • den 11 april 2018
  51 organisationer ur civilsamhället ställer sig bakom ett gemensamt valmanifest för att tvinga upp de globala frågorna på dagordningen i valrörelsen. Organisationerna kräver bland annat en human migrationspolitik, minskade klimatutsläpp och hållbar utveckling.