Go to main navigation

Alla artiklar om vatten

Fler teman och ämnen hittar du här

 • den 25 maj 2018
  Varje månad missar var tredje flicka i Sydasien skolan eftersom de har mens. Främst beror det på att det saknas kunskap och toaletter, visar en ny rapport.
 • den 29 juni 2018
  Solsemester vid Medelhavet kan snart vara ett minne blott. Flera rapporter visar på omfattande föroreningar av plast, kemikalier och avloppsvatten. I ett land är läget så allvarligt att invånarna helt avråds från att bada i havet.
 • den 28 augusti 2018
  Stora brister vad gäller vatten och sanitet i skolan, visar ny global rapport från Unicef och WHO. Över 600 miljoner barn saknar exempelvis tillgång till skoltoalett.
 • den 15 oktober 2018
  Bristen på rent vatten påverkar livet för en stor del av jordens befolkning, särskilt kvinnor och flickor. Världen har nu bara tolv år på sig att säkra vattentillgången för två miljarder människor – om de globala målen ska uppfyllas.
 • den 15 oktober 2018
  Klimatförändringar förvärrar den vattenbrist som råder. Men kampen om vattnet behöver inte leda till konflikt. Nu visar forskningen att det lika gärna kan driva fram samarbete.
 • den 15 oktober 2018
  Många av de globala målen riskerar att inte nås. Däribland mål 6, att alla ska ha rent vatten och sanitet. Vi hoppas därför att Sveriges kommande regering driver på för att världen ska öka takten, skriver WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.
 • den 17 oktober 2018
  En pilotstudie i Tanzania visar att menskoppen ger unga kvinnor större frihet och möjlighet att fortsätta gå i skolan. Men den är än så länge dyr och svår att få tag på.
 • den 18 oktober 2018
  När Margaret Maina var liten hämtade de allt vatten från porlande bäckar bredvid byn. Nu har vattnet torkat ut och blivit förorenat. – När jag berättar för min dotter att det var från de där nu torra bäckfårorna vi fick allt vårt dricksvatten tror hon inte att det är sant, säger hon.
 • den 19 oktober 2018
  Tre 16-åringar från Singapore mottog tidigare i år Stockholm Junior Water Prize för sin uppfinning som med hjälp av matavfall renar vatten. – Jag är optimistisk inför världens och vattnets framtid, säger Caleb Liow Jia Le, en av pristagarna.
 • den 19 oktober 2018
  När doktor Rose Kaggwa växte upp hade hon tillgång till rent vatten. Men det är få förunnat i Uganda. Brist på vatten drabbar flickor och kvinnor allra hårdast. – Det är så sorgligt med flickor som blir utan utbildning på grund av vattenbrist, säger hon.

Visar 1 av 10 av totalt 21