Go to main navigation

Alla artiklar om EU:

Fler teman och ämnen hittar du här

 • den 25 april 2017
  Frankrike är en av EU:s viktigaste och största biståndsgivare. Vem som går segrande ur presidentvalet får stor betydelse för både franskt och europeiskt utvecklingssamarbete.
 • den 20 april 2017
  EU satsade i fjol 100 miljarder kronor på bistånd ur unionens gemensamma budget. Men vad händer med EU, och alla pengar och biståndsprojekt, om Marine Le Pen vinner presidentvalet i Frankrike?
 • den 11 april 2017
  Aldrig förr har EU-länderna lagt så mycket pengar på bistånd. Men de nya siffrorna visar också att stödet till världens allra fattigaste länder minskar.
 • den 3 april 2017
  Etableringen av nya migrationscenter i Libyen tycks inte längre aktuellt för EU. Läget i Libyen liknar inbördeskrig och någon fungerande libysk stat finns inte enligt forskaren Mikael Eriksson.
 • den 3 februari 2017
  OmVärlden kan avslöja ett förslag till ett helt nytt asylsystem för EU. I ett internt utkast, framtaget av Österrike till det Europeiska rådet, föreslås upprättandet av lägerliknande ”skyddszoner” för migranter utanför EU:s gränser. Där ska alla asylansökningar till unionen hanteras. Samtidigt ska möjligheten att söka asyl inom EU:s gränser tas bort.
 • den 12 december 2016
  EU:s biståndsbudget ökar – men pengarna ska bland annat användas till att stoppa flyktingar från att komma till Europa. En oroande trend som riskerar att urvattna biståndet, menar kritiker.
 • den 30 november 2016
  Kommersiella investeringar i privata företag och exportkrediter kan i framtiden komma att räknas som bistånd. Ett utkast till nya riktlinjer, som läckt från OECD:s biståndskommitté, har fått organisationer i civilsamhället att slå bakut.
 • den 27 oktober 2016
  Bara fem EU-länder lever upp till målen för hur mycket som ska ges i bistånd. Samtidigt går nästan en femtedel av EU:s bistånd inte till stöd i utvecklingsländer utan till insatser som flyktinghantering.
 • den 17 oktober 2016
  Med rasande fart driver EU nu igenom nya överenskommelser för att minska migrationen. Nio nya sådana pakter föreslås med länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Utan parlamentets fulla insyn föreslås att bistånd flyttas till fonder som kan finansiera förstärkta gränskontroller.
 • den 7 juli 2016
  EU vill nu öppna för att biståndspengar används för militära ändamål. Förslaget är kontroversiellt och går utanför de regler som gäller idag. Syftet är att öka säkerhet i länder där migranterna kommer ifrån – men också för att bekämpa terorrism. – Det är inte bra att blanda ihop humanitära insatser med militära, de humanitära insatserna utsätts för fara, det ser vi redan idag, säger Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia.
 • den 13 juni 2016
  Rättvis handel och hållbar utveckling har fått större utrymme i EU:s nya handelsstrategi som den svenska kommissionären Cecilia Malmström står bakom. Men utvecklingsorganisationer menar att det mest är tomma ord. Handelspolitiken gynnar främst Europa menar de.

Visar 81 av 91 av totalt 91