Go to main navigation

Alla artiklar om kontantstöd:

Fler teman och ämnen hittar du här

 • den 12 januari 2021
  Biståndet till Tanzania har enligt direktiv från regeringen skurits ner på grund av bristande demokrati i landet, men Sida satsar ändå en halv miljard kronor på ett projekt med en statlig partner för ”socialbidrag” till de allra fattigaste.
 • den 2 juni 2020
  Genom initiativet Masks in Africa samlar människorättsaktivisten Emilie Serralta in stöd till lokal produktion av masker mot covid-19 i fyra afrikanska länder. Tillverkningen finansieras via crowdfunding.
 • den 7 maj 2020
  Världens migrantarbetare skickar i spåren av covid-19 hem allt mindre pengar, men i Sverige har intresset för penningförsändelser ökat. Samtidigt har priserna gått upp under pandemin.
 • den 19 april 2020
  Den amerikanska tankesmedjan Interamerican Dialogue förutspår att fler än en halv miljon migrantarbetare i USA kommer att förlora sina arbeten. Det kommer slå hårt mot minst två miljoner hushåll i Latinamerika.
 • den 27 september 2018
  Ett biståndsprogram i Zambia till de allra fattigaste har stoppats för utredning av korruption. Nu har en minister avsatts och brott utreds.
 • den 9 februari 2018
  Att bara ge pengar och inte åstadkomma konkreta resultat vad gäller ökade skatteinkomster är att gömma den orättvisa resursfördelningen i Tanzania. Sveriges utrikespolitik borde hålla på principer vad gäller skatt och vikten av offentliga finansiering. Det skriver Luis Larrea i en slutreplik i debatten om kontantstöd.
 • den 8 februari 2018
  Sociala trygghetssystem med kontantstöd möts ofta av starka känslor. Men utvärderingar visar att kontantstöd minskar inkomstfattigdom, ökar livsmedelssäkerhet och konsumtion, ökar deltagande i utbildning, minskar barnadödlighet samt ökar produktivt arbete och välmående. Det skriver Ulrika Lång på Sida i en debattreplik.
 • den 6 februari 2018
  I Tanzania är kontantstöd som bistånd ett effektivt sätt att nå de allra fattigaste och ska ses som ett komplement till institutionsutveckling. Det skriver Sidas tidigare och nuvarande handläggare för kontantstödsprogrammet PSSN i Tanzania i en debattreplik.
 • den 6 februari 2018
  Svensk utvecklingspolitik prioriterar den växande gruppen äldre i världen genom att fokusera på utbyggnad av sociala trygghetssystem. Det skriver statssekreterare Ulrika Modéer i en replik till PRO.
 • den 5 februari 2018
  Skribenten Gunilla Palm på Svenska kyrkans internationella verksamhet bemöter Luis Larreras kritik mot pengar i handen med att lyfta fram vikten av social trygghet.
 • den 30 januari 2018
  Pengar i handen gör oss lyckligare, men utan långsiktig planering och kompletterande offentlig politik kan det leda till ett olyckligt slut. Kontantstöd är långt ifrån en mirakelmedicin mot fattigdom och kan även undergräva demokratin, skriver Luis Larrea.
 • den 26 januari 2018
  Kontanter till de mest utsatta kan lyfta människor ur akut fattigdom – och allra bäst blir det när det går till kvinnor. Här har OmVärlden samlat artiklar om kontantstöd.
 • den 25 januari 2018
  Det är mycket bra att Sida numera stödjer stora kontantstödprogram i flera afrikanska länder, men synd att alla pengar går till behovsprövade stöd. Sverige bör istället stödja uppbyggnaden av breda generella system, sådana vi själva åtnjutit i decennier. Det skriver Gunnel Axelsson Nycander på Svenska kyrkan internationella avdelning.
 • den 24 januari 2018
  Snart kommer det vara fler äldre människor på jorden än yngre. Utan fungerande pensioner kan inte Agenda 2030 uppnås. Nu måste svenskt bistånd öka stödet, skriver Dag Ehrenpreis på PRO Global.
 • den 24 januari 2018
  Pengar direkt till de allra fattigaste – ett slags medborgarlön eller socialbidrag – så beskrivs det nya bistånd som snabbt visat sig lyfta folk ur fattigdom. – Det är en pågående revolution, säger Lars M Johannson, som arbetat på ambassaden i Tanzania med att handlägga stödet. Men den tanzaniska regeringen har svårt att acceptera kontantbidrag utan motprestation.