Go to main navigation

Alla artiklar om kampanjen Me Too:

Fler teman och ämnen hittar du här

 • den 7 augusti 2018
  Den brittiska biståndsorganisationen Oxfam förbjöd inte sin personal från att betala för sex i sin uppförandekod förrän i februari 2017, långt efter att de fått kännedom om anställda som köpt sex av minderåriga på Haiti.
 • den 4 juli 2018
  OmVärlden bejakar världsångest i Almedalen under tre dagar. Lyssna på samtalet om #metoo här.
 • den 2 juli 2018
  Biståndsbranschen har tampats med skandaler ända sedan 90-talet, troligen tidigare, där det uppdagats att biståndsarbetare och FN-militär utnyttjat flyktingbarn och kvinnor i flyktingläger. Många avslöjande ledde inte någon vart.
 • den 2 juli 2018
  Nya fall av sexuella övergrepp har uppdagats i biståndsbranschen sedan den så kallade Oxfamskandalen. Läkare utan gränser är senaste organisationen som dragits fram i rampljuset, och UNAIDS kritiseras för sin hantering av olika anklagelser.
 • den 2 maj 2018
  Journalisten Lina Chawaf arbetar med fara för sitt liv. I år tilldelas hon pressfrihetspriset av Reportrar utan gränser. – Det känns väldigt viktigt – inte bara för mig, för hela Syrien.
 • den 13 april 2018
  Idag hålls en givarkonferens för Kongo-Kinshasa i Genève, men landets regering har ställt sig utanför. – Det går inte att förstå, säger Roger Buhendwa som arbetar med mänskliga rättigheter på gräsrotsnivå i Kongo-Kinshasa.
 • den 13 mars 2018
  Sida återupptar utbetalningarna till biståndsorganisationen Oxfam efter sexköpsskandalen. – Helhetsbilden är att det här är en organisation som arbetar seriöst med de här frågorna, säger Susanne Mikhail Eldhagen, chef för humanitärt bistånd på Sida.
 • den 8 mars 2018
  Att ständigt förhålla sig till den manliga blicken och makten – så är det att vara kvinna, och förbli maktlöst och osynliggjord världen över, skriver chefredaktör Ylva Bergman om den internationella kvinnodagen.
 • den 8 mars 2018
  Samtidigt som #metoo fått stort genomslag så växer hotet mot demokratin. Det krympande utrymmet slår hårdast mot kvinnorättsförsvarare.
 • den 21 februari 2018
  Att Sida öppnar upp för att prostitution kan vara ett arbete är oroande och underminerar den feministiska utrikespolitiken. Våra systerorganisationer i det globala syd reagerar med häpnad, skriver debattörer från Unizon, Sveriges Kvinnolobby och MÄN.
 • den 21 februari 2018
  Den brittiska biståndsministern har nu krävt att alla organisationer - inklusive FN - som får brittiskt stöd ska redovisa oegentligheter och styra upp sin verksamhet. Annars dras pengarna in.
 • den 21 februari 2018
  I kölvattnet av #metoo har biståndsbranschen hamnat i skottgluggen genom avslöjanden om Oxfam-mannen. Ylva Bergman skriver om gränser som tänjs.
 • den 20 februari 2018
  Naomi Tulay-Solanke är uppväxt i ett konflikthärjat Liberia och är inte chockad av det som avslöjats i samband med Oxfam-skandalen. Hon har stött på många män som Oxfam-männen genom åren.
 • den 19 februari 2018
  Tre av de Oxfam-anställda män som anklagades för sexuellt utnyttjande på Haiti hotade ett vittne med våld när organisationen började utreda anklagelserna. Det visar Oxfams interna rapport som nu offentliggjorts.
 • den 16 februari 2018
  Skandalen om sexövergrepp drabbar Oxfam hårt. Samtidigt uppmärksammas övergrepp också i andra organisationer. Hur påverkas organisationernas trovärdighet och varumärke av det som skett? Kommer Oxfam att överleva krisen?
 • den 16 februari 2018
  Efter att Oxfam-skandalen uppdagats har det nu visat sig att fler hjälporganisationer har haft fall av sexuella övergrepp genom åren.
 • den 14 februari 2018
  Hon var bara 25 år och yngst på jobbet, men tvekade inte att slå larm om opassande sexuellt beteende från den nu uppmärksammade Oxfam-mannen. – Herregud, han hade hållit på i 14 år, tänkte jag och började skaka – och blev jättearg. Men det är fel att svartmåla en hel organisation. Det här handlar om något annat – ett systemfel, säger Amira Malik-Miller, tidigare Sidamedarbetare.
 • den 14 februari 2018
  Sida kände till Oxfam-mannens historia av omfattande sexköp redan 2008 genom visselblåsaren Amina Malik-Miller. Men exakt vad som hände med anklagelserna är oklart. Däremot gav Sida samma år 750 000 dollar till ett projekt i Tchad där mannen var chef.
 • den 12 februari 2018
  Oxfam höll tyst om att flera av dess hjälparbetare utnyttjade prostituerade på Haiti efter jordbävningen 2010. Medarbetarna fick sparken men kunde gå vidare till andra jobb i biståndsbranschen. Nu kräver brittiska regeringen korten på bordet - eller indraget bidrag.
 • den 12 februari 2018
  Vittnesmålen under #metoo visar den enorma omfattningen sexuella kränkningar och trakasserier. LO och den internationella fackföreningsrörelsen kräver nu en ny ILO-konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet – och vi förutsätter att regeringen och arbetsgivarna är med oss. Det skriver företrädare för LO.
 • den 24 oktober 2017
  Nästan var fjärde biståndsarbetare har utsatts för sexuella övergrepp enligt en rapport. Men övergreppen tystas ner – nu kräver branschen nolltolerans.
 • den 19 oktober 2017
  Sexuellt våld och förtryck är ett massivt hinder i arbetet med att minska fattigdomen i världen. Men när tabun bryts kan saker hända. Nätkampanjen #metoo har potential att skaka om världens ledare, skriver OmVärldens chefredaktör Ylva Bergman.