Go to main navigation

Alla artiklar om kampanjen Me Too:

Fler teman och ämnen hittar du här

 • den 9 oktober 2018
  Året efter #metoo har visat att även den “goda branschen” kantats av skandaler. Om den utbredda tystnadskulturen ska brytas måste FN börja ta ansvar och låtas granskas externt, säger Kaila Mintz på Code Blue Campaign.
 • den 7 augusti 2018
  Den brittiska biståndsorganisationen Oxfam förbjöd inte sin personal från att betala för sex i sin uppförandekod förrän i februari 2017, långt efter att de fått kännedom om anställda som köpt sex av minderåriga på Haiti.
 • den 4 juli 2018
  OmVärlden bejakar världsångest i Almedalen under tre dagar. Lyssna på samtalet om #metoo här.
 • den 2 juli 2018
  Biståndsbranschen har tampats med skandaler ända sedan 90-talet, troligen tidigare, där det uppdagats att biståndsarbetare och FN-militär utnyttjat flyktingbarn och kvinnor i flyktingläger. Många avslöjande ledde inte någon vart.
 • den 2 juli 2018
  Nya fall av sexuella övergrepp har uppdagats i biståndsbranschen sedan den så kallade Oxfamskandalen. Läkare utan gränser är senaste organisationen som dragits fram i rampljuset, och UNAIDS kritiseras för sin hantering av olika anklagelser.
 • den 2 maj 2018
  Journalisten Lina Chawaf arbetar med fara för sitt liv. I år tilldelas hon pressfrihetspriset av Reportrar utan gränser. – Det känns väldigt viktigt – inte bara för mig, för hela Syrien.
 • den 13 april 2018
  Idag hålls en givarkonferens för Kongo-Kinshasa i Genève, men landets regering har ställt sig utanför. – Det går inte att förstå, säger Roger Buhendwa som arbetar med mänskliga rättigheter på gräsrotsnivå i Kongo-Kinshasa.
 • den 13 mars 2018
  Sida återupptar utbetalningarna till biståndsorganisationen Oxfam efter sexköpsskandalen. – Helhetsbilden är att det här är en organisation som arbetar seriöst med de här frågorna, säger Susanne Mikhail Eldhagen, chef för humanitärt bistånd på Sida.
 • den 8 mars 2018
  Att ständigt förhålla sig till den manliga blicken och makten – så är det att vara kvinna, och förbli maktlöst och osynliggjord världen över, skriver chefredaktör Ylva Bergman om den internationella kvinnodagen.
 • den 8 mars 2018
  Samtidigt som #metoo fått stort genomslag så växer hotet mot demokratin. Det krympande utrymmet slår hårdast mot kvinnorättsförsvarare.
 • den 21 februari 2018
  Att Sida öppnar upp för att prostitution kan vara ett arbete är oroande och underminerar den feministiska utrikespolitiken. Våra systerorganisationer i det globala syd reagerar med häpnad, skriver debattörer från Unizon, Sveriges Kvinnolobby och MÄN.
 • den 21 februari 2018
  Den brittiska biståndsministern har nu krävt att alla organisationer - inklusive FN - som får brittiskt stöd ska redovisa oegentligheter och styra upp sin verksamhet. Annars dras pengarna in.
 • den 21 februari 2018
  I kölvattnet av #metoo har biståndsbranschen hamnat i skottgluggen genom avslöjanden om Oxfam-mannen. Ylva Bergman skriver om gränser som tänjs.
 • den 20 februari 2018
  Naomi Tulay-Solanke är uppväxt i ett konflikthärjat Liberia och är inte chockad av det som avslöjats i samband med Oxfam-skandalen. Hon har stött på många män som Oxfam-männen genom åren.
 • den 19 februari 2018
  Tre av de Oxfam-anställda män som anklagades för sexuellt utnyttjande på Haiti hotade ett vittne med våld när organisationen började utreda anklagelserna. Det visar Oxfams interna rapport som nu offentliggjorts.
 • den 16 februari 2018
  Skandalen om sexövergrepp drabbar Oxfam hårt. Samtidigt uppmärksammas övergrepp också i andra organisationer. Hur påverkas organisationernas trovärdighet och varumärke av det som skett? Kommer Oxfam att överleva krisen?
 • den 16 februari 2018
  Efter att Oxfam-skandalen uppdagats har det nu visat sig att fler hjälporganisationer har haft fall av sexuella övergrepp genom åren.
 • den 14 februari 2018
  Hon var bara 25 år och yngst på jobbet, men tvekade inte att slå larm om opassande sexuellt beteende från den nu uppmärksammade Oxfam-mannen. – Herregud, han hade hållit på i 14 år, tänkte jag och började skaka – och blev jättearg. Men det är fel att svartmåla en hel organisation. Det här handlar om något annat – ett systemfel, säger Amira Malik-Miller, tidigare Sidamedarbetare.
 • den 14 februari 2018
  Sida kände till Oxfam-mannens historia av omfattande sexköp redan 2008 genom visselblåsaren Amina Malik-Miller. Men exakt vad som hände med anklagelserna är oklart. Däremot gav Sida samma år 750 000 dollar till ett projekt i Tchad där mannen var chef.
 • den 12 februari 2018
  Oxfam höll tyst om att flera av dess hjälparbetare utnyttjade prostituerade på Haiti efter jordbävningen 2010. Medarbetarna fick sparken men kunde gå vidare till andra jobb i biståndsbranschen. Nu kräver brittiska regeringen korten på bordet - eller indraget bidrag.
 • den 12 februari 2018
  Vittnesmålen under #metoo visar den enorma omfattningen sexuella kränkningar och trakasserier. LO och den internationella fackföreningsrörelsen kräver nu en ny ILO-konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet – och vi förutsätter att regeringen och arbetsgivarna är med oss. Det skriver företrädare för LO.
 • den 24 oktober 2017
  Nästan var fjärde biståndsarbetare har utsatts för sexuella övergrepp enligt en rapport. Men övergreppen tystas ner – nu kräver branschen nolltolerans.
 • den 19 oktober 2017
  Sexuellt våld och förtryck är ett massivt hinder i arbetet med att minska fattigdomen i världen. Men när tabun bryts kan saker hända. Nätkampanjen #metoo har potential att skaka om världens ledare, skriver OmVärldens chefredaktör Ylva Bergman.