Go to main navigation

Granskning: Företagsbistånd

Förr byggde företagen vägar, sjukhus och skolor för biståndspengar, nu är de partners i Sidas arbete och ska jobba för mänskliga rättigheter. Ett ideologiskt skifte har skett som öppnat nya marknader för företagen – men som också väckt kritik.

Här har vi samlat alla artiklar i OmVärlden och tidningen Arbetet granskning om företagens nya roll i biståndet.

Fler teman och ämnen hittar du här