Go to main navigation

Tema: Hotet mot demokratin

De som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter har alltid mött motstånd. Men de senaste åren har kampen blivit svårare och motståndet växer från de som riskerar att förlora makten. 

Den pågående trenden med det krympande utrymmet för människorättsaktivister började efter terrorattacken den 11 september 2001 och växte sig starkare under arabiska våren. Totalitära regeringar och makthavare började i allt större utsträckning slå ner mot de som hotade deras ställning.

Idag lever bara 45 procent av världens befolkning i länder som kan betecknas som fria, enligt Freedom House. För att uppmärksamma detta växande hot mot den moderna demokratin kommer OmVärlden i en serie artiklar och från en mängd olika perspektiv gräva djupare i trenden kring det krympande utrymmet för civilsamhället. Här samlar vi artiklarna.


 

Visar 1 av 10 av totalt 29