Go to main navigation

Briefing

9 ödesfrågor för Afrika

Blir 10-talet decenniet då Afrika reser sig ur den värsta fattigdomen? OmVärlden har letat upp datumen, mötena och frågorna som kan avgöra kontinentens framtid.

1. Good Governance

Kommer Afrikas ledare klara av att skärpa sig? Det avgör om Afrika tar språnget till att bli riktig BRIC-region under 10-talet.

United States National Intelligence Councils förutspår i en rapport att de fattiga i Afrika kommer att förbli fattiga, trots stigande priser på råvaror. Orsaken är att korruption och dåligt ledarskap förhindrar nödvändiga demokratiska och marknadsmässiga reformer.

Även Världsbanken och IMF spår ökad fattigdom i Afrika under 10-talet. Det är upp till Afrikas ledare att bevisa motsatsen.

2. Millenniemålen

2015 blir kanske decenniets mest avgörande år. Uppnås målen eller inte, det är frågan. Än så länge är resultatet blandat, liksom de utlovade insatserna. Men världen har fem år på sig. Finns viljan så finns hoppet.

3. Doharundan

Ett nytt tjänstemannamöte i mars ska bana väg för ett ministermöte som kan avsluta förhandlingarna om jordbruks- och industrivaror. Inte troligt att det blir klart i år. Rundan har blivit en långbänk som framkallar suckar snarare än hurrarop. Ju mer tiden går desto fler andra avtal med mer tveksam nytta för utvecklingsländerna hinner slås fast.

4. Klimatet

Blir Cop15 i stället Bonn15 eller någon-annan-stad-15. Eller 16?

Om världens ledare tar klimathotet på allvar kan det till exempel innebära stora affärsmöjligheter för Afrika, som har resurser i sol, vind, vattenkraft och bioenergi.

Klimatet kommer att dominera debatten den närmaste tiden om det inte blir en backlash. Eller folk tröttnar. Eller medierna tror att folk tröttnar. Då slocknar blåslampan i baken på dem som bestämmer i Nord. Och då blir det kallt. Eller varmt.

5. Nord och syd – maktbalansen förändras

Sydafrika, Braslien och Kina har nu möjlighet att spela en avgörande roll i att reformera IMF. I januari 2011 hålls ett viktigt möte om ändrad röstfördelning och governance. Världsbanken diskuterar frågorna under årets vårmöten.

6. Kina + Afrika = sant

2012 hålls nästa FOCAC-möte, Forum on China-Africa Cooperation. Räkna med nya besked om kinesiska jätteinvesteringar. Liksom analyser av andra stormakters – och organisationers – intresse för kontinenten.

7. Krutdurken Guinea

Risken finns att de begynnande oroligheterna kan sprida sig till närliggande länder. Juntan misstänks för massakrer på civila. Det pyr i en del av Afrika där invånarna (och omvärlden) äntligen trodde på lugn.

8. Nigeria vs Sydafrika

Kommer den relativa freden i Nigeria att bestå– det kan avgöra om Nigeria går om Sydafrika som största ekonomi i Afrika.

9. Radikal islamism

Strax före nyår försökte en sudanesisk medborgare detonera en sprängladdning på ett plan över Detroit. Rapporterna om terroristgrupper duggar allt tätare från södra Afrika, och lyfter frågan om regionens stabilitet.

OmVärldens redaktion