Go to main navigation

Briefing

 • den 27 november 2013
  De svenska journalisterna Magnus Falkehed och Niclas Hammarström blev i lördags bortförda i Syrien. Just nu finns bara spekulationer om vad de båda journalisterna råkat ur för, men än så länge kan...
 • den 27 november 2013
  Sedan kriget tog slut i Sri Lanka har stora ekonomiska framsteg gjorts. Sjukhus, järnvägar och motorvägar har byggts i snabb takt. Nyligen fick landet beteckningen låg-medelinkomstland av...
 • den 26 november 2013
  Portugiser emigrerar i allt större utsträckning till forna kolonier i Afrika. Portugals lågkonjunktur med hög arbetslöshet har skapat en situation där framför allt unga högutbildade medborgare lämnar...
 • den 20 november 2013
  Bristen på fungerande sanitära anläggningar är ett dagligt problem för över 2,5 miljarder människor. I somras slog FN:s generalförsamling fast att sanitetskrisen och den roll sanitet spelar för...
 • den 20 november 2013
  Som landets första kvinnliga justitiekansler har Claudia Paz y Paz nått stora framgångar i kampen mot straffriheten i Guatemala. Hon har rensat bort korrupt personal inom åklagarämbetet, nedmonterat...
 • den 20 november 2013
  I Rwanda finns en modeindustri med internationella ambitioner. Modeveckan i Kigali arrangerades nyligen i samarbete med nyckelpersoner bakom New Yorks modevecka. - New Yorks modevecka är en av de...
 • den 19 november 2013
  För att kunna försvara sin ställning som stormakt och åter bli ett imperium att räkna med behöver Ryssland fler människor. Så går resonemanget i Kreml. Statens lösning är att bygga familjepolitiken...
 • den 6 november 2013
  Offer för det omfattande kolerautbrottet i Haiti har inlett en process mot FN i en amerikansk domstol. De kräver skadestånd och menar att FN bär skulden för epidemin, som spårats till en grupp...
 • den 6 november 2013
  Handel med människor uppskattas i dag tillsammans med vapen- och narkotikahandel vara en av de tre största formerna av organiserad brottslighet. Nu ökar engagemanget mot detta inom den...
 • den 29 oktober 2013
  En ny rapport som granskar globala ekonomiska institutioner visar på bristande demokratisk styrning och en bristande analys av hur världens fattiga påverkas av institutionernas arbete. Det menar den...

Visar 71 av 80 av totalt 231