Go to main navigation

Näringslivsengagemang

Företag mot människohandel

Handel med människor uppskattas i dag tillsammans med vapen- och narkotikahandel vara en av de tre största formerna av organiserad brottslighet. Nu ökar engagemanget mot detta inom den internationella affärsvärlden. I Sverige har Business against trafficking bildats som en reaktion på att en tredjedel av svenskarnas sexköp beräknas ske under tjänsteresor.

Människohandel är också den snabbast växande illegala verksamheten i världen. Handel med sexuella tjänster står för 76 procent av människohandeln.

Det är förhållanden som också har fått människor inom den internationella affärsvärlden att reagera och försöka hitta vägar att identifiera och minska denna sektors bidrag till en oacceptabel utveckling. Flera organisationer har bildats, som till exempel Global business coalition against human trafficking och Finance against trafficking.

Organisationen Finance against trafficking hade den 17 oktober sin årliga konferens i London, denna gång med fokus på att synliggöra länken mellan trafficking och affärsverksamhet. Men också med fokus på att belysa den viktiga roll affärsvärlden skulle kunna ha i kampen mot människohandel.

Organisationen menar att alla företag i dag löper en ökad risk att någonstans i produktionskedjan stödja människohandel och man erbjuder bland annat hjälp till företag att undersöka om deras verksamhet gör det och i så fall hur.

Många kommer också på olika sätt, oavsiktligt eller avsiktligt, i kontakt med människohandel när de reser. Så sker till exempel en tredjedel av svenskarnas sexköp på tjänsteresan.

Det fick Malin Roux, som arbetar mot människohandel genom organisationen RealStars, att i Sverige ta initiativ till Business against trafficking, ett nytt samarbete för att engagera företag att ta socialt ansvar i traffickingfrågor.

 – Initiativet ger företag möjlighet att öka kunskapen kring människohandel och ger förslag på hur de kan bidra till att förebygga trafficking. En enkel åtgärd är till exempel att införa etiska riktlinjer som stöd för personalens uppträdande, säger Malin Roux.

Hon pekar på att vissa branscher, som hotell- och turistnäringen, transportföretag och finansiella aktörer, kan vara mer exponerade mot trafficking och prostitution än andra. Men också att globaliseringen ökar risker för företag med personal som reser och bland bolag med verksamhet i länder och regioner som är särskilt utsatta som exempelvis delar av Asien.

– Trafficking för sexuella ändamål ökar också i Europa. Ändå är det en fråga som hittills ofta glömts bort i CSR-sammanhang (Corporate Social Responsibility). Större internationella företag kan vara förebilder och också ge personalen trygghet. Tydlighet är A och O för att minska risker. Det handlar om att värna mänskliga rättigheter.

 Malin Roux säger också att Sverige tog stora steg framåt i och med införandet av sexköpslagen på 90-talet. Realstars arbetar aktivt för lagskärpningar på EU-nivå. Handlingen i den nya och mycket omskrivna pjäsen Dreambusiness som nu spelas på Orionteatern i Stockholm rör sig kring fyra unga kvinnor som blivit utsatta för trafficking.

Klockan18 den 6 november kan man på Orionteatern delta tillsammans med forskare och sakkunniga i seminariet "Finns det ett liv efter människohandeln?" som är det sista av tre i den med pjäsen parallella seminarieserien "Människohandelns många ansikten". Dreambusiness spelas t o m 14 november.

Susanne Törneman

Läs mer