Go to main navigation
Bildmontage

Bildmontage OmVärlden

Foto: Bildmontage OmVärlden

Ekonomi

Afrikafonder lockar sparare

BRIC-länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina kan få sällskap av A för Afrika, spår svenska förvaltare. I takt med regionens tillväxt har också intresset från spararna ökat. Men investeringarna är riskfyllda.

Afrikas starka ekonomiska utveckling har fått flera av de svenska fondförvaltarna att starta fonder som uteslutande investerar i bolag som är verksamma i Afrika. I takt med tillväxten har också intresset från spararna ökat. I dag finns det fyra Afrikafonder hos Swedbank, Nordea, HQ-bank och Simplicity.

Än så länge är Afrika en liten spelare i världsekonomin men många spår en fortsatt tillväxt och att regionen ska växa till sig ekonomiskt. På Simplicity tror man att Afrika kommer ha en liknande utveckling som de så kallade BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) har haft de senaste åren.

– Man har ju redan börjat prata om BRICA-länderna, där A:et står för Afrika, säger Hans Bergqvist som förvaltar Simplicitys Afrikafond.

Än så länge har dock Afrikafonderna inte haft riktigt lika bra utveckling som de andra tillväxtmarknaderna. Förra året gick de fyra fonderna upp dryga 40 procent i snitt medan många Kina-, och Indienfonder steg uppåt 50–75 procent.

– Men då ska man komma ihåg att andra tillväxtfonder backade väldigt kraftigt under finanskrisen och när de nu har återhämtat sig så blir det en stor uppgång. Afrikafonderna gick inte ner lika mycket och då blir det inte heller lika häftig rekyl uppåt, säger Swedbanks Afrikafondförvaltare Kristofer Barrett.

De flesta av bolagen i fonderna kommer från Sydafrika. Men man investerar i betydligt mer än bara råvaror. Finansmarknaden, med sydafrikanska Standard Bank ligger också i fokus liksom teleoperatörer.

– Vi försöker hitta företag som gynnas av den framväxande afrikanska medelklassen. Det handlar om bolag som sysslar med mobiltelefoni, som Celtel i Zambia, eller bolag som har med olika sorters konsumtion att göra, säger Maria Rengefors Melander på Nordea.

Hon poängterar också att Afrikafonden bör vara en liten del av det totala sparandet eftersom det innebär en hög risk. Det handlar bland annat om politisk instabilitet och brist på likviditet på marknaden som kan påverka fondkursen. Hans Bergqvist på Simplicity tar upp Nigeria som exempel där regeringen mitt under finanskrisen bestämde att den inhemska handelsplatsen inte kunde sjunka mer än någon procent och därför stängde all handel så fort börsen föll.

– Det var en opålitlig marknad under finanskrisen och vi hade svårt att sälja innehavet. Nu har vi gått ur Nigeria helt och vi kommer inte göra affärer där tills vidare, säger Hans Bergqvist som dock har sett att den afrikanska marknaden har blivit mer och mer utvecklad sedan den första fonden startades i maj 2006.

– En fungerande kapitalmarknad som lockar till sig investerare är gynnsamt för ett lands utveckling, säger Maria Rengefors Melander.

Andreas Liljeheden 

Nordea Afrikafond

Förmögenhet: 115 miljoner kr.

Start: November 2008.

Länder: Sydafrika 37%, Nigeria 13 , Egypten 12%.

Branscher: Finans 29,5%, industri 14%, teleoperatörer 12%, råvaror 9,5%.

Största innehav: Celtel Zambia 2,9%.

Risk: Hög.

Avgifter: 1,95% förvaltningsavgift. Uttagsavgift om man haft pengarna i fonden kortare än 1 månad.

Källa: www.nordea.se

Swedbank Robur Afrikafond

Förmögenhet: 170 miljoner kr.

Start: December 2007.

Länder: Sydafrika 57%, Egypten 13%, Storbritannien 12%.

Branscher: Råvaror 18,7%, finans 15,2%, konsumentvaror 14,7%, industri 12,4%.

Största innehav: Standard Bank Group 6,1%.

Risk: Hög.

Avgifter: 2,4% förvaltningsavgift, uttagsavgift 1% om man har haft pengarna i fonden kortare än en månad.

Källa: www.swedbankrobur.se

HQ Afrikafond

Förmögenhet: 449,5 miljoner kr

Start: Maj 2006.

Länder: Sydafrika 68%, Egypten 12,74%, Nigeria 4,77%.

Branscher: Råvaror 30%, finans och fastigheter 18%, sällanköpsvaror 15%, telecom 9%

Största innehav: MTN Group 8,9%.

Risk: Hög.

Avgifter: Förvaltningsavgift 2,5%, inträdesavgift 3%, utträdesavgift 0–1%.

Källa: www.fi.se och www.hq.se

Simplicity Afrikafond

Förmögenhet: 230 miljoner kr.

Start: Maj 2006.

Länder: Sydafrika 82%, Egypten 13%.

Branscher: Finans 25,5%, sällanköpsvaror 21,7%, material 21,5%, industri och tjänster 13,3%.

Största innehav: Clicks Group 3,4%.

Risk: Hög.

Avgifter: Förvaltningsavgift 1,9%, inträdesavgift 1%.

Källa: www.simplicity.se